EUR-Lex Resultaten van de zoekactie

Terug naar de EUR-Lex homepage

Dit document is overgenomen van EUR-Lex

Zoekresultaten

Subdomein: Jurisprudentie, Aangehaalde besluiten: 12007P019, Taal: Nederlands, Ook samenvattingen van de rechtspraak: Ja
1 3

Conclusie van advocaat-generaal M. Szpunar van 28 mei 2020.


ECLI-code: ECLI:EU:C:2020:397

Celex-nummer:
62019CC0233
Vorm:
Conclusie van de advocaat-generaal
Auteur:
Hof van Justitie
Datum document:
28/05/2020

Conclusie van advocaat-generaal G. Hogan van 30 april 2020.


ECLI-code: ECLI:EU:C:2020:342

Celex-nummer:
62019CC0255
Vorm:
Conclusie van de advocaat-generaal
Auteur:
Hof van Justitie
Datum document:
30/04/2020

Conclusie van advocaat-generaal P. Pikamäe van 4 maart 2020.


ECLI-code: ECLI:EU:C:2020:155

Celex-nummer:
62019CC0402
Vorm:
Conclusie van de advocaat-generaal
Auteur:
Hof van Justitie
Datum document:
04/03/2020

Conclusie van advocaat-generaal E. Tanchev van 27 februari 2020.
Strafzaak tegen I.N.
Verzoek van de Vrhovni sud om een prejudiciële beslissing.
Prejudiciële verwijzing – Prejudiciële spoedprocedure – EER‑Overeenkomst – Non-discriminatie – Artikel 36 – Vrij verrichten van diensten – Werkingssfeer – Overeenkomst tussen de Europese Unie, de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen inzake de wijze waarop IJsland en Noorwegen worden betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis – Overeenkomst betreffende de procedures voor overlevering tussen de lidstaten van de Europese Unie enerzijds en IJsland en Noorwegen anderzijds – Uitlevering van een IJslands staatsburger aan een derde staat – Bescherming van de onderdanen van een lidstaat tegen uitlevering – Geen gelijkwaardige bescherming van onderdanen van een andere lidstaat – IJslands staatsburger die krachtens het nationale recht asiel heeft gekregen alvorens de IJslandse nationaliteit te verwerven – Beperking van het vrije verkeer – Rechtvaardiging gebaseerd op de voorkoming van straffeloosheid – Evenredigheid – Controle of is voldaan aan de waarborgen van artikel 19, lid 2, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.
Zaak C-897/19 PPU.

ECLI-code: ECLI:EU:C:2020:128

Celex-nummer:
62019CC0897
Vorm:
Conclusie van de advocaat-generaal
Auteur:
Hof van Justitie
Datum document:
27/02/2020
1 3