EUR-Lex Sökresultat

Tillbaka till EUR-Lex förstasida

Det här dokumentet är ett utdrag från EUR-Lex webbplats

Träffar

Område: EU-rätt och EU-rättspraxis, Underområde: Rättsakter, År: 2012, Typ av rättsakt: Genomförandedirektiv, Nummer: 0052, Sökspråk: Svenska

Kommissionens genomförandedirektiv 2012/52/EU av den 20 december 2012 om åtgärder för att underlätta erkännandet av recept som utfärdats i en annan medlemsstat Text av betydelse för EES

Gällande

Celexnummer:
32012L0052
Författare:
Europeiska kommissionen
Dokumentets datum:
20/12/2012