Sökresultat

Hjälp Skriv ut sidan 
Sökkriterier
Dölj
Område: Alla, Underområde: Alla dokument, Rättslig grund – Celexnummer: 32014R0508, Sökspråk: Engelska
Spara sökresultat

Europaparlamentets resolution av den 16 februari 2017 om investeringar i sysselsättning och tillväxt – en maximering av de europeiska struktur- och investeringsfondernas bidrag: en utvärdering i enlighet med artikel 16.3 i förordningen om gemensamma bestämmelser (2016/2148(INI))

EUT C 252, 18.7.2018, s. 273–283 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Spara sökresultat

Europaparlamentets resolution av den 10 maj 2016 om nya territoriella utvecklingsverktyg i sammanhållningspolitiken 2014–2020: integrerade territoriella investeringar och lokalt ledd utveckling (2015/2224(INI))

EUT C 76, 28.2.2018, s. 2–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Spara sökresultat

Europaparlamentets resolution av den 12 april 2016 om innovation och diversifiering av det småskaliga kustfisket i de regioner som är beroende av fiske (2015/2090(INI))

EUT C 58, 15.2.2018, s. 82–92 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Spara sökresultat

Europaparlamentets resolution av den 12 april 2016 om gemensamma regler för genomförandet av den gemensamma fiskeripolitikens externa dimension, inbegripet fiskeavtalen (2015/2091(INI))

EUT C 58, 15.2.2018, s. 93–101 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Spara sökresultat

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Rapport om genomförandet av det gemensamma övervaknings- och utvärderingssystemet för Europeiska havs- och fiskerifonden


COM/2018/048 final
Spara sökresultat

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1787 av den 12 juni 2017 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 vad gäller fördelningen av medel inom ramen för direkt förvaltning mellan målen för den integrerade havspolitiken och den gemensamma fiskeripolitiken


C/2017/3881
EUT L 256, 4.10.2017, s. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Spara sökresultat

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/788 av den 8 maj 2017 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 1243/2014 om fastställande av bestämmelser i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden vad gäller de uppgifter som ska överlämnas av medlemsstaterna samt om databehovet och synergieffekterna mellan potentiella uppgiftskällor


C/2017/2918
EUT L 119, 9.5.2017, s. 7–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Spara sökresultat

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1861 av den 14 oktober 2016 om ändring av genomförandebeslut 2012/830/EU om ett kompletterande ekonomiskt bidrag från unionen till medlemsstaternas program för kontroll, inspektion och övervakning av fiske för 2012 [delgivet med nr C(2016) 6477]


C/2016/6477
EUT L 284, 20.10.2016, s. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Spara sökresultat

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1819 av den 12 oktober 2016 om ändring av genomförandebeslut 2012/294/EU om ett ekonomiskt bidrag från unionen till medlemsstaternas program för kontroll, inspektion och övervakning av fiske för 2012 [delgivet med nr C(2016) 6466]


C/2016/6466
EUT L 278, 14.10.2016, s. 48–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Spara sökresultat

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1701 av den 19 augusti 2016 om fastställande av regler för formatet för inlämning av arbetsplaner för insamling av data inom sektorerna för fiske och vattenbruk [delgivet med nr C(2016) 5304]


C/2016/5304
EUT L 260, 27.9.2016, s. 153–228 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)