Godkänn Godkänner inte

EUR-Lex Sökresultat

Tillbaka till EUR-Lex förstasida

Det här dokumentet är ett utdrag från EUR-Lex webbplats

Träffar

Område: EU-rätt och EU-rättspraxis, Underområde: Rättsakter, Nummer: 0052, År: 2012, Typ av rättsakt: Genomförandedirektiv, Sökspråk: Svenska

Kommissionens genomförandedirektiv 2012/52/EU av den 20 december 2012 om åtgärder för att underlätta erkännandet av recept som utfärdats i en annan medlemsstat Text av betydelse för EES

EUT L 356, 22.12.2012, s. 68–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Det här dokumentet har publicerats i en specialutgåva (HR)

Gällande

Celexnummer:
32012L0052
Författare:
Europeiska kommissionen
Dokumentets datum:
20/12/2012