EUR-Lex Výsledky vyhľadávania

Späť na domovskú stránku portálu EUR-Lex

Tento dokument je výňatok z webového sídla EUR-Lex

Výsledky vyhľadávania

Doména: Všetko, Typ právneho aktu: Nariadenie, Rok: 2015, Číslo: 2447, Jazyk vyhľadávania: slovenčina, Vylúčiť konsolidované verzie: Zvolené

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie

Účinné

Celexové číslo:
32015R2447
Autor:
Európska komisia
Dátum dokumentu:
24/11/2015; Dátum prijatia

Korigendum sa netýka použitého jazyka vyhľadávania.

Celexové číslo:
32015R2447R(05)
Autor:
Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre preklad
Dátum dokumentu:
05/07/2019; Dátum uverejnenia

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015)

C/2018/8789

Celexové číslo:
32015R2447R(04)
Autor:
Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre preklad
Dátum dokumentu:
14/12/2018; Dátum uverejnenia

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015)

C/2018/3815

Celexové číslo:
32015R2447R(03)
Autor:
Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre preklad
Dátum dokumentu:
20/06/2018; Dátum uverejnenia

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015)

C/2017/1362

Celexové číslo:
32015R2447R(02)
Autor:
Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre preklad
Dátum dokumentu:
13/04/2017; Dátum uverejnenia

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015)

Celexové číslo:
32015R2447R(01)
Autor:
Európska komisia
Dátum dokumentu:
02/04/2016; Dátum uverejnenia