Godkänn Godkänner inte

EUR-Lex Sökresultat

Tillbaka till EUR-Lex förstasida

Det här dokumentet är ett utdrag från EUR-Lex webbplats

Träffar

gällande lagstiftning

Endast grundläggande rättsakter: Ja, Dokumentsektor: 2, 3, 4, Sök enbart efter gällande lagstiftning: Ja, Kapitel i registret, nivå 1: Etableringsfrihet och frihet att tillhandahålla tjänster, Kapitel i registret, nivå 2: Tillämpning inom olika sektorer, Kapitel i registret, nivå 3: Tillhandahållande av tjänster, Kapitel i registret, nivå 4: Banker
2

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131 av den 14 juni 2017 om penningmarknadsfonder (Text av betydelse för EES. )

EUT L 169, 30.6.2017, s. 8–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Alla konsoliderade versioner:
Länkade dokument:
 • kompletterad genom 32018R0990 från: 21/07/2018
 • ändrad genom 32018R0990 ersätter artikel 11 punkt 1 led (c) från: 01/01/2019

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366 av den 25 november 2015 om betaltjänster på den inre marknaden, om ändring av direktiven 2002/65/EG, 2009/110/EG och 2013/36/EU samt förordning (EU) nr 1093/2010 och om upphävande av direktiv 2007/64/EG (Text av betydelse för EES)

EUT L 337, 23.12.2015, s. 35–127 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Alla konsoliderade versioner:
Länkade dokument:

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/92/EU av den 23 juli 2014 om jämförbarhet för avgifter som avser betalkonto, byte av betalkonto och tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner Text av betydelse för EES

EUT L 257, 28.8.2014, s. 214–246 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Alla konsoliderade versioner:
Länkade dokument:

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 806/2014 av den 15 juli 2014 om fastställande av enhetliga regler och ett enhetligt förfarande för resolution av kreditinstitut och vissa värdepappersföretag inom ramen för en gemensam resolutionsmekanism och en gemensam resolutionsfond och om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010

