Výsledky vyhľadávania

Pomoc Vytlačiť túto stránku 
Kritériá vyhľadávania
Menej

platné právne predpisy

Obmedziť na základné akty: Zvolené, Sektor dokumentu: 2, 3, 4, Vyhľadať len platné právne predpisy: Zvolené, Kód adresára, 1. úroveň: Rybárstvo, Kód adresára, 2. úroveň: Vonkajšie vzťahy, Kód adresára, 3. úroveň: Mnohostranné vzťahy
Uloženie položky

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1236/2010 z  15. decembra 2010 , ktorým sa ustanovuje systém kontroly a vynucovania uplatniteľný v oblasti, na ktorú sa vzťahuje Dohovor o budúcej multilaterálnej spolupráci pri rybolove v severovýchodnom Atlantiku, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 2791/1999

Ú. v. EÚ L 348, 31.12.2010, s. 17 – 33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Tento dokument bol uverejnený v osobitnom vydaní (HR)
Uloženie položky

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/674 z 20. apríla 2015 o prijatí v mene Európskej únie zmenenej dohody o vytvorení Všeobecnej rybárskej komisie pre Stredozemné more

Ú. v. EÚ L 111, 30.4.2015, s. 1 – 2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Uloženie položky

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 433/2012 z  23. mája 2012 , ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1236/2010, ktorým sa ustanovuje systém kontroly a vynucovania uplatniteľný v oblasti, na ktorú sa vzťahuje Dohovor o budúcej multilaterálnej spolupráci pri rybolove v severovýchodnom Atlantiku

Ú. v. EÚ L 136, 25.5.2012, s. 41 – 93 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Tento dokument bol uverejnený v osobitnom vydaní (HR)
Uloženie položky

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 32/2012 zo 14. novembra 2011 doplňujúce nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1236/2010, ktorým sa ustanovuje systém kontroly a vynucovania uplatniteľný v oblasti, na ktorú sa vzťahuje Dohovor o budúcej multilaterálnej spolupráci pri rybolove v severovýchodnom Atlantiku

Ú. v. EÚ L 13, 17.1.2012, s. 1 – 4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Tento dokument bol uverejnený v osobitnom vydaní (HR)
Uloženie položky

2010/717/EÚ: Rozhodnutie Rady z  8. novembra 2010 o schválení zmien a doplnení k Dohovoru o budúcej mnohostrannej spolupráci v oblasti rybárstva v severozápadnom Atlantiku v mene Európskej únie

Ú. v. EÚ L 321, 7.12.2010, s. 1 – 19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Tento dokument bol uverejnený v osobitnom vydaní (HR)
Uloženie položky

Dohoda o medzinárodnom programe na záchranu delfínov

Ú. v. EÚ L 348, 30.12.2005, s. 28 – 53 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Tento dokument bol uverejnený v osobitnom vydaní (BG, RO, HR)
Uloženie položky

Nariadenie Rady (ES) č. 2115/2005 z  20. decembra 2005 , ktorým sa ustanovuje plán obnovy grónskeho halibuta v rámci Organizácie pre rybolov v severozápadnom Atlantiku

Ú. v. EÚ L 340, 23.12.2005, s. 3 – 6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Ú. v. EÚ L 175M , 29.6.2006, s. 283 – 286 (MT)
Tento dokument bol uverejnený v osobitnom vydaní (BG, RO, HR)
Uloženie položky

Nariadenie Rady (ES) č. 882/2003 z 19. mája 2003, ktoré zriaďuje systém na sledovanie tuniakov a verifikácie

Ú. v. EÚ L 127, 23.5.2003, s. 1 – 8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku: Kapitola 04 Zväzok 006 S. 17 - 24
Iné osobitné vydanie(-a) (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SL, BG, RO, HR)
Uloženie položky

Rozhodnutie Rady zo 17. júla 2000, ktorým Európske spoločenstvo prijíma zmeny a doplnenia Dohody o založení Generálnej Komisie pre rybárstvo v Stredomorí s výhľadom založenia autonómneho rozpočtu pre túto organizáciu

Ú. v. ES L 197, 3.8.2000, s. 35 – 47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku: Kapitola 04 Zväzok 004 S. 311 - 323
Iné osobitné vydanie(-a) (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SL, BG, RO, HR)
Uloženie položky

Rozhodnutie Rady zo 7. júna 1999 o dočasnom uplatňovaní Dohody o medzinárodnom programe na ochranu delfínov zo strany Európskeho hospodárskeho spoločenstva

Ú. v. ES L 147, 12.6.1999, s. 23 – 23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku: Kapitola 04 Zväzok 004 S. 133 - 133
Iné osobitné vydanie(-a) (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SL, BG, RO)