EUR-Lex Sökresultat

Tillbaka till EUR-Lex förstasida

Det här dokumentet är ett utdrag från EUR-Lex webbplats

Träffar

gällande lagstiftning

Endast grundläggande rättsakter: Ja, Dokumentsektor: 2, 3, 4, Sök enbart efter gällande lagstiftning: Ja, Kapitel i registret, nivå 1: Konkurrenspolitik, Kapitel i registret, nivå 2: Företagens skyldigheter

EKSG Höga myndighetens beslut nr 22/66 av den 16 november 1966 om den information som företagen skall tillhandahålla om sina investeringar

EGT 219, 29.11.1966, s. 3728–3731 (DE, FR, IT, NL)
Det här dokumentet har publicerats i en specialutgåva (DA, EN, EL, ES, PT)

Celexnummer:
31966S0022
Alla konsoliderade versioner:
Länkade dokument:
  • ändrad genom 31973S2237 ändring artikel 7 antaget den: 01/09/1973
  • ändrad genom 31973S2237 ändring artikel 2 antaget den: 01/09/1973

Dokumentet finns inte på svenska.

2030/82/ECSC: Commission Decision of 26 July 1982 on the returns to be made by undertakings in the iron and steel industry in respect of their substandard products and seconds

EGT L 218, 27.7.1982, s. 13–15 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Det här dokumentet har publicerats i en specialutgåva (ES, PT)

Celexnummer:
31982S2030
Alla konsoliderade versioner:
Länkade dokument:
  • ändrad genom 11985IN01/04 tillägg bilaga antaget den: 01/01/1986