EUT L 225, 30.7.2014, s. 1–90 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Alla konsoliderade versioner:
Länkade dokument:
 • kompletterad genom 32017R0747 från: 19/05/2017
 • ändrad genom 32019R0877 tillägg artikel 21 punkt 10 led (d) från: 28/12/2020
 • ändrad genom 32019R0877 ersätter artikel 10 punkt 4 från: 28/12/2020
 • ändrad genom 32019R0877 tillägg artikel 3 punkt 1 led 24c från: 28/12/2020
 • ändrad genom 32019R0877 ersätter artikel 20 punkt 5 led (c) från: 28/12/2020
 • ändrad genom 32019R0877 tillägg artikel 3 punkt 1 led 24a från: 28/12/2020
 • ändrad genom 32019R0877 ersätter artikel 3 punkt 1 led 48 TEXT från: 28/12/2020
 • ändrad genom 32019R0877 ersätter artikel 21 punkt 8 stycke 2 TEXT från: 28/12/2020
 • ändrad genom 32019R0877 tillägg artikel 10 punkt 9 stycke från: 28/12/2020
 • ändrad genom 32019R0877 tillägg artikel 3 punkt 1 led 49a från: 28/12/2020
 • ändrad genom 32019R0877 ersätter artikel 7 punkt 3 led (d) från: 28/12/2020
 • ändrad genom 32019R0877 ersätter artikel 18 punkt 1 led (b) från: 28/12/2020
 • ändrad genom 32019R0877 ersätter artikel 8 punkt 11 led (b) från: 28/12/2020
 • ändrad genom 32019R0877 ersätter artikel 27 punkt 5 stycke 2 från: 28/12/2020
 • ändrad genom 32019R0877 ersätter artikel 20 punkt 15 text från: 28/12/2020
 • ändrad genom 32019R0877 ersätter artikel 16 punkt 3 från: 28/12/2020
 • ändrad genom 32019R0877 tillägg artikel 3 punkt 1 led 55 från: 28/12/2020
 • ändrad genom 32019R0877 ersätter artikel 12 från: 28/12/2020
 • ändrad genom 32019R0877 tillägg artikel 27 punkt 3 led (h) från: 28/12/2020
 • ändrad genom 32019R0877 ersätter artikel 20 punkt 6 text från: 28/12/2020
 • ändrad genom 32019R0877 ersätter artikel 3 punkt 1 led 21 från: 28/12/2020
 • ändrad genom 32019R0877 ersätter artikel 8 punkt 6 stycke 2 från: 28/12/2020
 • ändrad genom 32019R0877 ersätter artikel 8 punkt 9 led (o) från: 28/12/2020
 • ändrad genom 32019R0877 ersätter artikel 27 punkt 4 text från: 28/12/2020
 • ändrad genom 32019R0877 tillägg artikel 3 punkt 1 led 45a från: 28/12/2020
 • ändrad genom 32019R0877 ersätter artikel 27 punkt 1 text från: 28/12/2020
 • ändrad genom 32019R0877 ersätter artikel 21 punkt 3 led (b) TEXT från: 28/12/2020
 • ändrad genom 32019R0877 ersätter artikel 3 punkt 1 led 49 från: 28/12/2020
 • ändrad genom 32019R0877 ersätter artikel 21 avdelning från: 28/12/2020
 • ändrad genom 32019R0877 tillägg artikel 18 punkt 1a från: 28/12/2020
 • ändrad genom 32019R0877 ersätter artikel 27 punkt 6 från: 28/12/2020
 • ändrad genom 32019R0877 tillägg artikel 10a från: 28/12/2020
 • ändrad genom 32019R0877 ersätter artikel 8 punkt 5 från: 28/12/2020
 • ändrad genom 32019R0877 ersätter artikel 27 punkt 13 text från: 28/12/2020
 • ändrad genom 32019R0877 ersätter artikel 8 punkt 6 stycke 1 från: 28/12/2020
 • ändrad genom 32019R0877 tillägg artikel 10 punkt 11 led (k) från: 28/12/2020
 • ändrad genom 32019R0877 ersätter artikel 10 punkt 11 led (i) TEXT från: 28/12/2020
 • ändrad genom 32019R0877 tillägg artikel 21 punkt 7b från: 28/12/2020
 • ändrad genom 32019R0877 ersätter artikel 27 punkt 3 led (f) från: 28/12/2020
 • ändrad genom 32019R0877 tillägg artikel 10 punkt 11 led (l) från: 28/12/2020
 • ändrad genom 32019R0877 tillägg artikel 3 punkt 1 led 24b från: 28/12/2020
 • ändrad genom 32019R0877 ersätter artikel 31 punkt 2 text från: 28/12/2020
 • ändrad genom 32019R0877 ersätter artikel 21 text från: 28/12/2020
 • ändrad genom 32019R0877 ersätter artikel 20 punkt 5 led (g) TEXT från: 28/12/2020
 • ändrad genom 32019R0877 ersätter artikel 32 punkt 1 text från: 28/12/2020
 • ändrad genom 32019R0877 ersätter artikel 10 punkt 11 led (j) TEXT från: 28/12/2020
 • ändrad genom 32019R0877 ersätter artikel 21 punkt 7 från: 28/12/2020
 • ändrad genom 32019R0877 ersätter artikel 8 punkt 9 led (p) från: 28/12/2020
 • ändrad genom 32019R0877 ersätter artikel 20 punkt 5 led (a) TEXT från: 28/12/2020
 • ändrad genom 32019R0877 ersätter artikel 16 punkt 2 från: 28/12/2020
 • ändrad genom 32019R0877 ersätter artikel 27 punkt 7 led (a) TEXT från: 28/12/2020
 • ändrad genom 32019R0877 ersätter artikel 20 punkt 5 led (d) från: 28/12/2020
 • ändrad genom 32019R0877 tillägg artikel 21 punkt 7a från: 28/12/2020
 • ändrad genom 32019R0877 tillägg artikel 3 punkt 1 led 49b från: 28/12/2020
 • ändrad genom 32019R0877 tillägg artikel 8 punkt 12 stycke från: 28/12/2020
 • ändrad genom 32019R0877 ersätter artikel 8 punkt 10 från: 28/12/2020
 • ändrad genom 32019R0877 ersätter artikel 8 punkt 11 led (a) från: 28/12/2020
 • ändrad genom 32019R0877 ersätter artikel 20 punkt 1 text från: 28/12/2020
 • ändrad genom 32019R0877 ersätter artikel 20 punkt 13 text från: 28/12/2020

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/49/EU av den 16 april 2014 om insättningsgarantisystem Text av betydelse för EES

EUT L 173, 12.6.2014, s. 149–178 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Alla konsoliderade versioner:

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/17/ЕU av den 4 februari 2014 om konsumentkreditavtal som avser bostadsfastighet och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2013/36/EU och förordning (EU) nr 1093/2010 Text av betydelse för EES

EUT L 60, 28.2.2014, s. 34–85 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Alla konsoliderade versioner:
Länkade dokument:
 • ändrad genom 32016R1011 tillägg artikel 13 punkt 1 L 2 led (ea) från: 30/06/2016
 • ändrad genom 32016R1011 tillägg artikel 42 punkt 2 L 2 från: 30/06/2016
 • ändrad genom 32016R1011 tillägg artikel 43 punkt 1 L 1 från: 30/06/2016

Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG Text av betydelse för EES

EUT L 176, 27.6.2013, s. 338–436 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Det här dokumentet har publicerats i en specialutgåva (HR)

