EUR-Lex Výsledky vyhľadávania

Späť na domovskú stránku portálu EUR-Lex

Tento dokument je výňatok z webového sídla EUR-Lex

Výsledky vyhľadávania

Doména: Všetko, Typ právneho aktu: Nariadenie, Rok: 2015, Číslo: 2446, Jazyk vyhľadávania: slovenčina, Vylúčiť konsolidované verzie: Zvolené

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie

Účinné

Celexové číslo:
32015R2446
Autor:
Európska komisia
Dátum dokumentu:
28/07/2015; Dátum prijatia

Korigendum sa netýka použitého jazyka vyhľadávania.

Celexové číslo:
32015R2446R(06)
Autor:
Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre preklad
Dátum dokumentu:
26/06/2020; Dátum uverejnenia

Korigendum k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015)

C/2018/4863

Celexové číslo:
32015R2446R(05)
Autor:
Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre preklad
Dátum dokumentu:
30/07/2018; Dátum uverejnenia

Korigendum sa netýka použitého jazyka vyhľadávania.

Celexové číslo:
32015R2446R(04)
Autor:
Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre preklad
Dátum dokumentu:
19/03/2018; Dátum uverejnenia

Korigendum k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015)

C/2017/1365

Celexové číslo:
32015R2446R(03)
Autor:
Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre preklad
Dátum dokumentu:
13/04/2017; Dátum uverejnenia

Korigendum sa netýka použitého jazyka vyhľadávania.

Berichtigung der Delegierten Verordnung (EU) 2015/2446 der Kommission vom 28. Juli 2015 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates mit Einzelheiten zur Präzisierung von Bestimmungen des Zollkodex der Union (ABl. L 343 vom 29.12.2015)

Celexové číslo:
32015R2446R(02)
Autor:
Európska komisia
Dátum dokumentu:
30/09/2016; Dátum uverejnenia

Korigendum k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015)

Celexové číslo:
32015R2446R(01)
Autor:
Európska komisia
Dátum dokumentu:
02/04/2016; Dátum uverejnenia