EUR-Lex Rezultati pretraživanja

Natrag na početnu stranicu EUR-Lex-a

Ovaj je dokument isječak s web-mjesta EUR-Lex

Rezultati pretraživanja

Podpodručje: Europska središnja banka, Subject matter, 2nd level [hr]: Nadzor banaka, Obrazac: Uredba, Traži jezik: engleski
2 3

Uredba (EU) 2023/1678 Europske središnje banke od 17. kolovoza 2023. o izmjeni Uredbe (EU) 2015/534 o izvješćivanju o nadzornim financijskim podacima (ESB/2015/13) (ESB/2023/20)

ECB/2023/20

Na snazi

Broj CELEX:
32023R1678
Obrazac:
Uredba
Autor:
Europska središnja banka
Datum dokumenta:
17/08/2023; Datum donošenja

Uredba (EU) 2022/504 Europske središnje banke od 25. ožujka 2022. o izmjeni Uredbe (EU) 2016/445 o uporabi mogućnosti i diskrecijskih prava koja su dostupna prema pravu Unije (ESB/2016/4) (ECB/2022/14)

ECB/2022/14

Na snazi

Broj CELEX:
32022R0504
Obrazac:
Uredba
Autor:
Europska središnja banka
Datum dokumenta:
25/03/2022; Datum donošenja

Ispravak se ne odnosi na hrvatsku jezičnu verziju.

Broj CELEX:
32019R2155R(02)
Obrazac:
Ispravak, Uredba
Autor:
Europska središnja banka
Datum dokumenta:
05/08/2021; Uvodna izjava

Ispravak se ne odnosi na hrvatsku jezičnu verziju.

Broj CELEX:
32014R1163R(01)
Obrazac:
Uredba, Ispravak
Autor:
Europska središnja banka
Datum dokumenta:
25/06/2021; Uvodna izjava

Uredba (EU) 2021/943 Europske središnje banke od 14. svibnja 2021. o izmjeni Uredbe (EU) 2015/534 o izvješćivanju o nadzornim financijskim podacima (ESB/2021/24)

Na snazi

Broj CELEX:
32021R0943
Obrazac:
Uredba
Autor:
Europska središnja banka
Datum dokumenta:
14/05/2021; Datum donošenja

Ispravak Uredbe (EU) 2018/1845 Europske središnje banke od 21. studenoga 2018. o izvršavanju diskrecijskog prava na temelju članka 178. stavka 2. točke (d) Uredbe (EU) br. 575/2013 u vezi s pragom za procjenu značajnosti dospjelih kreditnih obveza (ESB/2018/26) (Službeni list Europske unije L 299 od 26. studenoga 2018.)

Broj CELEX:
32018R1845R(01)
Obrazac:
Uredba, Ispravak
Autor:
Europska središnja banka
Datum dokumenta:
08/07/2020; Uvodna izjava

Uredba (EU) 2020/605 Europske središnje banke od 9. travnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) 2015/534 o izvješćivanju o nadzornim financijskim podacima (ESB/2020/22)

Na snazi

Broj CELEX:
32020R0605
Obrazac:
Uredba
Autor:
Europska središnja banka
Datum dokumenta:
09/04/2020; Datum donošenja

Ispravak Uredbe (EU) 2019/2155 Europske središnje banke od 5. prosinca 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1163/2014 o naknadama za nadzor (ESB/2019/37) (Službeni list Europske unije L 327 od 17. prosinca 2019.)

Broj CELEX:
32019R2155R(01)
Obrazac:
Ispravak, Uredba
Autor:
Europska središnja banka
Datum dokumenta:
20/12/2019; Uvodna izjava

Uredba (EU) 2019/2155 Europske Središnje Banke od 5. prosinca 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1163/2014 o naknadama za nadzor (ESB/2019/37)

Na snazi

Broj CELEX:
32019R2155
Obrazac:
Uredba
Autor:
Europska središnja banka
Datum dokumenta:
05/12/2019; Datum donošenja

Ispravak se ne odnosi na hrvatsku jezičnu verziju.

Broj CELEX:
32014R0468R(04)
Obrazac:
Ispravak, Uredba
Autor:
Europska središnja banka
Datum dokumenta:
03/09/2019; Uvodna izjava
2 3