Alla konsoliderade versioner:
Länkade dokument:
 • ändrad genom 32014L0017 tillägg artikel 54 BI från: 20/03/2014
 • ändrad genom 32014L0059 avskaffande artikel 74 .4 från: 02/07/2014
 • ändrad genom 32015L2366 ersätter bilaga I led 4 från: 12/01/2016
 • kompletterad genom 32017R0180 från: 23/02/2017
 • ändrad genom 32018L0843 tillägg artikel 56 punkt 1 led (g) från: 09/07/2018
 • ändrad genom 32019L0878 upphävande artikel 104 punkt 3 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 ersätter artikel 23 punkt 1 led (b) från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 tillägg artikel 67 punkt 1 led (q) från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 upphävande artikel 131 punkt 17 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 ersätter artikel 141 punkt 3 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 tillägg artikel 47 punkt 1a från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 tillägg artikel 131 punkt 5a från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 ersätter artikel 74 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 tillägg artikel 3 punkt 1 led 64 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 ersätter artikel 84 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 ersätter artikel 131 punkt 3 stycke 2 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 ersätter artikel 104 punkt 1 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 tillägg artikel 117 punkt 6 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 ersätter artikel 129 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 ersätter artikel 8 punkt 2 led (b) från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 tillägg artikel 88 punkt 1 stycke från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 tillägg artikel 64 punkt 3 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 tillägg artikel 92 punkt 3 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 upphävande artikel 105 led (d) från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 tillägg artikel 63 punkt 1 stycke från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 tillägg artikel 9 punkt 3 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 ersätter artikel 47 punkt 2 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 upphävande artikel 97 punkt 1 led (b) från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 tillägg artikel 97 punkt 4a från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 tillägg artikel 94 punkt 3 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 upphävande artikel 99 punkt 2 led (b) från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 ersätter artikel 109 punkt 2 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 ersätter artikel 92 punkt 2 mening från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 ersätter artikel 131 punkt 10 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 ersätter artikel 146 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 ersätter artikel 133 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 upphävande artikel 97 punkt 1 text från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 ersätter artikel 94 punkt 1 led (l) PT (i) från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 tillägg artikel 98 punkt 8 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 tillägg artikel 94 punkt 6 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 upphävande artikel 132 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 tillägg artikel 98 punkt 5a från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 tillägg artikel 109 punkt 4 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 tillägg artikel 94 punkt 4 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 upphävande artikel 98 punkt 1 led (j) från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 tillägg artikel 141a från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 tillägg artikel 125 punkt 1 stycke från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 tillägg artikel 128 stycke 4 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 ersätter artikel 57 punkt 1 mening 1 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 ersätter artikel 120 punkt 2 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 ersätter artikel 131 punkt 8 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 ersätter artikel 130 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 tillägg artikel 141c från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 ersätter artikel 2 punkt 5 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 tillägg artikel 89 punkt 6 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 ersätter artikel 141 punkt 4 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 tillägg kapitel 161 punkt 10 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 ersätter artikel 8 punkt 2 led (a) från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 ersätter artikel 134 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 upphävande artikel 108 punkt 3 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 tillägg artikel 3 punkt 1 led 62 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 tillägg artikel 21a från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 tillägg artikel 116 punkt 1a från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 tillägg artikel 115 punkt 3 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 ersätter artikel 131 punkt 9 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 ersätter artikel 2 punkt 6 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 ersätter artikel 64 punkt 1 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 ersätter artikel 141 punkt 2 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 ersätter artikel 85 punkt 1 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 ersätter artikel 141 punkt 1 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 tillägg artikel 58a från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 tillägg artikel 21b från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 ersätter artikel 104 punkt 2 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 ersätter artikel 113 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 tillägg artikel 104c från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 tillägg artikel 3 punkt 1 led 63 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 ersätter artikel 131 punkt 14 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 tillägg kapitel 1a artikel 159a från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 ersätter artikel 143 punkt 1 led (c) från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 tillägg artikel 94 punkt 5 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 tillägg artikel 3 punkt 1 led 60 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 ersätter artikel 10 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 ersätter artikel 109 punkt 3 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 tillägg artikel 128 stycke 3 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 ersätter artikel 92 punkt 2 led (aa) från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 ersätter artikel 75 punkt 1 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 tillägg artikel 66 punkt 1 led (e) från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 upphävande artikel 131 punkt 11 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 ersätter artikel 131 punkt 15 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 ersätter artikel 141 punkt 6 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 tillägg artikel 8 punkt 5 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 ersätter artikel 56 led (g) från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 ersätter artikel 91 punkt 1 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 ersätter artikel 14 punkt 2 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 ersätter artikel 131 punkt 5 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 upphävande artikel 131 punkt 16 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 tillägg artikel 47 punkt 2a från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 upphävande artikel 131 punkt 13 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 tillägg artikel 9 punkt 4 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 tillägg artikel 117 punkt 5 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 ersätter artikel 136 punkt 7 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 ersätter artikel 18 led (d) från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 ersätter artikel 131 punkt 1 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 tillägg artikel 3 punkt 1 led 65 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 tillägg artikel 91 punkt 12 led (f) från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 ersätter artikel 141 punkt 5 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 tillägg artikel 128 stycke 2 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 ersätter artikel 131 punkt 12 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 ersätter artikel 142 punkt 1 stycke 1 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 tillägg artikel 3 punkt 3 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 tillägg artikel 97 punkt 4 stycke från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 tillägg artikel 104b från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 ersätter artikel 131 text från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 tillägg artikel 109 punkt 6 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 ersätter artikel 131 punkt 7 text från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 upphävande artikel 103 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 ersätter artikel 94 punkt 1 led (m) från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 tillägg artikel 131 punkt 2a från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 tillägg artikel 109 punkt 5 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 tillägg artikel 104a från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 tillägg artikel 116 punkt 6 stycke från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 ersätter artikel 131 punkt 18 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 ersätter artikel 4 punkt 8 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 tillägg artikel 56 led (h) från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 tillägg artikel 94 punkt 7 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 tillägg artikel 97 punkt 6 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 tillägg artikel 3 punkt 1 led 61 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 upphävande artikel 92 punkt 1 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 ersätter artikel 94 punkt 2 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 ersätter artikel 91 punkt 7 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 ersätter artikel 119 punkt 1 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 ersätter artikel 98 punkt 5 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 ersätter artikel 111 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 ersätter artikel 91 punkt 8 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 ersätter artikel 136 punkt 3 text från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019L0878 tillägg artikel 141b från: 27/06/2019

