Prijať Odmietnuť

EUR-Lex Výsledky vyhľadávania

Späť na domovskú stránku portálu EUR-Lex

Tento dokument je výňatok z webového sídla EUR-Lex

Výsledky vyhľadávania

Doména: Všetko, Poddoména: Všetky dokumenty, Číslo: 0118, Rok: 2008, Typ právneho aktu: Smernica, Jazyk vyhľadávania: slovenčina

Smernica Rady 2008/118/ES zo 16. decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných daní a o zrušení smernice 92/12/EHS

Ú. v. EÚ L 9, 14.1.2009, s. 12 – 30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Tento dokument bol uverejnený v osobitnom vydaní (HR)

Účinné

Celexové číslo:
32008L0118
Autor:
Rada Európskej únie
Dátum dokumentu:
16/12/2008

Korigendum k smernici Rady 2008/118/ES zo 16. decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných daní a o zrušení smernice 92/12/EHS (Ú. v. EÚ L 9, 14.1.2009)

ST/9334/2019/INIT

Ú. v. EÚ L 154, 12.6.2019, s. 48 – 48 (SK)

Celexové číslo:
32008L0118R(03)
Autor:
Rada Európskej únie
Dátum dokumentu:
12/06/2019; Dátum uverejnenia

Korigendum sa netýka použitého jazyka vyhľadávania.

Ú. v. EÚ L 261, 6.10.2011, s. 32 – 32 (NL)

Celexové číslo:
32008L0118R(02)
Autor:
Rada Európskej únie
Dátum dokumentu:
06/10/2011

Korigendum sa netýka použitého jazyka vyhľadávania.

Ú. v. EÚ L 339, 22.12.2009, s. 60 – 60 (NL)

Celexové číslo:
32008L0118R(01)
Autor:
Rada Európskej únie
Dátum dokumentu:
22/12/2009