EUR-Lex Výsledky vyhľadávania

Späť na domovskú stránku portálu EUR-Lex

Tento dokument je výňatok z webového sídla EUR-Lex

Výsledky vyhľadávania

Doména: Všetko, Typ právneho aktu: Nariadenie, Rok: 2016, Číslo: 0341, Jazyk vyhľadávania: slovenčina, Vylúčiť konsolidované verzie: Zvolené

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/341 zo 17. decembra 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o prechodné pravidlá pre určité ustanovenia Colného kódexu Únie, keď príslušné elektronické systémy ešte nie sú funkčné, a ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446

C/2015/9248

Účinné

Celexové číslo:
32016R0341
Autor:
Európska komisia
Dátum dokumentu:
17/12/2015; Dátum prijatia

Korigendum sa netýka použitého jazyka vyhľadávania.

Celexové číslo:
32016R0341R(07)
Autor:
Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre preklad
Dátum dokumentu:
26/06/2020; Dátum uverejnenia

Korigendum sa netýka použitého jazyka vyhľadávania.

Celexové číslo:
32016R0341R(06)
Autor:
Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre preklad
Dátum dokumentu:
17/05/2019; Dátum uverejnenia

Korigendum k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2016/341 zo 17. decembra 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o prechodné pravidlá pre určité ustanovenia Colného kódexu Únie, keď príslušné elektronické systémy ešte nie sú funkčné, a ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446 (Ú. v. EÚ L 69, 15.3.2016)

C/2019/2297

Celexové číslo:
32016R0341R(05)
Autor:
Európska komisia, Generálny sekretariát
Dátum dokumentu:
05/04/2019; Dátum uverejnenia

Korigendum sa netýka použitého jazyka vyhľadávania.

Celexové číslo:
32016R0341R(04)
Autor:
Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre preklad
Dátum dokumentu:
15/06/2018; Dátum uverejnenia

Korigendum k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2016/341 zo 17. decembra 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o prechodné pravidlá pre určité ustanovenia Colného kódexu Únie, keď príslušné elektronické systémy ešte nie sú funkčné, a ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446 (Ú. v. EÚ L 69, 15.3.2016)

C/2017/7094

Celexové číslo:
32016R0341R(03)
Autor:
Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre dane a colnú úniu
Dátum dokumentu:
31/10/2017; Dátum uverejnenia

Korigendum k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2016/341 zo 17. decembra 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o prechodné pravidlá pre určité ustanovenia Colného kódexu Únie, keď príslušné elektronické systémy ešte nie sú funkčné, a ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446 (Ú. v. EÚ L 69, 15.3.2016)

C/2017/1315

Celexové číslo:
32016R0341R(02)
Autor:
Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre preklad
Dátum dokumentu:
13/04/2017; Dátum uverejnenia

Korigendum k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2016/341 zo 17. decembra 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o prechodné pravidlá pre určité ustanovenia Colného kódexu Únie, keď príslušné elektronické systémy ešte nie sú funkčné, a ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446 (Ú. v. EÚ L 69, 15.3.2016)

Celexové číslo:
32016R0341R(01)
Autor:
Európska komisia
Dátum dokumentu:
16/04/2016; Dátum uverejnenia