EUR-Lex Výsledky vyhľadávania

Späť na domovskú stránku portálu EUR-Lex

Tento dokument je výňatok z webového sídla EUR-Lex

Výsledky vyhľadávania

Doména: Všetko, Typ právneho aktu: Nariadenie, Rok: 2013, Číslo: 0952, Jazyk vyhľadávania: slovenčina, Vylúčiť konsolidované verzie: Zvolené

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z  9. októbra 2013 , ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie

Účinné

Celexové číslo:
32013R0952
Autor:
Európsky parlament, Rada Európskej únie
Dátum dokumentu:
09/10/2013

Korigendum sa netýka použitého jazyka vyhľadávania.

Berichtigung der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Oktober 2013 zur Festlegung des Zollkodex der Union (Amtsblatt der Europäischen Union L 269 vom 10. Oktober 2013)

Celexové číslo:
32013R0952R(09)
Autor:
Európsky parlament, Rada Európskej únie
Dátum dokumentu:
01/10/2020; Dátum uverejnenia

Korigendum sa netýka použitého jazyka vyhľadávania.

Celexové číslo:
32013R0952R(08)
Autor:
Európsky parlament, Rada Európskej únie
Dátum dokumentu:
08/11/2019; Dátum uverejnenia

Korigendum sa netýka použitého jazyka vyhľadávania.

Celexové číslo:
32013R0952R(07)
Autor:
Európsky parlament, Rada Európskej únie
Dátum dokumentu:
21/11/2018; Dátum uverejnenia

Korigendum sa netýka použitého jazyka vyhľadávania.

Rectificatif au règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013)

ST/6450/2017/INIT

Celexové číslo:
32013R0952R(06)
Autor:
Európsky parlament, Rada Európskej únie
Dátum dokumentu:
09/07/2018; Dátum uverejnenia

Korigendum sa netýka použitého jazyka vyhľadávania.

Celexové číslo:
32013R0952R(05)
Autor:
Európsky parlament, Rada Európskej únie
Dátum dokumentu:
18/02/2017; Dátum uverejnenia

Korigendum sa netýka použitého jazyka vyhľadávania.

Celexové číslo:
32013R0952R(04)
Autor:
Európsky parlament, Rada Európskej únie
Dátum dokumentu:
12/01/2017; Dátum uverejnenia

Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013)

Celexové číslo:
32013R0952R(03)
Autor:
Európsky parlament, Rada Európskej únie
Dátum dokumentu:
30/09/2016; Dátum uverejnenia

Korigendum sa netýka použitého jazyka vyhľadávania.

Celexové číslo:
32013R0952R(02)
Autor:
Európsky parlament, Rada Európskej únie
Dátum dokumentu:
14/03/2015

Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z  9. októbra 2013 , ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie ( Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1 )

Celexové číslo:
32013R0952R(01)
Autor:
Európsky parlament, Rada Európskej únie
Dátum dokumentu:
29/10/2013