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 Text av betydelse för EES

EUT L 176, 27.6.2013, s. 1–337 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Det här dokumentet har publicerats i en specialutgåva (HR)

Alla konsoliderade versioner:
Länkade dokument:
 • giltigheten förlängd genom 32014R0591 artikel 497 2 från: 05/06/2014
 • giltigheten förlängd genom 32014R0591 artikel 497 1 från: 05/06/2014
 • giltigheten förlängd genom 32014R1317 artikel 497 2 från: 15/12/2014
 • giltigheten förlängd genom 32014R1317 artikel 497 1 från: 15/12/2014
 • ändrad genom 32015R0062 tillägg artikel 429 TR från: 18/01/2015
 • ändrad genom 32015R0062 ersätter artikel 429 från: 18/01/2015
 • ändrad genom 32015R0062 tillägg artikel 429 BI från: 18/01/2015
 • giltigheten förlängd genom 32015R0880 artikel 497 punkt 1 från: 12/06/2015 to [sv]: 15/12/2015
 • giltigheten förlängd genom 32015R0880 artikel 497 punkt 2 från: 12/06/2015 to [sv]: 15/12/2015
 • giltigheten förlängd genom 32015R2326 artikel 497 punkt 1 från: 15/12/2015 to [sv]: 15/06/2016
 • giltigheten förlängd genom 32015R2326 artikel 497 punkt 2 från: 15/12/2015 to [sv]: 15/06/2016
 • giltigheten förlängd genom 32016R0892 artikel 497 punkt 1 från: 11/06/2016 to [sv]: 15/12/2016
 • giltigheten förlängd genom 32016R0892 artikel 497 punkt 2 från: 11/06/2016 to [sv]: 15/12/2016
 • ändrad genom 32016R1014 ersätter artikel 493 punkt 1 FR 2 från: 19/07/2016
 • ändrad genom 32016R1014 ersätter artikel 498 punkt 1 L 2 från: 19/07/2016
 • giltigheten förlängd genom 32016R2227 artikel 497 punkt 2 från: 13/12/2016 to [sv]: 15/06/2017
 • kompletterad genom 32017R0072 från: 03/02/2017
 • kompletterad genom 32017R0208 från: 28/02/2017
 • giltigheten förlängd genom 32017R0954 artikel 497 punkt 2 från: 10/06/2017 to [sv]: 15/12/2017
 • kompletterad genom 32017R1230 från: 28/07/2017
 • ändrad genom 32017R2188 ersätter artikel 496 punkt 1 mening 1 från: 01/01/2018
 • giltigheten förlängd genom 32017R2241 artikel 497 punkt 2 från: 10/12/2017 to [sv]: 15/06/2018
 • kompletterad genom 32017R2295 från: 02/01/2018
 • kompletterad genom 32017R2295 från: 02/01/2019
 • ändrad genom 32017R2395 tillägg artikel 473a från: 01/01/2018
 • ändrad genom 32017R2395 tillägg artikel 493 punkt 6 från: 01/01/2018
 • ändrad genom 32017R2395 tillägg artikel 493 punkt 5 från: 01/01/2018
 • ändrad genom 32017R2395 tillägg artikel 493 punkt 7 från: 01/01/2018
 • ändrad genom 32017R2395 tillägg artikel 493 punkt 4 från: 01/01/2018
 • ändrad genom 32017R2401 ersätter artikel 4 punkt 1 led 14 från: 01/01/2019
 • ändrad genom 32017R2401 ersätter artikel 4 punkt 1 led 66 från: 01/01/2019
 • ändrad genom 32017R2401 tillägg artikel 4 punkt 1 led 129 från: 01/01/2019
 • ändrad genom 32017R2401 ersätter artikel 197 punkt 1 led (h) från: 01/01/2019
 • ändrad genom 32017R2401 ersätter artikel 4 punkt 1 led 61 från: 01/01/2019
 • ändrad genom 32017R2401 ersätter artikel 4 punkt 1 led 67 från: 01/01/2019
 • ändrad genom 32017R2401 ersätter s. 3 avdelning II kapitel 5 från: 01/01/2019
 • ändrad genom 32017R2401 upphävande artikel 142 punkt 1 punkt 8 från: 01/01/2019
 • ändrad genom 32017R2401 tillägg artikel 519a från: 01/01/2019
 • ändrad genom 32017R2401 ersätter artikel 154 punkt 6 från: 01/01/2019
 • ändrad genom 32017R2401 ersätter artikel 36 punkt 1 led (k) PT (ii) från: 01/01/2019
 • ändrad genom 32017R2401 ersätter artikel 153 punkt 8 från: 01/01/2019
 • ändrad genom 32017R2401 ersätter artikel 4 punkt 1 led 62 från: 01/01/2019
 • ändrad genom 32017R2401 ersätter artikel 109 från: 01/01/2019
 • ändrad genom 32017R2401 upphävande s. 5 från: 01/01/2019
 • ändrad genom 32017R2401 ersätter artikel 337 från: 01/01/2019
 • ändrad genom 32017R2401 tillägg artikel 4 punkt 1 led 14a från: 01/01/2019
 • ändrad genom 32017R2401 ersätter artikel 4 punkt 1 led 13 från: 01/01/2019
 • ändrad genom 32017R2401 ersätter artikel 462 från: 01/01/2019
 • ändrad genom 32017R2401 ersätter artikel 457 led (c) från: 01/01/2019
 • ändrad genom 32017R2401 ersätter artikel 153 punkt 7 från: 01/01/2019
 • ändrad genom 32017R2401 ersätter artikel 134 punkt 6 från: 01/01/2019
 • ändrad genom 32017R2401 ersätter artikel 4 punkt 1 led 63 från: 01/01/2019
 • kompletterad genom 32018R0171 från: 07/05/2018
 • ändrad genom 32018R0405 ersätter artikel 429b punkt 4 från: 18/01/2015 (CS, LT)
 • ändrad genom 32018R0405 ersätter artikel 429a punkt 3 L 3 från: 18/01/2015 (NL)
 • kompletterad genom 32018R0728 från: 07/06/2018
 • giltigheten förlängd genom 32018R0815 artikel 497 punkt 2 från: 07/06/2018 to [sv]: 15/12/2018
 • kompletterad genom 32018R0959 från: 26/07/2018
 • giltigheten förlängd genom 32018R1889 artikel 497 punkt 2 från: 08/12/2018 to [sv]: 15/06/2019
 • ändrad genom 32019R0630 tillägg artikel 47c från: 26/04/2019
 • ändrad genom 32019R0630 ersätter artikel 178 punkt 1 led (b) från: 26/04/2019
 • ändrad genom 32019R0630 tillägg artikel 47b från: 26/04/2019
 • ändrad genom 32019R0630 ersätter artikel 111 punkt 1 stycke 1 TEXT från: 26/04/2019
 • ändrad genom 32019R0630 tillägg artikel 47a från: 26/04/2019
 • ändrad genom 32019R0630 ersätter artikel 159 från: 26/04/2019
 • ändrad genom 32019R0630 tillägg artikel 36 punkt 1 led (m) från: 26/04/2019
 • ändrad genom 32019R0630 tillägg artikel 469a från: 26/04/2019
 • ändrad genom 32019R0630 ersätter artikel 127 punkt 1 från: 26/04/2019
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 2 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 49 punkt 3 led (a) PT (iv) FR från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 306 punkt 2 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 273 punkt 6 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 4 punkt 1 led 130 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 63 led (l) från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 92 punkt 1 led (d) från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 11 punkt 3a från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 164 punkt 8 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 419 punkt 2 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 460 punkt 3 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 425 punkt 2 led (c) från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter del 8 avdelning (del) I artikel 432 P 2 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 132 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 upphävande artikel 12 från: 28/12/2020
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 18 punkt 5 från: 28/12/2020
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 501a punkt 5 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 63 mening från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 504a från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter del 3 avdelning (del) II kapitel 6 SECTION 3 A 279a P 3 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 164 punkt 7 från: 28/12/2020
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter del 2 avdelning från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 514 punkt 2 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 415 punkt 3a från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 upphävande artikel 416 punkt 7 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 424 punkt 4 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 164 punkt 5 från: 28/12/2020
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 513 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 403 punkt 2 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 79a från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 164 punkt 10 från: 28/12/2020
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 401 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter del 3 avdelning (del) II kapitel 6 SECTION 3 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 411 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter del 8 avdelning (del) I artikel 432 P 1 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 510 punkt 6 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 6 punkt 5 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 124 punkt 6 från: 28/12/2020
 • ändrad genom 32019R0876 upphävande del 3 avdelning (del) I kapitel 2 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 501a punkt 1 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 390 punkt 6 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 400 punkt 1 stycke 1 PT (m) från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 37 led (c) från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 158 punkt 9a från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 396 punkt 3 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg del 7 artikel 430 punkt 8 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 304 punkt 7 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 73 punkt 2 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 72e från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 123 punkt från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 49 punkt 2 stycke från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 164 punkt 4 från: 28/12/2020
