Aċċetta Irrifjuta

EUR-Lex Riżultati tat-tfittxija

Dan id-dokument hu mislut mis-sit web tal-EUR-Lex

Riżultati tat-Tfittxija

Affarijiet Marittimi u Sajd

Subdominju: Il-leġiżlazzjoni tal-UE fil-qosor, Taqsira skont is-suġġett, l-ewwel livell: Affarijiet Marittimi u s-Sajd, Taqsira skont is-suġġett, it-tieni livell: Il-Ġestjoni tar-riżorsi tas-sajd u l-ambjent
2

Ftehim dwar is-sajd u l-konservazzjoni tal-baħar fiż-żona Baltika

Taqsira tal-Leġiżlazzjoni tal-UE

Forma:
Sommarji tal-leġiżlazzjoni tal-UE
Dokument(i) mqassar/mqassra:
Data tal-aħħar reviżjoni:
08/01/2019

Konvenzjoni dwar il-Konservazzjoni tas-Salamun fl-Oċean Atlantiku tat-Tramuntana

Taqsira tal-Leġiżlazzjoni tal-UE

Forma:
Sommarji tal-leġiżlazzjoni tal-UE
Dokument(i) mqassar/mqassra:
Data tal-aħħar reviżjoni:
28/11/2018

Il-ġbir tad-data biex tassisti fil-ġestjoni tas-settur tas-sajd

Taqsira tal-Leġiżlazzjoni tal-UE

Forma:
Sommarji tal-leġiżlazzjoni tal-UE
Dokument(i) mqassar/mqassra:
Data tal-aħħar reviżjoni:
12/11/2018

Statistika dwar l-akkwakultura

Taqsira tal-Leġiżlazzjoni tal-UE

Forma:
Sommarji tal-leġiżlazzjoni tal-UE
Dokument(i) mqassar/mqassra:
Data tal-aħħar reviżjoni:
15/05/2018

Pjan ta’ rkupru pluriennali għat-tonn tal-pinna blu

Taqsira tal-Leġiżlazzjoni tal-UE

Forma:
Sommarji tal-leġiżlazzjoni tal-UE
Dokument(i) mqassar/mqassra:
Data tal-aħħar reviżjoni:
05/12/2017

Is-sajd fl-Atlantiku tal-Grigal — regoli dwar stokkijiet tal-baħar fond u ilmijiet internazzjonali

Taqsira tal-Leġiżlazzjoni tal-UE

Forma:
Sommarji tal-leġiżlazzjoni tal-UE
Dokument(i) mqassar/mqassra:
Data tal-aħħar reviżjoni:
23/02/2017

Opportunitajiet ta’ sajd fl-ibħra tal-UE u mhux tal-UE

Taqsira tal-Leġiżlazzjoni tal-UE

Forma:
Sommarji tal-leġiżlazzjoni tal-UE
Dokument(i) mqassar/mqassra:
Data tal-aħħar reviżjoni:
02/10/2015

Strateġija tal-bijodiversità għall-2020

Taqsira tal-Leġiżlazzjoni tal-UE

Forma:
Sommarji tal-leġiżlazzjoni tal-UE
Dokument(i) mqassar/mqassra:
Data tal-aħħar reviżjoni:
21/09/2015

Speċijiet aljeni u li ma jinstabux lokalment

Taqsira tal-Leġiżlazzjoni tal-UE

Forma:
Sommarji tal-leġiżlazzjoni tal-UE
Dokument(i) mqassar/mqassra:
Data tal-aħħar reviżjoni:
18/12/2018

Dan id-dokument ma jeżistix bil-Malti.

Abtrennen von Haifischflossen

Taqsira tal-Leġiżlazzjoni tal-UE

Forma:
Sommarji tal-leġiżlazzjoni tal-UE
Dokument(i) mqassar/mqassra:
Data tal-aħħar reviżjoni:
25/03/2011
2