EUR-Lex Výsledky vyhľadávania

Späť na domovskú stránku portálu EUR-Lex

Tento dokument je výňatok z webového sídla EUR-Lex

Výsledky vyhľadávania

2

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie

Účinné

Celexové číslo:
32015R2447
Forma:
Vykonávacie nariadenie
Autor:
Európska komisia
Dátum dokumentu:
24/11/2015; Dátum prijatia
Počet strán:
336

Korigendum sa netýka slovenského znenia.

Celexové číslo:
32015R2447R(10)
Forma:
Korigendum, Vykonávacie nariadenie
Autor:
Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre preklad
Dátum dokumentu:
01/12/2022; Dátum uverejnenia

Korigendum sa netýka slovenského znenia.

Celexové číslo:
32015R2447R(09)
Forma:
Korigendum, Vykonávacie nariadenie
Autor:
Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre preklad
Dátum dokumentu:
28/04/2022; Dátum uverejnenia

Korigendum sa netýka slovenského znenia.

Celexové číslo:
32015R2447R(08)
Forma:
Korigendum, Vykonávacie nariadenie
Autor:
Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre preklad
Dátum dokumentu:
02/12/2021; Dátum uverejnenia

Berichtigung der Durchführungsverordnung (EU) 2015/2447 der Kommission vom 24. November 2015 mit Einzelheiten zur Umsetzung von Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung des Zollkodex der Union (Amtsblatt der Europäischen Union L 343 vom 29. Dezember 2015)

Korigendum sa netýka slovenského znenia.

C/2020/8008

Celexové číslo:
32015R2447R(07)
Forma:
Vykonávacie nariadenie, Korigendum
Autor:
Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre preklad
Dátum dokumentu:
19/11/2020; Dátum uverejnenia

Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (Journal officiel de l’Union européenne L 343 du 29 décembre 2015)

Korigendum sa netýka slovenského znenia.

C/2020/512

Celexové číslo:
32015R2447R(06)
Forma:
Vykonávacie nariadenie, Korigendum
Autor:
Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre preklad
Dátum dokumentu:
30/01/2020; Dátum uverejnenia

Korigendum sa netýka slovenského znenia.

Celexové číslo:
32015R2447R(05)
Forma:
Korigendum, Vykonávacie nariadenie
Autor:
Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre preklad
Dátum dokumentu:
05/07/2019; Dátum uverejnenia

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015)

C/2018/8789

Celexové číslo:
32015R2447R(04)
Forma:
Korigendum, Vykonávacie nariadenie
Autor:
Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre preklad
Dátum dokumentu:
14/12/2018; Dátum uverejnenia
Počet strán:
1

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015)

C/2018/3815

Celexové číslo:
32015R2447R(03)
Forma:
Korigendum, Vykonávacie nariadenie
Autor:
Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre preklad
Dátum dokumentu:
20/06/2018; Dátum uverejnenia
Počet strán:
1

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015)

C/2017/1362

Celexové číslo:
32015R2447R(02)
Forma:
Korigendum, Vykonávacie nariadenie
Autor:
Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre preklad
Dátum dokumentu:
13/04/2017; Dátum uverejnenia
Počet strán:
20
2
Doména: Všetko, Typ právneho aktu: Nariadenie, Rok: 2015, Číslo: 2447, Jazyk vyhľadávania: slovenčina, Vylúčiť konsolidované verzie: Zvolené