EUR-Lex Výsledky vyhľadávania

Späť na domovskú stránku portálu EUR-Lex

Tento dokument je výňatok z webového sídla EUR-Lex

Výsledky vyhľadávania

Doména: Všetko, Rok: 2008, Typ právneho aktu: Smernica, Číslo: 0118, Jazyk vyhľadávania: slovenčina

Smernica Rady 2008/118/ES zo 16. decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných daní a o zrušení smernice 92/12/EHS

Účinné

Celexové číslo:
32008L0118
Forma:
Smernica
Autor:
Rada Európskej únie
Dátum dokumentu:
16/12/2008

Korigendum k smernici Rady 2008/118/ES zo 16. decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných daní a o zrušení smernice 92/12/EHS (Ú. v. EÚ L 9, 14.1.2009)

ST/9334/2019/INIT

Celexové číslo:
32008L0118R(03)
Forma:
Smernica, Korigendum
Autor:
Rada Európskej únie
Dátum dokumentu:
12/06/2019; Dátum uverejnenia

Korigendum sa netýka slovenského znenia.

Celexové číslo:
32008L0118R(02)
Forma:
Smernica, Korigendum
Autor:
Rada Európskej únie
Dátum dokumentu:
06/10/2011

Korigendum sa netýka slovenského znenia.

Celexové číslo:
32008L0118R(01)
Forma:
Korigendum, Smernica
Autor:
Rada Európskej únie
Dátum dokumentu:
22/12/2009