Accepteren Weigeren

EUR-Lex Resultaten van de zoekactie

Dit document is overgenomen van EUR-Lex

Zoekresultaten

Domein: Alle, Subdomein: Alle documenten, Nummer: 0680, Jaar: 2016, Soort besluit: Richtlijn, Taal: Nederlands, Zonder geconsolideerde versies: Ja
1

Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad

PB L 119 van 4.5.2016, blz. 89–131 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Van kracht

Celex-nummer:
32016L0680
Vorm:
Richtlijn
Auteur:
Europees Parlement, Raad van de Europese Unie
Datum document:
27/04/2016; datum van ondertekening

Rectificatie van Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad (PB L 119 van 4.5.2016)

PB L 127 van 23.5.2018, blz. 8–8 (ES, CS, ET, RO)
PB L 127 van 23.5.2018, blz. 6–6 (BG, DA, EN, LV, LT, MT, PT, SK, FI)
PB L 127 van 23.5.2018, blz. 20–29 (SL)
PB L 127 van 23.5.2018, blz. 14–14 (NL)
PB L 127 van 23.5.2018, blz. 9–9 (DE)
PB L 127 van 23.5.2018, blz. 7–7 (EL, FR, HU)
PB L 127 van 23.5.2018, blz. 16–21 (SV)
PB L 127 van 23.5.2018, blz. 19–19 (IT)
PB L 127 van 23.5.2018, blz. 14–17 (HR)
PB L 127 van 23.5.2018, blz. 10–10 (PL)

Celex-nummer:
32016L0680R(01)
Vorm:
Rectificatie, Richtlijn
Auteur:
Europees Parlement, Raad van de Europese Unie
Datum document:
23/05/2018; datum v publikatie
1