EUR-Lex Sökresultat

Tillbaka till EUR-Lex förstasida

Det här dokumentet är ett utdrag från EUR-Lex webbplats

Träffar

gällande lagstiftning

Endast grundläggande rättsakter: Ja, Dokumentsektor: 2, 3, 4, Sök enbart efter gällande lagstiftning: Ja, Kapitel i registret, nivå 1: Fiske, Kapitel i registret, nivå 2: Yttre förbindelser, Kapitel i registret, nivå 3: Multilaterala förbindelser
2

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1236/2010 av den 15 december 2010 om fastställande av en kontroll- och tillsynsplan för det område som omfattas av konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2791/1999

EUT L 348, 31.12.2010, s. 17–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Det här dokumentet har publicerats i en specialutgåva (HR)

Celexnummer:
32010R1236
Alla konsoliderade versioner:
Länkade dokument:
 • ändrad genom 32012R0603 tillägg artikel 12.1 BI antaget den: 08/07/2012
 • ändrad genom 32015R1341 tillägg artikel 40 punkt 3 antaget den: 07/08/2015
 • ändrad genom 32015R1341 ersätter artikel 12 punkt 2 antaget den: 07/08/2015
 • ändrad genom 32015R1341 ersätter artikel 44 punkt 1 led (b) antaget den: 07/08/2015
 • ändrad genom 32015R1341 ersätter artikel 42 antaget den: 07/08/2015
 • ändrad genom 32015R1341 tillägg artikel 11 antaget den: 07/08/2015
 • ändrad genom 32015R1341 ersätter artikel 41 punkt 1 FR 1 antaget den: 07/08/2015
 • ändrad genom 32016R0096 ersätter kapitel IV text antaget den: 05/02/2016
 • ändrad genom 32016R0096 tillägg bilaga III antaget den: 05/02/2016
 • ändrad genom 32016R0096 tillägg artikel 26 punkt 3a antaget den: 05/02/2016
 • ändrad genom 32016R0096 ersätter artikel 3 led 6 antaget den: 05/02/2016
 • ändrad genom 32016R0096 tillägg artikel 26 punkt 2a antaget den: 05/02/2016
 • ändrad genom 32016R0096 ersätter artikel 3 led 13 antaget den: 05/02/2016
 • ändrad genom 32016R0096 tillägg artikel 29 punkt 2 text antaget den: 05/02/2016
 • ändrad genom 32016R0096 ersätter artikel 26 punkt 1 antaget den: 05/02/2016
 • ändrad genom 32016R0096 ersätter artikel 26 punkt 2 antaget den: 05/02/2016
 • ändrad genom 32016R0096 ersätter artikel 23 antaget den: 05/02/2016
 • ändrad genom 32016R0096 ersätter artikel 9 punkt 1 led (d) TEXT antaget den: 05/02/2016
 • ändrad genom 32016R0096 ersätter artikel 25 text antaget den: 05/02/2016
 • ändrad genom 32016R0096 ersätter artikel 24 punkt 2 L 1 antaget den: 05/02/2016
 • ändrad genom 32016R0096 ersätter artikel 3 led 10 antaget den: 05/02/2016
 • ändrad genom 32016R0096 ersätter artikel 24 punkt 1 antaget den: 05/02/2016
 • ändrad genom 32016R0096 tillägg artikel 26 punkt 1a antaget den: 05/02/2016
 • ändrad genom 32016R0096 ersätter artikel 25 punkt 1 text antaget den: 05/02/2016
 • ändrad genom 32016R0096 ändring bilaga text antaget den: 05/02/2016
 • ändrad genom 32016R0096 tillägg bilaga II antaget den: 05/02/2016
 • ändrad genom 32016R0096 ersätter artikel 22 antaget den: 05/02/2016
 • ändrad genom 32016R0096 ersätter artikel 25 punkt 2 antaget den: 05/02/2016
 • ändrad genom 32016R0096 ersätter artikel 25 punkt 4 antaget den: 05/02/2016
 • ändrad genom 32016R0096 tillägg artikel 25 punkt 3a antaget den: 05/02/2016
 • ändrad genom 32016R0096 ersätter artikel 26 punkt 4 antaget den: 05/02/2016

Kommissionens Delegerade Förordning (EU) 2020/124 av den 15 oktober 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/833 om fastställande av bevarande- och tillämpningsföreskrifter som är tillämpliga i regleringsområdet för Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del

EUT L 34I , 6.2.2020, s. 1–78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Celexnummer:
32020R0124
Alla konsoliderade versioner:
Länkade dokument:
 • ändrad genom 32020R0989 ersätter bilaga led 35 antaget den: 13/07/2020
 • ändrad genom 32020R0989 ersätter bilaga led 41 antaget den: 13/07/2020
 • ändrad genom 32020R0989 ersätter bilaga led 32 antaget den: 13/07/2020
 • ändrad genom 32020R0989 ersätter bilaga led 36 antaget den: 13/07/2020
 • ändrad genom 32020R0989 ersätter bilaga led 31 antaget den: 13/07/2020
 • ändrad genom 32020R0989 ersätter bilaga led 12 antaget den: 13/07/2020
 • ändrad genom 32020R0989 ersätter bilaga led 5 antaget den: 13/07/2020
 • ändrad genom 32020R0989 ersätter bilaga led 3 antaget den: 13/07/2020
 • ändrad genom 32020R0989 ersätter bilaga led 11 antaget den: 13/07/2020

Rådets beslut (EU) 2019/1570 av den 16 september 2019 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Fiskerikommittén för östra Centralatlanten (Cecaf)

EUT L 242, 20.9.2019, s. 20–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Rådets beslut (EU) 2019/1563 av den 16 september 2019 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Fiskerikommissionen för västra Centralatlanten (WECAFC)

EUT L 241, 19.9.2019, s. 2–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2