EUR-Lex Sökresultat

Tillbaka till EUR-Lex förstasida

Det här dokumentet är ett utdrag från EUR-Lex webbplats

Träffar

gällande lagstiftning

Sök enbart efter gällande lagstiftning: Ja, Endast grundläggande rättsakter: Ja, Dokumentsektor: 2, 3, 4, Kapitel i registret, nivå 1: Fiske, Kapitel i registret, nivå 2: Yttre förbindelser, Kapitel i registret, nivå 3: Multilaterala förbindelser
4

Dokumentet finns inte på svenska.

Commission Regulation (EEC) No 1943/93 of 16 July 1993 concerning the issue of import documents for preserves of certain species of tuna originating in third countries

EGT L 176, 20.7.1993, s. 23–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Det här dokumentet har publicerats i en specialutgåva (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Celexnummer:
31993R1943

Kommissionens förordning (EEG) nr 25/93 av den 8 januari 1993 om utfärdande av importdokument för konserver av vissa arter av tonfisk och bonit från vissa tredje länder

EGT L 5, 9.1.1993, s. 7–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Svensk specialutgåva: Område 04 Volym 005 s. 3 - 3
Andra specialutgåvor (FI, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Internationell konvention för bevarande av tonfisk i atlanten

EGT L 162, 18.6.1986, s. 34–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Svensk specialutgåva: Område 11 Volym 011 s. 262 - 266
Andra specialutgåvor (FI, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Celexnummer:
21986A0618(01)
Länkade dokument:

Slutakt från de befullmäktigade ombudens konferens för de stater som är parter i Internationella konventionen för bevarande av tonfisk i Atlanten Paris, den 9 och 10 juli 1984

EGT L 162, 18.6.1986, s. 39–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Svensk specialutgåva: Område 11 Volym 011 s. 267 - 268
Andra specialutgåvor (FI, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Konvention om bevarande av nordatlantens laxbestånd

EGT L 378, 31.12.1982, s. 25–31 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Svensk specialutgåva: Område 04 Volym 001 s. 66 - 71
Andra specialutgåvor (ES, PT, FI, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Konvention om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten

EGT L 227, 12.8.1981, s. 22–35 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Svensk specialutgåva: Område 11 Volym 010 s. 20 - 26
Andra specialutgåvor (ES, PT, FI, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Celexnummer:
21980A1118(01)
Länkade dokument:
 • ändrad genom 32009D0550 tillägg artikel 18a antaget den: 29/10/2013
 • ändrad genom 32009D0550 ersätter artikel 18 text antaget den: 29/10/2013
 • ändrad genom 32009D0550 ersätter artikel 5 text antaget den: 29/10/2013
 • ändrad genom 32009D0550 ersätter artikel 15 text antaget den: 29/10/2013
 • ändrad genom 32009D0550 ersätter artikel 8 text antaget den: 29/10/2013
 • ändrad genom 32009D0550 ersätter artikel 12 text antaget den: 29/10/2013
 • ändrad genom 32009D0550 ersätter artikel 13 text antaget den: 29/10/2013
 • ändrad genom 32009D0550 ersätter artikel 1 antaget den: 29/10/2013
 • ändrad genom 32009D0550 ersätter artikel 6 text antaget den: 29/10/2013
 • ändrad genom 32009D0550 ändring ingress antaget den: 29/10/2013
 • ändrad genom 32009D0550 ersätter artikel 4 antaget den: 29/10/2013
 • ändrad genom 32009D0550 ersätter artikel 2 antaget den: 29/10/2013
 • ändrad genom 32009D0550 ersätter artikel 9 text antaget den: 29/10/2013
 • ändrad genom 32009D0550 ersätter artikel 20 text antaget den: 29/10/2013

Rådets förordning (EEG) nr 654/81 av den 10 mars 1981 om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3179/78 om Europeiska ekonomiska gemenskapens antagande av konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordvästatlanten

EGT L 69, 14.3.1981, s. 1–4 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Svensk specialutgåva: Område 04 Volym 006 s. 37 - 40
Andra specialutgåvor (ES, PT, FI, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Konvention om framtida multilateralt samarbete om fisket i nordatlantens västra del

EGT L 378, 30.12.1978, s. 2–29 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Svensk specialutgåva: Område 04 Volym 001 s. 32 - 44
Andra specialutgåvor (EL, ES, PT, FI, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Celexnummer:
21978A1024(01)
Alla konsoliderade versioner:
Länkade dokument:
 • ändrad genom 31981R0654 ersätter bilaga III punkt 2 led (a) antaget den: 17/03/1981
 • ändrad genom 31981R0654 ersätter bilaga III punkt 1 led (a) antaget den: 17/03/1981

Rådets förordning (EEG) nr 3179/78 av den 28 december 1978 om Europeiska ekonomiska gemenskapens antagande av konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordatlantens västra del

EGT L 378, 30.12.1978, s. 1–1 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Svensk specialutgåva: Område 04 Volym 001 s. 31 - 31
Andra specialutgåvor (EL, ES, PT, FI, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Celexnummer:
31978R3179
Länkade dokument:
 • ändrad genom 31980R0653 ändring bilaga 3 antaget den: 20/03/1980
 • ändrad genom 32010D0717 tillägg antaget den: 08/11/2010
4