EUR-Lex Sökresultat

Tillbaka till EUR-Lex förstasida

Det här dokumentet är ett utdrag från EUR-Lex webbplats

Träffar

Område: Alla, Typ av rättsakt: Förordning, År: 2001, Nummer: 0999, Sökspråk: Svenska, Exklusive konsoliderade versioner: Ja

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den 22 maj 2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati

Gällande

Celexnummer:
32001R0999
Författare:
Europaparlamentet, Europeiska unionens råd
Dokumentets datum:
22/05/2001

Rättelsen gäller inte det valda sökspråket.

Celexnummer:
32001R0999R(02)
Författare:
Europaparlamentet, Europeiska unionens råd
Dokumentets datum:
21/04/2016; offentliggörandedag

Rättelsen gäller inte det valda sökspråket.

Celexnummer:
32001R0999R(01)
Författare:
Europaparlamentet, Europeiska unionens råd
Dokumentets datum:
01/05/2004