EUR-Lex Резултати от търсенето

Обратно към началната страница на EUR-Lex

Този документ е извадка от уебсайта EUR-Lex.

Резултати от търсенето

Област: Всички, Дата: Всички дати, От: 01/01/2000, до: 31/12/2018, Резултати, съдържащи: "Support for information measures relating to the common agricultural policy" В заглавието, без резултати, съдържащи: corrigendum В заглавието, Език на търсене: aнглийски
2

Покана за представяне на предложения — Подкрепа за информационните мерки в областта на общата селскостопанска политика (ОСП) за 2019 г.

CELEX номер:
C2018/395/03
Вид:
Становища
Автор:
Европейска комисия
Дата на документа:
31/10/2018; дата на публикуване

Покана за представяне на предложения — „Подкрепа за информационните мерки в областта на общата селскостопанска политика“ (ОСП) за 2018 г.

CELEX номер:
C2017/339/07
Вид:
Становища
Автор:
Европейска комисия
Дата на документа:
10/10/2017; дата на публикуване

Покана за представяне на предложения — „Подкрепа за информационните мерки в областта на общата селскостопанска политика (ОСП)“ за 2017 г.

CELEX номер:
C2016/401/09
Вид:
Становища
Автор:
Европейска комисия
Дата на документа:
29/10/2016; дата на публикуване

Покана за представяне на предложения — „Подкрепа за информационните мерки в областта на общата селскостопанска политика (ОСП)“ за 2016 г.

CELEX номер:
C2015/351/09
Вид:
Покана за представяне на предложения
Автор:
Европейска комисия
Дата на документа:
23/10/2015; дата на публикуване

Покана за представяне на предложения — „Подкрепа за информационни мерки в областта на Общата селскостопанска политика (ОСП)“ за 2015 г.

CELEX номер:
C2014/383/06
Вид:
Покана за представяне на предложения
Автор:
Европейска комисия
Дата на документа:
29/10/2014; дата на публикуване

Покана за представяне на предложения — „Подкрепа за информационни мерки в областта на Общата селскостопанска политика (ОСП)“ за 2014 г.

CELEX номер:
C2013/264/09
Вид:
Покана за представяне на предложения
Автор:
Европейска комисия
Дата на документа:
13/09/2013; дата на публикуване

Покана за представяне на предложения — „Подкрепа за информационните мерки в областта на Общата селскостопанска политика“ — Прилагане на информационни мерки по бюджетен ред 05 08 06 за 2013 г.

CELEX номер:
C2012/223/04
Вид:
Покана за представяне на предложения
Автор:
Европейска комисия
Дата на документа:
27/07/2012; дата на публикуване

Покана за представяне на предложения — „Подкрепа за информационните мерки в областта на Общата селскостопанска политика“ — Прилагане на информационни мерки по бюджетен ред 05 08 06 за 2012 г.

CELEX номер:
C2011/212/11
Вид:
Покана за представяне на предложения
Автор:
Европейска комисия
Дата на документа:
19/07/2011; дата на публикуване

Покана за представяне на предложения — „Подкрепа за информационните мерки в областта на Общата селскостопанска политика“ — Прилагане на информационни мерки по бюджетен ред 05 08 06 за 2011 г.

CELEX номер:
C2010/231/05
Вид:
Покана за представяне на предложения
Автор:
Европейска комисия
Дата на документа:
27/08/2010; дата на публикуване

Покана за представяне на предложения — Подкрепа за информационните мерки в областта на Общата селскостопанска политика — Прилагане на информационни мерки по бюджетен ред 05 08 06 за 2010 година

CELEX номер:
C2009/215/04
Вид:
Покана за представяне на предложения
Автор:
Европейска комисия
Дата на документа:
09/09/2009; дата на публикуване
2