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 80 punkt 3 mening från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 18 punkt 3 från: 28/12/2020
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 300 led 7 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 upphävande artikel 11 punkt 3 från: 28/12/2020
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 11 punkt 5 från: 28/12/2020
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 132a punkt 3 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 507 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 302 punkt 2 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 72j från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 494a från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 63 led (k) från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 92 punkt 3 led (ca) från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 72b från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 300 led 11 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 63 led (c) från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg del 7 artikel 430c från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 510 punkt 8 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 106 punkt 2 från: 28/06/2023
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 4 punkt 1 led 138 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter bilaga II led 1 led (e) från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 6 punkt 1 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 105 punkt 7 stycke 2 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 94 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 396 punkt 1 stycke från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 124 punkt 1a från: 28/12/2020
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 4 punkt 1 led 134 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 18 punkt 7 från: 28/12/2020
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 52 punkt 1 stycke från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 456 led (k) från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 79 avdelning från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 4 punkt 1 led 28 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 397 tabellkolumn 1 text från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 52 punkt 1 led (j) från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 273 punkt 1 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 63 led (h) från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 400 punkt 2 led (c) från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 39 punkt 2 stycke 1 FR från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 76 punkt 3 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 63 led (d) från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg del 10 avdelning (del) II artikel 501c från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 83 punkt 1 mening från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 416 punkt 6 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 upphävande artikel 499 punkt 3 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 92 punkt 3 led (b) från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 511 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 403 punkt 4 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 106 punkt 6 från: 28/06/2023
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter del 8 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 510 punkt 9 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 6 punkt 3 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 273 punkt 7 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 394 punkt 1 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 416 punkt 5 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg avsnitt 3 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 124 punkt 2 från: 28/12/2020
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 132c från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 498 punkt 1 stycke 1 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 510 punkt 10 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 310 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 164 punkt 6 från: 28/12/2020
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 1 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 4 punkt 1 led 137 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 273a från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 4 punkt 1 led 91 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 52 punkt 1 led (h) från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 4 punkt 1 led 20 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 494b från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 306 punkt 1 led (d) från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 4 punkt 1 led 131 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 128 punkt 2 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 104b från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 300 mening från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 8 punkt 1 led (b) från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 273b från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 301 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 400 punkt 2 led (k) från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 73 punkt 4 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 69 led (a) PT (i) från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 92 punkt 3 led (c) från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 upphävande artikel 308 punkt 5 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 305 punkt 2 stycke från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 309 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 423 punkt 2 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 18 punkt 2 från: 28/12/2020
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 460 punkt 1 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 28 punkt 1 stycke från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 391 punkt från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 124 punkt 1 från: 28/12/2020
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 300 led 10 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 4 punkt 1 led 29b från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 22 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 63 led (e) mening från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 117 punkt 2 led (o) från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 63 led (p) från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 223 punkt 5 stycke från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 117 punkt 2 stycke från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 124 punkt 3 från: 28/12/2020
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 72k från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 13 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 88a från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 15 punkt 1 stycke 1 FR från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 305 punkt 2 led (c) från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 501 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 106 punkt 4 från: 28/06/2023
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg del 10 avdelning (del) IIA från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 394 punkt 3 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter del 2 avdelning (del) I kapitel 6 TEXT från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter del 8 avdelning (del) I artikel 434a från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 164 punkt 3 från: 28/12/2020
