Akceptuj Nie akceptuj

EUR-Lex Wyniki wyszukiwania

Ten dokument pochodzi ze strony internetowej EUR-Lex

Wyniki wyszukiwania

Domena: Wszystko, Poddomena: Wszystkie dokumenty, Numer: 0163, Rok: 2011, Rodzaj aktu: Decyzja, Język wyszukiwania: polski, Bez wersji ujednoliconych: Aktywowano

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 163/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

Dz.U. L 76 z 15.3.2012, str. 51—55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Ten dokument został opublikowany w wydaniu(-iach) specjalnym(-ych) (HR)

Obowiązujące

Numer CELEX:
22011D0163
Forma:
Decyzja
Autor:
Wspólny Komitet EOG
Data dokumentu:
19/12/2011

2011/163/UE: Decyzja Komisji z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planów przedłożonych przez państwa trzecie zgodnie z art. 29 dyrektywy Rady 96/23/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 1630) Tekst mający znaczenie dla EOG

Dz.U. L 70 z 17.3.2011, str. 40—46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Ten dokument został opublikowany w wydaniu(-iach) specjalnym(-ych) (HR)

Obowiązujące

Numer CELEX:
32011D0163
Forma:
Decyzja
Autor:
Komisja Europejska
Data dokumentu:
16/03/2011

Sprostowanie nie dotyczy wersji w języku wyszukiwania.

Corrigendum to Decision of the EEA Joint Committee No 163/2011 of 19 December 2011 amending Annex XIII (Transport) to the EEA Agreement (OJ L 76, 15.3.2012)

Dz.U. L 234 z 8.9.2015, str. 27—27 (EN)

Numer CELEX:
22011D0163R(01)
Forma:
Decyzja, Sprostowanie
Autor:
Wspólny Komitet EOG
Data dokumentu:
08/09/2015; Data publikacji