Paieškos rezultatai

Pagalba Spausdinti šį puslapį 
Paieškos kriterijai
Suskleisti
Sritis: Viskas, Posritė: Visi dokumentai, Numeris: 0028, Metai: 2009, Akto rūšis: Direktyva, Paieškos kalba: lietuvių kalba
Išsaugoti elementą

2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičianti bei vėliau panaikinanti Direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB (Tekstas svarbus EEE)

OL L 140, 2009 6 5, p. 16—62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (HR)
Išsaugoti elementą

Klaidų ištaisymas nesusijęs su naudojama paieškos kalba.

OL L 84, 2015 3 28, p. 74—75 (PL)
Išsaugoti elementą

Klaidų ištaisymas nesusijęs su naudojama paieškos kalba.

Berichtigung der Richtlinie 2009/28/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen und zur Änderung und anschließenden Aufhebung der Richtlinien 2001/77/EG und 2003/30/EG ( ABl. L 140 vom 5.6.2009 )

OL L 265, 2014 9 5, p. 33—35 (DE)
Išsaugoti elementą

Klaidų ištaisymas nesusijęs su naudojama paieškos kalba.

Berichtigung der Richtlinie 2009/28/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen und zur Änderung und anschließenden Aufhebung der Richtlinien 2001/77/EG und 2003/30/EG (ABl. L 140 vom 5.6.2009)

OL L 216, 2014 7 22, p. 5—5 (BG, DE, EL)
Išsaugoti elementą

Klaidų ištaisymas nesusijęs su naudojama paieškos kalba.

OL L 108, 2010 4 29, p. 356—356 (SK)
Išsaugoti elementą

Klaidų ištaisymas nesusijęs su naudojama paieškos kalba.

OL L 108, 2010 4 29, p. 355—355 (ET)
Išsaugoti elementą

Klaidų ištaisymas nesusijęs su naudojama paieškos kalba.

OL L 108, 2010 4 29, p. 356—356 (EL)
Išsaugoti elementą

Klaidų ištaisymas nesusijęs su naudojama paieškos kalba.

OL L 295, 2009 11 12, p. 20—20 (IT)
Išsaugoti elementą

Klaidų ištaisymas nesusijęs su naudojama paieškos kalba.

OL L 165, 2009 6 26, p. 95—95 (ES, PT)