Sutikti Nesutikti

EUR-Lex Paieškos rezultatai

Šis dokumentas gautas iš interneto svetainės „EUR-Lex“

Paieškos rezultatai

Sritis: Viskas, Posritė: Visi dokumentai, Numeris: 0028, Metai: 2009, Akto rūšis: Direktyva, Paieškos kalba: lietuvių kalba
1

2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičianti bei vėliau panaikinanti Direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB (Tekstas svarbus EEE)

OL L 140, 2009 6 5, p. 16—62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (HR)

Galioja

CELEX numeris:
32009L0028
Forma:
Direktyva
Autorius:
Europos Parlamentas, Europos Sąjungos Taryba
Dokumento data:
23/04/2009

Klaidų ištaisymas nesusijęs su naudojama paieškos kalba.

OL L 84, 2015 3 28, p. 74—75 (PL)

CELEX numeris:
32009L0028R(08)
Forma:
Direktyva, Klaidų ištaisymas
Autorius:
Europos Parlamentas, Europos Sąjungos Taryba
Dokumento data:
28/03/2015

Klaidų ištaisymas nesusijęs su naudojama paieškos kalba.

OL L 108, 2010 4 29, p. 356—356 (SK)

CELEX numeris:
32009L0028R(04)
Forma:
Direktyva, Klaidų ištaisymas
Autorius:
Europos Parlamentas, Europos Sąjungos Taryba
Dokumento data:
29/04/2010

Klaidų ištaisymas nesusijęs su naudojama paieškos kalba.

OL L 108, 2010 4 29, p. 355—355 (ET)

CELEX numeris:
32009L0028R(03)
Forma:
Klaidų ištaisymas, Direktyva
Autorius:
Europos Parlamentas, Europos Sąjungos Taryba
Dokumento data:
29/04/2010

Klaidų ištaisymas nesusijęs su naudojama paieškos kalba.

OL L 108, 2010 4 29, p. 356—356 (EL)

CELEX numeris:
32009L0028R(05)
Forma:
Klaidų ištaisymas, Direktyva
Autorius:
Europos Parlamentas, Europos Sąjungos Taryba
Dokumento data:
29/04/2010

Klaidų ištaisymas nesusijęs su naudojama paieškos kalba.

OL L 295, 2009 11 12, p. 20—20 (IT)

CELEX numeris:
32009L0028R(02)
Forma:
Direktyva, Klaidų ištaisymas
Autorius:
Europos Parlamentas, Europos Sąjungos Taryba
Dokumento data:
12/11/2009

Klaidų ištaisymas nesusijęs su naudojama paieškos kalba.

OL L 165, 2009 6 26, p. 95—95 (ES, PT)

CELEX numeris:
32009L0028R(01)
Forma:
Direktyva, Klaidų ištaisymas
Autorius:
Europos Parlamentas, Europos Sąjungos Taryba
Dokumento data:
26/06/2009
1