EUR-Lex Resultaten van de zoekactie

Terug naar de EUR-Lex homepage

Dit document is overgenomen van EUR-Lex

Zoekresultaten

Sorteren op
2

Conclusie van advocaat-generaal N. Emiliou van 8 maart 2022.


ECLI-code: ECLI:EU:C:2022:166

Celex-nummer:
62020CC0391
Vorm:
Conclusie van de advocaat-generaal
Auteur:
Hof van Justitie
Datum document:
08/03/2022

Conclusie van advocaat-generaal J. Richard de la Tour van 24 juni 2021.


ECLI-code: ECLI:EU:C:2021:515

Celex-nummer:
62020CC0709
Vorm:
Conclusie van de advocaat-generaal
Auteur:
Hof van Justitie
Datum document:
24/06/2021

Arrest van het Hof (Grote kamer) van 6 oktober 2020.
Europese Commissie tegen Hongarije.
Niet-nakoming – Ontvankelijkheid – Bevoegdheid van het Hof – Algemene Overeenkomst betreffende de handel in diensten – Artikel XVI – Markttoegang – Lijst van specifieke verbintenissen – Voorwaarde van het bestaan van een vergunning – Artikel XX, lid 2 – Artikel XVII – Nationale behandeling – In een derde staat gevestigde dienstverrichter – Nationale wettelijke regeling van een lidstaat waarbij voorwaarden worden opgelegd voor het verrichten van hogeronderwijsdiensten op zijn grondgebied – Vereiste dat er een internationale overeenkomst is gesloten met de staat van vestiging van de dienstverrichter – Vereiste dat een opleiding wordt aangeboden in de staat van vestiging van de dienstverrichter – Wijziging van de mededingingsvoorwaarden ten gunste van de nationale dienstverrichters – Rechtvaardiging – Openbare orde – Voorkomen van misleidende praktijken – Artikel 49 VWEU – Vrijheid van vestiging – Richtlijn 2006/123/EG – Diensten op de interne markt – Artikel 16 – Artikel 56 VWEU – Vrij verrichten van diensten – Bestaan van een beperking – Rechtvaardiging – Dwingende redenen van algemeen belang – Openbare orde – Voorkomen van misleidende praktijken – Kwalitatief hoogstaand onderwijs – Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Artikel 13 – Academische vrijheid – Artikel 14, lid 3 – Vrijheid om instellingen voor onderwijs op te richten – Artikel 16 – Vrijheid van ondernemerschap – Artikel 52, lid 1.
Zaak C-66/18.

ECLI-code: ECLI:EU:C:2020:792

Celex-nummer:
62018CJ0066
Vorm:
Arrest
Auteur:
Hof van Justitie
Datum document:
06/10/2020

Conclusie van advocaat-generaal J. Kokott van 5 maart 2020.
Europese Commissie tegen Hongarije.
Niet-nakoming – Ontvankelijkheid – Bevoegdheid van het Hof – Algemene Overeenkomst betreffende de handel in diensten – Artikel XVI – Markttoegang – Lijst van specifieke verbintenissen – Voorwaarde van het bestaan van een vergunning – Artikel XX, lid 2 – Artikel XVII – Nationale behandeling – In een derde staat gevestigde dienstverrichter – Nationale wettelijke regeling van een lidstaat waarbij voorwaarden worden opgelegd voor het verrichten van hogeronderwijsdiensten op zijn grondgebied – Vereiste dat er een internationale overeenkomst is gesloten met de staat van vestiging van de dienstverrichter – Vereiste dat een opleiding wordt aangeboden in de staat van vestiging van de dienstverrichter – Wijziging van de mededingingsvoorwaarden ten gunste van de nationale dienstverrichters – Rechtvaardiging – Openbare orde – Voorkomen van misleidende praktijken – Artikel 49 VWEU – Vrijheid van vestiging – Richtlijn 2006/123/EG – Diensten op de interne markt – Artikel 16 – Artikel 56 VWEU – Vrij verrichten van diensten – Bestaan van een beperking – Rechtvaardiging – Dwingende redenen van algemeen belang – Openbare orde – Voorkomen van misleidende praktijken – Kwalitatief hoogstaand onderwijs – Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Artikel 13 – Academische vrijheid – Artikel 14, lid 3 – Vrijheid om instellingen voor onderwijs op te richten – Artikel 16 – Vrijheid van ondernemerschap – Artikel 52, lid 1.
Zaak C-66/18.

ECLI-code: ECLI:EU:C:2020:172

Celex-nummer:
62018CC0066
Vorm:
Conclusie van de advocaat-generaal
Auteur:
Hof van Justitie
Datum document:
05/03/2020

Conclusie van advocaat-generaal M. Szpunar van 10 januari 2019.

ECLI-code: ECLI:EU:C:2019:16

Celex-nummer:
62017CC0516
Vorm:
Conclusie van de advocaat-generaal
Auteur:
Hof van Justitie
Datum document:
10/01/2019

Conclusie van advocaat-generaal M. Szpunar van 12 december 2018.

ECLI-code: ECLI:EU:C:2018:1002

Celex-nummer:
62017CC0476
Vorm:
Conclusie van de advocaat-generaal
Auteur:
Hof van Justitie
Datum document:
12/12/2018
Sorteren op
2
Subdomein: Jurisprudentie, Aangehaalde besluiten: 12007P013, Taal: Nederlands, Ook samenvattingen van de rechtspraak: Ja