EUR-Lex Resultaten van de zoekactie

Terug naar de EUR-Lex homepage

Dit document is overgenomen van EUR-Lex

Zoekresultaten

Subdomein: Jurisprudentie, Aangehaalde besluiten: 12007P004, Taal: Nederlands, Ook samenvattingen van de rechtspraak: Ja
2

Conclusie van advocaat-generaal N. Emiliou van 2 juni 2022.
M.A.
Verzoek van de Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas om een prejudiciële beslissing.
Zaak C-72/22 PPU.

ECLI-code: ECLI:EU:C:2022:431

Celex-nummer:
62022CC0072
Vorm:
Conclusie van de advocaat-generaal
Auteur:
Hof van Justitie
Datum document:
02/06/2022

Beschikking van de president van het Gerecht van 30 mei 2022.
OT tegen Raad van de Europese Unie.
Zaak T-193/22 R.

ECLI-code: ECLI:EU:T:2022:307

Celex-nummer:
62022TO0193
Vorm:
Beschikking
Auteur:
Gerecht
Datum document:
30/05/2022

Conclusie van advocaat-generaal A. Rantos van 31 maart 2022.


ECLI-code: ECLI:EU:C:2022:246

Celex-nummer:
62021CC0168
Vorm:
Conclusie van de advocaat-generaal
Auteur:
Hof van Justitie
Datum document:
31/03/2022

Beschikking van de president van het Gerecht van 30 maart 2022.
RT France tegen Raad van de Europese Unie.
Zaak T-125/22 R.

ECLI-code: ECLI:EU:T:2022:199

Celex-nummer:
62022TO0125
Vorm:
Beschikking
Auteur:
Gerecht
Datum document:
30/03/2022

Arrest van het Hof (Grote kamer) van 22 februari 2022.
XXXX tegen Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen.
Verzoek van de Raad van State (België) om een prejudiciële beslissing.
Prejudiciële verwijzing – Gemeenschappelijk asielbeleid – Gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming – Richtlijn 2013/32/EU – Artikel 33, lid 2, onder a) – Niet-ontvankelijkheid van een verzoek om internationale bescherming dat in een lidstaat is ingediend door een derdelander die in een andere lidstaat de vluchtelingenstatus heeft verkregen, terwijl het minderjarige kind van die derdelander, dat de subsidiairebeschermingsstatus geniet, in de eerste lidstaat verblijft – Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Artikel 7 – Recht op eerbiediging van het familie- en gezinsleven – Artikel 24 – Belangen van het kind – Geen schending van de artikelen 7 en 24 van het Handvest van de grondrechten wegens de niet-ontvankelijkheid van het verzoek om internationale bescherming – Richtlijn 2011/95/EU – Artikel 23, lid 2 – Verplichting voor de lidstaten om ervoor te zorgen dat het gezin van personen die internationale bescherming genieten in stand wordt gehouden.
Zaak C-483/20.

ECLI-code: ECLI:EU:C:2022:103

Celex-nummer:
62020CJ0483
Vorm:
Arrest
Auteur:
Hof van Justitie
Datum document:
22/02/2022

Beschikking van het Hof (Tiende kamer) van 1 februari 2022.
Roberto Alejandro Macías Chávez e.a. tegen Europees Parlement en Koninkrijk Spanje.
Zaak C-322/21 P.

ECLI-code: ECLI:EU:C:2022:80

Celex-nummer:
62021CO0322
Vorm:
Beschikking
Auteur:
Hof van Justitie
Datum document:
01/02/2022

Conclusie van advocaat-generaal P. Pikamäe van 30 september 2021.


ECLI-code: ECLI:EU:C:2021:780

Celex-nummer:
62020CC0483
Vorm:
Conclusie van de advocaat-generaal
Auteur:
Hof van Justitie
Datum document:
30/09/2021
2