EUR-Lex Výsledky vyhľadávania

Späť na domovskú stránku portálu EUR-Lex

Tento dokument je výňatok z webového sídla EUR-Lex

Výsledky vyhľadávania

Doména: Všetko, Typ právneho aktu: Nariadenie, Rok: 2015, Číslo: 2447, Jazyk vyhľadávania: slovenčina, Vylúčiť konsolidované verzie: Zvolené
1

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015)

Celexové číslo:
32015R2447R(01)
Forma:
Korigendum, Vykonávacie nariadenie
Autor:
Európska komisia
Dátum dokumentu:
02/04/2016; Dátum uverejnenia
1