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 390 punkt 3 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 394 punkt 2 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 415 punkt 1 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 390 punkt 8 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 72c från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 28 punkt 3 stycke från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 63 led (b) mening från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 4 punkt 1 led 140 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 400 punkt 2 led (l) från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 4 punkt 1 led 146 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg del 7 artikel 430b från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 62 led (a) från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 73 avdelning från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 72g från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 458 punkt 9 från: 28/12/2020
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 10 punkt 1 stycke 1 FR från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 63 led (n) från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 upphävande artikel 299 punkt 2 led (a) från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 416 punkt 3 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 390 punkt 7 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 18 punkt 1 stycke 2 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 105 punkt 4 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 4 punkt 1 led 128 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 419 punkt 5 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg del 3 avdelning (del) IV kapitel 1b från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 4 punkt 1 led 139 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 400 punkt 1 stycke 1 PT (n) från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 80 avdelning från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 4 punkt 1 led 136 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 54 punkt 1 led (e) från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 423 punkt 3 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 4 punkt 1 led 145 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 4 punkt 1 led 144 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 403 punkt 3 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 510 punkt 7 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 63 led (g) från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 124 punkt 4 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 28 punkt 1 led (b) från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 458 punkt 5 från: 28/12/2020
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 390 punkt 4 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 4 punkt 1 led 141 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 4 punkt 1 led 71 PT (b) FR från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg avsnitt 2 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 107 punkt 3 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 77 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 392 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 402 punkt 1 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 413 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 124 punkt 5 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 26 punkt 3 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 76 punkt 1 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 308 punkt 3 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 311 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 6 punkt 4 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 102 punkt 3 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 272 led 7a från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 510 punkt 4 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 36 punkt 1 led (n) från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 72a från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 272 led 12 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 510 punkt 11 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 73 punkt 1 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 304 punkt 5 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter bilaga II led 2 led (d) från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 300 led 6 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 72h från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 272 led 12a från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 18 punkt 9 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter del 3 avdelning (del) II kapitel 6 SECTION 3 A 277 P 5 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 82 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 304 punkt 3 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 18 punkt 8 från: 28/12/2020
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 394 punkt 4 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter del 3 avdelning (del) IV kapitel 1 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 4 punkt 1 led 41 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 457 led (i) från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 52 punkt 1 led (c) från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 4 punkt 1 led 148 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 305 punkt 4 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 63 stycke från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg kapitel 5a från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 103 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 300 led 9 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 399 punkt 3 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 11 punkt 2 från: 28/12/2020
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 4 punkt 1 led 142 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 92b från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 300 led 5 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 415 punkt 3 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 18 punkt 6 från: 28/12/2020
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 4 punkt 1 led 135 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 384 punkt 1 text från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 304 punkt 4 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 63 led (m) från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 458 punkt 2 från: 28/12/2020
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 92a från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 52 punkt 1 led (q) från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 11 punkt 1 från: 28/12/2020
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 395 punkt 5 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 412 punkt 4a från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 298 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 390 punkt 1 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 300 led 8 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 73 punkt 6 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 64 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 390 punkt 9 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 400 punkt 4 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 118 led (a) från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 11 punkt 4 från: 28/12/2020
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 81 punkt 1 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 132a punkt 4 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 105 punkt 3 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 303 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 78a från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 63 led (o) från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 4 punkt 1 led 29c från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 400 punkt 1 stycke 1 PT (l) från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 102 punkt 5 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 307 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 80 punkt 1 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 upphävande artikel 308 punkt 4 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 36 punkt 4 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 414 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 105 punkt 6 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 4 punkt 1 led 29d från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 4 punkt 1 led 29a från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 4 punkt 1 led 7 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 152 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 105 punkt 11 led (a) från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 16 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg del 6 avdelning (del) IV från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 59 led (a) led (i) från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg del 3 avdelning (del) IV kapitel 1a från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 132b från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 494 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 4 punkt 1 led 133 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 8 punkt 6 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 283 punkt 4 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 204a från: 28/06/2023
