Prijať Odmietnuť

EUR-Lex Výsledky vyhľadávania

Späť na domovskú stránku portálu EUR-Lex

Tento dokument je výňatok z webového sídla EUR-Lex

Výsledky vyhľadávania

Doména: Všetko, Poddoména: Všetky dokumenty, Číslo: 0341, Rok: 2016, Typ právneho aktu: Nariadenie, Jazyk vyhľadávania: slovenčina, Vylúčiť konsolidované verzie: Zvolené

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/341 zo 17. decembra 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o prechodné pravidlá pre určité ustanovenia Colného kódexu Únie, keď príslušné elektronické systémy ešte nie sú funkčné, a ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446

C/2015/9248

Ú. v. EÚ L 69, 15.3.2016, s. 1 – 313 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Účinné

Celexové číslo:
32016R0341
Autor:
Európska komisia
Dátum dokumentu:
17/12/2015; Dátum prijatia

Korigendum sa netýka použitého jazyka vyhľadávania.

Ú. v. EÚ L 129, 17.5.2019, s. 90 – 90 (PL, SL)

Celexové číslo:
32016R0341R(06)
Autor:
Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre preklad
Dátum dokumentu:
17/05/2019; Dátum uverejnenia

Korigendum sa netýka použitého jazyka vyhľadávania.

Ú. v. EÚ L 152, 15.6.2018, s. 61 – 61 (MT, SL)
Ú. v. EÚ L 152, 15.6.2018, s. 61 – 64 (LT)

Celexové číslo:
32016R0341R(04)
Autor:
Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre preklad
Dátum dokumentu:
15/06/2018; Dátum uverejnenia

Korigendum k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2016/341 zo 17. decembra 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o prechodné pravidlá pre určité ustanovenia Colného kódexu Únie, keď príslušné elektronické systémy ešte nie sú funkčné, a ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446 (Ú. v. EÚ L 69, 15.3.2016)

C/2017/7094

Ú. v. EÚ L 281, 31.10.2017, s. 34 – 35 (BG, CS, DE, ET, EN, FR, HR, IT, LT, HU, MT, PL, PT, RO, SK, SL, SV)
Ú. v. EÚ L 281, 31.10.2017, s. 34 – 36 (ES, DA, EL, LV, NL, FI)

Celexové číslo:
32016R0341R(03)
Autor:
Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre dane a colnú úniu
Dátum dokumentu:
31/10/2017; Dátum uverejnenia

Korigendum k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2016/341 zo 17. decembra 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o prechodné pravidlá pre určité ustanovenia Colného kódexu Únie, keď príslušné elektronické systémy ešte nie sú funkčné, a ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446 (Ú. v. EÚ L 69, 15.3.2016)

C/2017/1315

Ú. v. EÚ L 101, 13.4.2017, s. 200 – 213 (IT)
Ú. v. EÚ L 101, 13.4.2017, s. 202 – 217 (FI)
Ú. v. EÚ L 101, 13.4.2017, s. 199 – 209 (CS)
Ú. v. EÚ L 101, 13.4.2017, s. 226 – 267 (LT)
Ú. v. EÚ L 101, 13.4.2017, s. 324 – 324 (RO)
Ú. v. EÚ L 101, 13.4.2017, s. 221 – 239 (ET)
Ú. v. EÚ L 101, 13.4.2017, s. 206 – 222 (BG)
Ú. v. EÚ L 101, 13.4.2017, s. 218 – 238 (ES)
Ú. v. EÚ L 101, 13.4.2017, s. 201 – 201 (NL)
Ú. v. EÚ L 101, 13.4.2017, s. 205 – 219 (PL)
Ú. v. EÚ L 101, 13.4.2017, s. 221 – 255 (HR)
Ú. v. EÚ L 101, 13.4.2017, s. 209 – 224 (SL)
Ú. v. EÚ L 101, 13.4.2017, s. 223 – 236 (LV)
Ú. v. EÚ L 101, 13.4.2017, s. 213 – 236 (DA)
Ú. v. EÚ L 101, 13.4.2017, s. 203 – 203 (FR)
Ú. v. EÚ L 101, 13.4.2017, s. 243 – 266 (SK)
Ú. v. EÚ L 101, 13.4.2017, s. 269 – 287 (PT)
Ú. v. EÚ L 101, 13.4.2017, s. 239 – 288 (EL)
Ú. v. EÚ L 101, 13.4.2017, s. 212 – 213 (SV)
Ú. v. EÚ L 101, 13.4.2017, s. 203 – 204 (HU)
Ú. v. EÚ L 101, 13.4.2017, s. 177 – 177 (DE)

Celexové číslo:
32016R0341R(02)
Autor:
Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre preklad
Dátum dokumentu:
13/04/2017; Dátum uverejnenia