Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Meklēšanas rezultāti

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Meklēšanas rezultāti

spēkā esošos tiesību aktus

Tikai pamatakti: Aktivizēts, Dokumenta sektors: 2, 3, 4, Meklēt tikai spēkā esošus tiesību aktus: Aktivizēts, Direktorija kods, 1. līmenis: Zivsaimniecība, Direktorija kods, 2. līmenis: Ārējās attiecības, Direktorija kods, 3. līmenis: Daudzpusējās attiecības
2

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1236/2010 ( 2010. gada 15. decembris ) par kontroles un noteikumu izpildes shēmu, kura piemērojama apgabalā, uz ko attiecas Konvencija par turpmāko daudzpusējo sadarbību Ziemeļaustrumu Atlantijas zvejniecībā, un ar kuru atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 2791/1999

OV L 348, 31.12.2010., 17./33. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Šis dokuments ir publicēts īpašajā(-os) izdevumā(–os) (HR)

Visas konsolidētās versijas:
Saistītie dokumenti:
 • Grozīts ar 32012R0603 Papildinājums pants 12.1 BI no: 08/07/2012
 • Grozīts ar 32015R1341 Pabeigšana pants 40 punkts 3 no: 07/08/2015
 • Grozīts ar 32015R1341 Nomaiņa pants 41 punkts 1 FR 1 no: 07/08/2015
 • Grozīts ar 32015R1341 Nomaiņa pants 12 punkts 2 no: 07/08/2015
 • Grozīts ar 32015R1341 Nomaiņa pants 44 punkts 1 punkts (b) no: 07/08/2015
 • Grozīts ar 32015R1341 Pabeigšana pants 11 no: 07/08/2015
 • Grozīts ar 32015R1341 Nomaiņa pants 42 no: 07/08/2015
 • Grozīts ar 32016R0096 Nomaiņa pants 26 punkts 1 no: 05/02/2016
 • Grozīts ar 32016R0096 Nomaiņa pants 26 punkts 4 no: 05/02/2016
 • Grozīts ar 32016R0096 Papildinājums pants 26 punkts 3a no: 05/02/2016
 • Grozīts ar 32016R0096 Papildinājums pants 26 punkts 2a no: 05/02/2016
 • Grozīts ar 32016R0096 Nomaiņa pants 3 punkts 13 no: 05/02/2016
 • Grozīts ar 32016R0096 Nomaiņa pants 9 punkts 1 punkts (d) TEXT no: 05/02/2016
 • Grozīts ar 32016R0096 Nomaiņa nodaļa IV Teksts no: 05/02/2016
 • Grozīts ar 32016R0096 Papildinājums pants 29 punkts 2 Teksts no: 05/02/2016
 • Grozīts ar 32016R0096 Nomaiņa pants 26 punkts 2 no: 05/02/2016
 • Grozīts ar 32016R0096 Nomaiņa pants 3 punkts 6 no: 05/02/2016
 • Grozīts ar 32016R0096 Nomaiņa pants 25 Teksts no: 05/02/2016
 • Grozīts ar 32016R0096 Grozījums pielikums Teksts no: 05/02/2016
 • Grozīts ar 32016R0096 Nomaiņa pants 25 punkts 4 no: 05/02/2016
 • Grozīts ar 32016R0096 Papildinājums pants 25 punkts 3a no: 05/02/2016
 • Grozīts ar 32016R0096 Nomaiņa pants 23 no: 05/02/2016
 • Grozīts ar 32016R0096 Papildinājums pants 26 punkts 1a no: 05/02/2016
 • Grozīts ar 32016R0096 Nomaiņa pants 3 punkts 10 no: 05/02/2016
 • Grozīts ar 32016R0096 Pabeigšana pielikums II no: 05/02/2016
 • Grozīts ar 32016R0096 Pabeigšana pielikums III no: 05/02/2016
 • Grozīts ar 32016R0096 Nomaiņa pants 25 punkts 1 Teksts no: 05/02/2016
 • Grozīts ar 32016R0096 Nomaiņa pants 25 punkts 2 no: 05/02/2016
 • Grozīts ar 32016R0096 Nomaiņa pants 24 punkts 2 L 1 no: 05/02/2016
 • Grozīts ar 32016R0096 Nomaiņa pants 22 no: 05/02/2016
 • Grozīts ar 32016R0096 Nomaiņa pants 24 punkts 1 no: 05/02/2016
2