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 458 punkt 4 från: 28/12/2020
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 462 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 304 punkt 6 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter bilaga II led 3 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 78 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 66 led (e) från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 63 led (f) från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 14 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 106 punkt 3 från: 28/06/2023
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 501a punkt 3 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 52 punkt 1 led (a) från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 403 punkt 1 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter del 3 avdelning (del) II kapitel 6 SECTION 5 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 102 punkt 4 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 395 punkt 1 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 223 punkt 3 stycke 2 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 390 punkt 5 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 422 punkt 4 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 52 punkt 1 led (r) från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 306 punkt 3 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 306 punkt 1 led (c) från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 52 punkt 1 led (p) från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 4 punkt 1 led 127 PT (a) från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 4 punkt 1 led 132 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 4 punkt 1 led 143 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 132a punkt 1 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 63 led (j) från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 63 led (i) från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 92 punkt 1a från: 01/01/2022
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 273 punkt 8 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 201 punkt 1 led (h) från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 385 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 501a punkt 2 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 102 punkt 2 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 519b från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 415 punkt 2 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 272 led 6 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 72f från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 11 punkt 6 från: 28/12/2020
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 33 punkt 1 led (c) från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 305 punkt 3 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 164 punkt 1 från: 28/12/2020
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 36 punkt 1 led (b)
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 497 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 76 punkt 2 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 144 punkt 1 led (g) från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 102 punkt 6 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 12a från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 4 punkt 1 led 39 L från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 8 punkt 3 led (b) från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 4 punkt 1 led 149 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 273 punkt 9 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 493 punkt 3 led (c) från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 117 punkt 2 led (p) från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 461a från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 399 punkt 1 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 164 punkt 2 från: 28/12/2020
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 75 mening från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 4 punkt 1 led 86 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 4 punkt 1 led 72 PT (a) från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 518a från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 412 punkt 2 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 500 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 4 punkt 4 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 493 punkt 1 mening 1 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter del 6 avdelning (del) I avdelning från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 18 punkt 1 stycke 1 från: 28/12/2020
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter del 3 avdelning (del) II kapitel 6 SECTION 4 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 304 punkt 1 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 106 punkt 7 från: 28/06/2023
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 390 punkt 2 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 305 punkt 1 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 63 led (a) från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 52 punkt 1 led (b) FR från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 73 punkt 3 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 501a punkt 4 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 510 punkt 5 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg del 7 artikel 430 punkt 7 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 104a från: 28/06/2023
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 458 punkt 10 från: 28/12/2020
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 471 punkt 1 från: 01/01/2019
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 132a punkt 2 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 4 punkt 1 led 96 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 316 punkt 1 stycke från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 72d från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 106 punkt 5 från: 28/06/2023
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 164 punkt 9 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 79 punkt 1 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 422 punkt 8 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 402 punkt 2 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 501b från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 upphävande artikel 104 punkt 2 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 105 punkt 1 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 45 led (a) led (i) från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 400 punkt 3 stycke 2 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg avsnitt 1 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 514 punkt 1 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 128 punkt 1 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg del 7 A från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 72i från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 49 punkt 3 led (a) PT (v) FR 1 från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 400 punkt 1 stycke 1 PT (j) från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 18 punkt 4 från: 28/12/2020
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 6 punkt 1a från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 8 punkt 3 led (c) från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 396 punkt 1 stycke 2 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 72l från: 27/06/2019
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 308 punkt 2 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 tillägg artikel 4 punkt 1 led 147 från: 28/06/2021
 • ändrad genom 32019R0876 ersätter artikel 4 punkt 1 led 26 från: 28/06/2021

