EUR-Lex Otsingu tulemused

Tagasi EUR-Lexi avalehele

See dokument on väljavõte EUR-Lexi veebisaidilt.

Otsingutulemused

Alamvaldkond: Euroopa Keskpank, Subject matter, 2nd level [et]: Pangandusjärelevalve, Vorm: Määrus, Otsingukeel: inglise keel
2 3

Euroopa Keskpanga määrus (EL) 2022/504, 25. märts 2022, millega muudetakse määrust (EL) 2016/445 liidu õiguses sätestatud valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamise kohta (EKP/2016/4) (EKP/2022/14)

ECB/2022/14

Kehtivad

CELEXi number:
32022R0504
Vorm:
Määrus
Autor:
Euroopa Keskpank
Dokumendi kuupäev:
25/03/2022; Vastuvõtmise kuupäev

Parandus ei puuduta eestikeelset versiooni.

CELEXi number:
32019R2155R(02)
Vorm:
Parandus, Määrus
Autor:
Euroopa Keskpank
Dokumendi kuupäev:
05/08/2021; avaldamise kuupäev

Parandus ei puuduta eestikeelset versiooni.

CELEXi number:
32014R1163R(01)
Vorm:
Määrus, Parandus
Autor:
Euroopa Keskpank
Dokumendi kuupäev:
25/06/2021; avaldamise kuupäev

Euroopa Keskpanga määrus (EL) 2021/943, 14. mai 2021, millega muudetakse määrust (EL) 2015/534 järelevalvealase finantsteabe aruandluse kohta (EKP/2021/24)

Kehtivad

CELEXi number:
32021R0943
Vorm:
Määrus
Autor:
Euroopa Keskpank
Dokumendi kuupäev:
14/05/2021; Vastuvõtmise kuupäev

Euroopa Keskpanga 21. novembri 2018. aasta määruse (EL) 2018/1845 (kaalutlusõiguse kasutamise kohta määruse (EL) nr 575/2013 artikli 178 lõike 2 punkti d alusel seoses piirmääraga, mille alusel hinnata tähtajaks tasumata krediidi olemusega nõuete olulisust (EKP/2018/26)) parandus (Euroopa Liidu Teataja L 299, 26. november 2018)

CELEXi number:
32018R1845R(01)
Vorm:
Määrus, Parandus
Autor:
Euroopa Keskpank
Dokumendi kuupäev:
08/07/2020; avaldamise kuupäev

Euroopa Keskpanga määrus (EL) 2020/605, 9. aprill 2020, millega muudetakse määrust (EL) 2015/534 järelevalvealase finantsteabe aruandluse kohta (EKP/2020/22)

Kehtivad

CELEXi number:
32020R0605
Vorm:
Määrus
Autor:
Euroopa Keskpank
Dokumendi kuupäev:
09/04/2020; Vastuvõtmise kuupäev

Euroopa Keskpanga 5. detsembri 2019. aasta määruse (EL) 2019/2155 (millega muudetakse määrust (EL) nr 1163/2014 järelevalvetasude kohta (EKP/2019/37)) parandus (Euroopa Liidu Teataja L 327, 17. detsember 2019)

CELEXi number:
32019R2155R(01)
Vorm:
Parandus, Määrus
Autor:
Euroopa Keskpank
Dokumendi kuupäev:
20/12/2019; avaldamise kuupäev

Euroopa Keskpanga määrus (EL) 2019/2155, 5. detsember 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1163/2014 järelevalvetasude kohta (EKP/2019/37)

Kehtivad

CELEXi number:
32019R2155
Vorm:
Määrus
Autor:
Euroopa Keskpank
Dokumendi kuupäev:
05/12/2019; Vastuvõtmise kuupäev

Parandus ei puuduta eestikeelset versiooni.

CELEXi number:
32014R0468R(04)
Vorm:
Parandus, Määrus
Autor:
Euroopa Keskpank
Dokumendi kuupäev:
03/09/2019; avaldamise kuupäev

Euroopa Keskpanga määrus (EL) 2018/1845, 21. november 2018, kaalutlusõiguse kasutamise kohta määruse (EL) nr 575/2013 artikli 178 lõike 2 punkti d alusel seoses piirmääraga, mille alusel hinnata tähtajaks tasumata krediidi olemusega nõuete olulisust (EKP/2018/26)

Kehtivad

CELEXi number:
32018R1845
Vorm:
Määrus
Autor:
Euroopa Keskpank
Dokumendi kuupäev:
21/11/2018; Vastuvõtmise kuupäev
2 3