Resultaten van de zoekactie

Help Deze pagina afdrukken 
Zoekcriteria
Minimaliseren
Domein: Alle, Subdomein: Alle documenten, Nummer: 0680, Jaar: 2016, Soort besluit: Richtlijn, Taal: Nederlands, Zonder geconsolideerde versies: Ja
Opslaan

Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad

PB L 119 van 4.5.2016, blz. 89–131 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Opslaan

Rectificatie van Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad (PB L 119 van 4.5.2016)

PB L 127 van 23.5.2018, blz. 8–8 (ES, CS, ET, RO)
PB L 127 van 23.5.2018, blz. 6–6 (BG, DA, EN, LV, LT, MT, PT, SK, FI)
PB L 127 van 23.5.2018, blz. 20–29 (SL)
PB L 127 van 23.5.2018, blz. 14–14 (NL)
PB L 127 van 23.5.2018, blz. 9–9 (DE)
PB L 127 van 23.5.2018, blz. 7–7 (EL, FR, HU)
PB L 127 van 23.5.2018, blz. 16–21 (SV)
PB L 127 van 23.5.2018, blz. 19–19 (IT)
PB L 127 van 23.5.2018, blz. 14–17 (HR)
PB L 127 van 23.5.2018, blz. 10–10 (PL)