Aċċetta Irrifjuta

EUR-Lex Riżultati tat-tfittxija

Dan id-dokument hu mislut mis-sit web tal-EUR-Lex

Riżultati tat-Tfittxija

Affarijiet Marittimi u Sajd

Subdominju: Il-leġiżlazzjoni tal-UE fil-qosor, Taqsira skont is-suġġett, l-ewwel livell: Affarijiet Marittimi u s-Sajd, Taqsira skont is-suġġett, it-tieni livell: Il-Ġestjoni tar-riżorsi tas-sajd u l-ambjent
1 2

Statistika dwar l-akkwakultura

Taqsira tal-Leġiżlazzjoni tal-UE

Forma:
Sommarji tal-leġiżlazzjoni tal-UE
Dokument(i) mqassar/mqassra:
Data tal-aħħar reviżjoni:
15/05/2018

Pjan ta’ rkupru pluriennali għat-tonn tal-pinna blu

Taqsira tal-Leġiżlazzjoni tal-UE

Forma:
Sommarji tal-leġiżlazzjoni tal-UE
Dokument(i) mqassar/mqassra:
Data tal-aħħar reviżjoni:
05/12/2017

Is-sajd fl-Atlantiku tal-Grigal — regoli dwar stokkijiet tal-baħar fond u ilmijiet internazzjonali

Taqsira tal-Leġiżlazzjoni tal-UE

Forma:
Sommarji tal-leġiżlazzjoni tal-UE
Dokument(i) mqassar/mqassra:
Data tal-aħħar reviżjoni:
23/02/2017

Opportunitajiet ta’ sajd fl-ibħra tal-UE u mhux tal-UE

Taqsira tal-Leġiżlazzjoni tal-UE

Forma:
Sommarji tal-leġiżlazzjoni tal-UE
Dokument(i) mqassar/mqassra:
Data tal-aħħar reviżjoni:
02/10/2015

Strateġija tal-bijodiversità għall-2020

Taqsira tal-Leġiżlazzjoni tal-UE

Forma:
Sommarji tal-leġiżlazzjoni tal-UE
Dokument(i) mqassar/mqassra:
Data tal-aħħar reviżjoni:
21/09/2015

Dan id-dokument ma jeżistix bil-Malti.

Espèces exotiques ou localement absentes

Taqsira tal-Leġiżlazzjoni tal-UE

Forma:
Sommarji tal-leġiżlazzjoni tal-UE
Dokument(i) mqassar/mqassra:
Data tal-aħħar reviżjoni:
27/07/2011

Dan id-dokument ma jeżistix bil-Malti.

Abtrennen von Haifischflossen

Taqsira tal-Leġiżlazzjoni tal-UE

Forma:
Sommarji tal-leġiżlazzjoni tal-UE
Dokument(i) mqassar/mqassra:
Data tal-aħħar reviżjoni:
25/03/2011

Dan id-dokument ma jeżistix bil-Malti.

Erhaltung bestimmter Bestände wandernder Fischarten

Taqsira tal-Leġiżlazzjoni tal-UE

Forma:
Sommarji tal-leġiżlazzjoni tal-UE
Dokument(i) mqassar/mqassra:
Data tal-aħħar reviżjoni:
08/12/2010

Il-protezzjoni tal-baleni, id-dniefel u l-foċeni kontra l-qabdiet inċidentali

Taqsira tal-Leġiżlazzjoni tal-UE

Forma:
Sommarji tal-leġiżlazzjoni tal-UE
Dokument(i) mqassar/mqassra:
Data tal-aħħar reviżjoni:
04/10/2016

Ekosistemi marini vulnerabbli: il-protezzjoni mis-sajd tal-qiegħ fl-ibħra internazzjonali

Taqsira tal-Leġiżlazzjoni tal-UE

Forma:
Sommarji tal-leġiżlazzjoni tal-UE
Dokument(i) mqassar/mqassra:
Data tal-aħħar reviżjoni:
04/10/2016
1 2