EUR-Lex Meklēšanas rezultāti

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Meklēšanas rezultāti

Apakšjoma: Eiropas Centrālā banka, Subject matter, 2nd level [lv]: Banku uzraudzība, Forma: Regula, Meklēšanas valoda: angļu
2 3

Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) 2022/504 (2022. gada 25. marts), ar ko groza Regulu (ES) 2016/445 par Savienības tiesību aktos noteikto izvēles iespēju un rīcības brīvības īstenošanu (ECB/2016/4) (ECB/2022/14)

ECB/2022/14

Spēkā

CELEX numurs:
32022R0504
Forma:
Regula
Autors:
Eiropas Centrālā banka
Dokumenta datums:
25/03/2022; Pieņemšanas datums

Šis labojums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.

CELEX numurs:
32019R2155R(02)
Forma:
Kļūdu labojums, Regula
Autors:
Eiropas Centrālā banka
Dokumenta datums:
05/08/2021; Publicēšanas datums

Šis labojums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.

CELEX numurs:
32014R1163R(01)
Forma:
Regula, Kļūdu labojums
Autors:
Eiropas Centrālā banka
Dokumenta datums:
25/06/2021; Publicēšanas datums

Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) 2021/943 (2021. gada 14. maijs), ar ko groza Regulu (ES) 2015/534 par uzraudzības finanšu informācijas sniegšanu (ECB/2021/24)

Spēkā

CELEX numurs:
32021R0943
Forma:
Regula
Autors:
Eiropas Centrālā banka
Dokumenta datums:
14/05/2021; Pieņemšanas datums

Labojums Eiropas Centrālās bankas Regulā (ES) 2018/1845 (2018. gada 21. novembris) par rīcības brīvības izmantošanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. panta 2. punkta d) apakšpunktu attiecībā uz kavētu kredītsaistību būtiskuma vērtēšanas robežvērtību (ECB/2018/26) (“Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 299, 2018. gada 26. novembris)

CELEX numurs:
32018R1845R(01)
Forma:
Regula, Kļūdu labojums
Autors:
Eiropas Centrālā banka
Dokumenta datums:
08/07/2020; Publicēšanas datums

Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) 2020/605 (2020. gada 9. aprīlis), ar ko groza Regulu (ES) 2015/534 par uzraudzības finanšu informācijas sniegšanu (ECB/2020/22)

Spēkā

CELEX numurs:
32020R0605
Forma:
Regula
Autors:
Eiropas Centrālā banka
Dokumenta datums:
09/04/2020; Pieņemšanas datums

Labojums Eiropas Centrālās bankas Regulā (ES) 2019/2155 (2019. gada 5. decembris), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1163/2014 par uzraudzības maksām (ECB/2019/37) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 327, 2019. gada 17. decembris)

CELEX numurs:
32019R2155R(01)
Forma:
Kļūdu labojums, Regula
Autors:
Eiropas Centrālā banka
Dokumenta datums:
20/12/2019; Publicēšanas datums

Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) 2019/2155 (2019. gada 5. decembris), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1163/2014 par uzraudzības maksām (ECB/2019/37)

Spēkā

CELEX numurs:
32019R2155
Forma:
Regula
Autors:
Eiropas Centrālā banka
Dokumenta datums:
05/12/2019; Pieņemšanas datums

Šis labojums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.

CELEX numurs:
32014R0468R(04)
Forma:
Kļūdu labojums, Regula
Autors:
Eiropas Centrālā banka
Dokumenta datums:
03/09/2019; Publicēšanas datums

Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) 2018/1845 (2018. gada 21. novembris) par rīcības brīvības izmantošanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. panta 2. punkta d) apakšpunktu attiecībā uz kavētu kredītsaistību būtiskuma vērtēšanas robežvērtību (ECB/2018/26)

Spēkā

CELEX numurs:
32018R1845
Forma:
Regula
Autors:
Eiropas Centrālā banka
Dokumenta datums:
21/11/2018; Pieņemšanas datums
2 3