Accepteren Weigeren

EUR-Lex Resultaten van de zoekactie

Terug naar de EUR-Lex homepage

Dit document is overgenomen van EUR-Lex

Zoekresultaten

Subdomein: Jurisprudentie, Aangehaalde besluiten: 12007P031, Taal: Nederlands, Ook samenvattingen van de rechtspraak: Ja
2

Arrest van het Hof (Grote kamer) van 19 november 2019.
Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö (TSN) ry tegen Hyvinvointialan liitto ry en Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry tegen Satamaoperaattorit ry.
Verzoeken van de työtuomioistuinom een prejudiciële beslissing.
Prejudiciële verwijzing – Sociale politiek – Artikel 153 VWEU – Minimumvoorschriften inzake de veiligheid en de gezondheid op het gebied van de organisatie van de arbeidstijd – Richtlijn 2003/88/EG – Artikel 7 – Recht op jaarlijkse vakantie met behoud van loon van ten minste vier weken – Artikel 15 – Nationale bepalingen en collectieve arbeidsovereenkomsten die gunstiger zijn voor de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van werknemers – Werknemers die wegens ziekte arbeidsongeschikt zijn tijdens een tijdvak van jaarlijkse vakantie met behoud van loon – Weigering om deze vakantie over te dragen wanneer het niet-overdragen de feitelijke duur van de jaarlijkse vakantie met behoud van loon niet verkort tot minder dan vier weken – Artikel 31, lid 2, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Niet-toepasselijkheid bij het ontbreken van een situatie waarin het Unierecht ten uitvoer wordt gebracht in de zin van artikel 51, lid 1, van het Handvest van de grondrechten.
Gevoegde zaken C-609/17 en C-610/17.

ECLI-code: ECLI:EU:C:2019:981

Celex-nummer:
62017CJ0609
Auteur:
Hof van Justitie
Datum document:
19/11/2019

Conclusie van advocaat-generaal G. Pitruzzella van 28 februari 2019.

ECLI-code: ECLI:EU:C:2019:153

Celex-nummer:
62018CC0254
Auteur:
Hof van Justitie
Datum document:
28/02/2019
2