EUR-Lex Sökresultat

Tillbaka till EUR-Lex förstasida

Det här dokumentet är ett utdrag från EUR-Lex webbplats

Träffar

Område: Alla, Rättslig grund – Celexnummer: 32014R0508, Sökspråk: Engelska
2

Dokumentet finns inte på svenska.

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EVALUATION Interim Evaluation of the direct management component of the European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)

SWD/2020/0221 final

Celexnummer:
52020SC0221
Rättslig grund:
Författare:
Europeiska kommissionen, Generaldirektoratet för havsfrågor och fiske
Dokumentets datum:
02/10/2020

Dokumentet finns inte på svenska.

ARBEITSUNTERLAGE DER KOMMISSIONSDIENSTSTELLEN EVALUIERUNG (ZUSAMMENFASSUNG) Zwischenevaluierung der Komponente der direkten Mittelverwaltung des Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF)

SWD/2020/0222 final

Celexnummer:
52020SC0222
Rättslig grund:
Författare:
Europeiska kommissionen, Generaldirektoratet för havsfrågor och fiske
Dokumentets datum:
02/10/2020

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1027 av den 14 juli 2020 om ändring av genomförandeförordningarna (EU) nr 771/2014, (EU) nr 1242/2014 och (EU) nr 1243/2014 vad gäller genomförande och övervakning av särskilda åtgärder för att lindra effekterna inom fiskeri- och vattenbrukssektorn av covid-19-utbrottet

C/2020/4634

Gällande

Celexnummer:
32020R1027
Rättslig grund:
Författare:
Europeiska kommissionen, Generaldirektoratet för havsfrågor och fiske
Dokumentets datum:
14/07/2020; Dag för antagande

Europaparlamentets resolution av den 29 maj 2018 om optimering av värdekedjan i fiskenäringen i EU (2017/2119(INI))

Celexnummer:
52018IP0210
Rättslig grund:
Författare:
Europaparlamentet, Fiskeriutskottet
Dokumentets datum:
29/05/2018; omröstningsdag

Europaparlamentets resolution av den 12 juni 2018 om läget för fritidsfisket i Europeiska unionen (2017/2120(INI))

Celexnummer:
52018IP0243
Rättslig grund:
Författare:
Europaparlamentet, Fiskeriutskottet
Dokumentets datum:
12/06/2018; omröstningsdag

Europaparlamentets resolution av den 12 juni 2018 om en hållbar och konkurrenskraftig europeisk vattenbrukssektor: dagens situation och framtida utmaningar (2017/2118(INI))

Celexnummer:
52018IP0248
Rättslig grund:
Författare:
Europaparlamentet, Fiskeriutskottet, Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor
Dokumentets datum:
12/06/2018; omröstningsdag

Europaparlamentets beslut om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 12 juni 2017 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 vad gäller fördelningen av medel inom ramen för direkt förvaltning mellan målen för den integrerade havspolitiken och den gemensamma fiskeripolitiken (C(2017)03881 – 2017/2743(DEA))

Celexnummer:
52017DP0331
Rättslig grund:
Författare:
Europaparlamentet, Fiskeriutskottet
Dokumentets datum:
13/09/2017; omröstningsdag

Europaparlamentets resolution av den 4 juli 2017 om den fiskerirelaterade turismens roll för diversifieringen av fisket (2016/2035(INI))

Celexnummer:
52017IP0280
Rättslig grund:
Författare:
Europaparlamentet, Fiskeriutskottet, Utskottet för transport och turism
Dokumentets datum:
04/07/2017; omröstningsdag

Europaparlamentets resolution av den 27 april 2017 om förvaltningen av fiskeflottor i de yttersta randområdena (2016/2016(INI))

Celexnummer:
52017IP0195
Rättslig grund:
Författare:
Europaparlamentet, Budgetutskottet, Fiskeriutskottet, Utskottet för regional utveckling
Dokumentets datum:
27/04/2017; omröstningsdag

Europaparlamentets resolution av den 16 februari 2017 om investeringar i sysselsättning och tillväxt – en maximering av de europeiska struktur- och investeringsfondernas bidrag: en utvärdering i enlighet med artikel 16.3 i förordningen om gemensamma bestämmelser (2016/2148(INI))

Celexnummer:
52017IP0053
Rättslig grund:
Författare:
Europaparlamentet, Budgetkontrollutskottet, Budgetutskottet, Utskottet för industrifrågor, forskning och energi, Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling, Utskottet för kultur och utbildning, Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor, Utskottet för regional utveckling, Utskottet för sysselsättning och socialfrågor, Utskottet för transport och turism
Dokumentets datum:
16/02/2017; omröstningsdag
2