EUR-Lex Sökresultat

Tillbaka till EUR-Lex förstasida

Det här dokumentet är ett utdrag från EUR-Lex webbplats

Träffar

Område: Alla, Rättslig grund – Celexnummer: 32014R0508, Sökspråk: Engelska
2

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om genomförandet av det gemensamma övervaknings- och utvärderingssystemet för Europeiska havs- och fiskerifonden

COM/2022/284 final

Celexnummer:
52022DC0284
Rättslig form:
Rapport
Rättslig grund:
Författare:
Europeiska kommissionen, Generaldirektoratet för havsfrågor och fiske
Dokumentets datum:
14/06/2022

Europaparlamentets resolution av den 6 oktober 2021 om återhämtning av fiskbestånd i Medelhavet – bedömning och nästa steg (2019/2178(INI))

Författare:
Europaparlamentet, Fiskeriutskottet
Dokumentets datum:
06/10/2021; omröstningsdag

Europaparlamentets resolution av den 23 juni 2021 om utmaningar och möjligheter för fiskerisektorn i Svarta havet (2019/2159(INI))

Celexnummer:
52021IP0307
Rättslig form:
Resolution på eget initiativ
Rättslig grund:
Författare:
Europaparlamentet, Fiskeriutskottet
Dokumentets datum:
23/06/2021; omröstningsdag

Europaparlamentets resolution av den 25 mars 2021 om det marina skräpets påverkan på fisket (2019/2160(INI))

Författare:
Europaparlamentet, Fiskeriutskottet
Dokumentets datum:
25/03/2021; omröstningsdag

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EVALUATION Interim Evaluation of the direct management component of the European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)

Dokumentet finns inte på svenska.

SWD/2020/0221 final

Celexnummer:
52020SC0221
Rättslig form:
Utvärdering
Rättslig grund:
Författare:
Europeiska kommissionen, Generaldirektoratet för havsfrågor och fiske
Dokumentets datum:
02/10/2020

ARBEITSUNTERLAGE DER KOMMISSIONSDIENSTSTELLEN EVALUIERUNG (ZUSAMMENFASSUNG) Zwischenevaluierung der Komponente der direkten Mittelverwaltung des Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF)

Dokumentet finns inte på svenska.

SWD/2020/0222 final

Celexnummer:
52020SC0222
Rättslig form:
Sammanfattning av utvärderingen
Rättslig grund:
Författare:
Europeiska kommissionen, Generaldirektoratet för havsfrågor och fiske
Dokumentets datum:
02/10/2020

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1027 av den 14 juli 2020 om ändring av genomförandeförordningarna (EU) nr 771/2014, (EU) nr 1242/2014 och (EU) nr 1243/2014 vad gäller genomförande och övervakning av särskilda åtgärder för att lindra effekterna inom fiskeri- och vattenbrukssektorn av covid-19-utbrottet

C/2020/4634

Gällande

Celexnummer:
32020R1027
Rättslig form:
Genomförandeförordning
Rättslig grund:
Författare:
Europeiska kommissionen, Generaldirektoratet för havsfrågor och fiske
Dokumentets datum:
14/07/2020; Dag för antagande

Europaparlamentets resolution av den 29 maj 2018 om optimering av värdekedjan i fiskenäringen i EU (2017/2119(INI))

Celexnummer:
52018IP0210
Rättslig form:
Resolution på eget initiativ
Rättslig grund:
Författare:
Europaparlamentet, Fiskeriutskottet
Dokumentets datum:
29/05/2018; omröstningsdag

Europaparlamentets resolution av den 12 juni 2018 om en hållbar och konkurrenskraftig europeisk vattenbrukssektor: dagens situation och framtida utmaningar (2017/2118(INI))

Celexnummer:
52018IP0248
Rättslig form:
Resolution på eget initiativ
Rättslig grund:
Författare:
Europaparlamentet, Fiskeriutskottet, Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor
Dokumentets datum:
12/06/2018; omröstningsdag

Europaparlamentets resolution av den 12 juni 2018 om läget för fritidsfisket i Europeiska unionen (2017/2120(INI))

Celexnummer:
52018IP0243
Rättslig form:
Resolution på eget initiativ
Rättslig grund:
Författare:
Europaparlamentet, Fiskeriutskottet
Dokumentets datum:
12/06/2018; omröstningsdag
2