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 260/2012 av den 14 mars 2012 om antagande av tekniska och affärsmässiga krav för betalningar och autogireringar i euro och om ändring av förordning (EG) nr 924/2009 Text av betydelse för EES

EUT L 94, 30.3.2012, s. 22–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Det här dokumentet har publicerats i en specialutgåva (HR)

Alla konsoliderade versioner:
Länkade dokument:
 • ändrad genom 32014R0248 ersätter artikel 16.1 från: 31/01/2014

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG

EUT L 331, 15.12.2010, s. 12–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Det här dokumentet har publicerats i en specialutgåva (HR)

Alla konsoliderade versioner:
Länkade dokument:
 • upphävd genom 32013R1022 TXT artikel 63 7 från: 30/10/2013
 • upphävd genom 32013R1022 TXT artikel 8 1.L från: 30/10/2013
 • ersatt genom 32013R1022 TXT artikel 36 4.3 från: 30/10/2013
 • ersatt genom 32013R1022 TXT artikel 32 2 från: 30/10/2013
 • ersatt genom 32013R1022 TXT artikel 37 4.1 från: 30/10/2013
 • ersatt genom 32013R1022 TXT artikel 19 1.1 från: 30/10/2013
 • ersatt genom 32013R1022 TXT artikel 31 2.B från: 30/10/2013
 • ersatt genom 32013R1022 TXT artikel 18 3 från: 30/10/2013
 • ersatt genom 32013R1022 TXT artikel 35 2 från: 30/10/2013
 • ersatt genom 32013R1022 TXT artikel 41 4 från: 30/10/2013
 • ersatt genom 32013R1022 TXT artikel 35 6.1 från: 30/10/2013
 • ersatt genom 32013R1022 TXT artikel 3 från: 30/10/2013
 • ersatt genom 32013R1022 TXT artikel 25 1 från: 30/10/2013
 • ersatt genom 32013R1022 TXT artikel 21 1 från: 30/10/2013
 • ersatt genom 32013R1022 TXT artikel 2 2.F från: 30/10/2013
 • ersatt genom 32013R1022 TXT artikel 35 1 från: 30/10/2013
 • ersatt genom 32013R1022 TXT artikel 8 1.C från: 30/10/2013
 • ersatt genom 32013R1022 TXT artikel 21 2.1 från: 30/10/2013
 • ersatt genom 32013R1022 TXT artikel 1 5.2 från: 30/10/2013
 • ersatt genom 32013R1022 TXT artikel 81 3 från: 30/10/2013
 • ersatt genom 32013R1022 TXT artikel 41 2 från: 30/10/2013
 • ersatt genom 32013R1022 TXT artikel 45 1.3 från: 30/10/2013
 • ersatt genom 32013R1022 TXT artikel 8 1.A från: 30/10/2013
 • ersatt genom 32013R1022 TXT artikel 47 4 från: 30/10/2013
 • ersatt genom 32013R1022 TXT artikel 37 1.2 från: 30/10/2013
 • ersatt genom 32013R1022 TXT artikel 1 2 från: 30/10/2013
 • ersatt genom 32013R1022 TXT artikel 18 1 från: 30/10/2013
 • ersatt genom 32013R1022 TXT artikel 31 2.F från: 30/10/2013
 • ersatt genom 32013R1022 TXT artikel 4 2.i från: 30/10/2013
 • ersatt genom 32013R1022 TXT artikel 36 5.3 från: 30/10/2013
 • ersatt genom 32013R1022 TXT artikel 31 2.D från: 30/10/2013
 • ersatt genom 32013R1022 TXT artikel 31 2.E från: 30/10/2013
 • ersatt genom 32013R1022 TXT artikel 9 5.4 från: 30/10/2013
 • ersatt genom 32013R1022 TXT artikel 8 1.I från: 30/10/2013
 • ersatt genom 32013R1022 TXT artikel 1 5.4 från: 30/10/2013
 • ersatt genom 32013R1022 TXT artikel 30 3 från: 30/10/2013
 • ersatt genom 32013R1022 TXT artikel 40 1.D från: 30/10/2013
 • ersatt genom 32013R1022 TXT artikel 41 3 från: 30/10/2013
 • ersatt genom 32013R1022 TXT artikel 27 2.1 från: 30/10/2013
 • ersatt genom 32013R1022 TXT artikel 35 3 från: 30/10/2013
 • ändrad genom 32014L0017 ersätter artikel 17.2 L2 från: 20/03/2014
 • ändrad genom 32014L0017 ersätter artikel 13.1 L2 från: 20/03/2014
 • ändrad genom 32014L0059 tillägg artikel 40 .6 från: 02/07/2014
 • ändrad genom 32014L0059 ersätter artikel 4 PT 2 från: 02/07/2014
 • ändrad genom 32014R0258 upphör delvis
 • ändrad genom 32014R0806 ersätter artikel 4.2 från: 19/08/2014
 • ändrad genom 32014R0806 tillägg artikel 40 .6 från: 19/08/2014
 • ändrad genom 32014R0806 tillägg artikel 25 .1BI från: 19/08/2014
 • ändrad genom 32015L2366 ersätter artikel 1 punkt 2 från: 12/01/2016
 • ändrad genom 32015L2366 ersätter artikel 4 punkt 1 från: 12/01/2016
 • ändrad genom 32018R1717 ersätter artikel 7 från: 30/03/2019
2