Otsingu tulemused

Abi Prindi see leht 
Otsingukriteeriumid
Vähenda

Kehtivad õigusaktid

Ainult alusaktid: Jah, Dokumendi sektor: 2, 3, 4, Ainult kehtivad õigusaktid: Jah, Loendi kood, 1. tasand: Kalandus, Loendi kood, 2. tasand: Välissuhted, Loendi kood, 3. tasand: Mitmepoolsed suhted
Salvesta kirje

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1236/2010, 15. detsember 2010 , millega kehtestatakse Kirde-Atlandi tulevase mitmepoolse kalandusalase koostöö konventsiooniga hõlmatud piirkonnas kohaldatav kontrolli- ja rakendussüsteem ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 2791/1999

ELT L 348, 31.12.2010, lk 17—33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Dokument on avaldatud eriväljaandes (HR)
Salvesta kirje

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2018/975, 4. juuli 2018, millega kehtestatakse majandamis-, kaitse- ja kontrollimeetmed, mida kohaldatakse Vaikse ookeani lõunaosa piirkondliku kalandusorganisatsiooni (SPRFMO) konventsiooni alal

ELT L 179, 16.7.2018, lk 30—75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Salvesta kirje

Nõukogu otsus (EL) 2015/674, 20. aprill 2015, Vahemere üldise kalanduskomisjoni asutamise muudetud lepingu Euroopa Liidu nimel heakskiitmise kohta

ELT L 111, 30.4.2015, lk 1—2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Salvesta kirje

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 433/2012, 23. mai 2012 , milles sätestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1236/2010, millega kehtestatakse Kirde-Atlandi tulevase mitmepoolse kalandusalase koostöö konventsiooniga hõlmatud piirkonnas kohaldatav kontrolli- ja rakendussüsteem, üksikasjalikud rakenduseeskirjad

ELT L 136, 25.5.2012, lk 41—93 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Dokument on avaldatud eriväljaandes (HR)
Salvesta kirje

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 32/2012, 14. november 2011 , millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1236/2010, millega kehtestatakse Kirde-Atlandi tulevase mitmepoolse kalandusalase koostöö konventsiooniga hõlmatud piirkonnas kohaldatav kontrolli- ja rakendussüsteem

ELT L 13, 17.1.2012, lk 1—4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Dokument on avaldatud eriväljaandes (HR)
Salvesta kirje

2010/717/EL: Nõukogu otsus, 8. november 2010 , millega kiidetakse Euroopa Liidu nimel heaks Loode-Atlandi tulevase mitmepoolse kalanduskoostöö konventsiooni muudatus

ELT L 321, 7.12.2010, lk 1—19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Dokument on avaldatud eriväljaandes (HR)
Salvesta kirje

Lisa Rahvusvahelist delfiinikaitseprogrammi käsitlev leping

ELT L 348, 30.12.2005, lk 28—53 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Dokument on avaldatud eriväljaandes (BG, RO, HR)
Salvesta kirje

Nõukogu määrus (EÜ) nr 2115/2005, 20. detsember 2005 , millega kehtestatakse süvalesta varude taastamise kava Loode-Atlandi Kalastusorganisatsiooni raames

ELT L 340, 23.12.2005, lk 3—6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
ELT L 175M , 29.6.2006, lk 283—286 (MT)
Dokument on avaldatud eriväljaandes (BG, RO, HR)
Salvesta kirje

Nõukogu määrus (EÜ) nr 882/2003, 19. mai 2003, millega luuakse tuunisaagi jälgimise ja kontrollimise süsteem

ELT L 127, 23.5.2003, lk 1—8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
eestikeelne eriväljaanne: Peatükk 04 Köide 006 Lk 17 - 24
Muu eriväljaanne (CS, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
Salvesta kirje

Nõukogu otsus, 17. juuli 2000, millega Euroopa Ühendus nõustub Vahemere üldise kalanduskomisjoni asutamislepingu muutmisega sellele organisatsioonile iseseisva eelarve koostamise eesmärgil

EÜT L 197, 3.8.2000, lk 35—47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
eestikeelne eriväljaanne: Peatükk 04 Köide 004 Lk 311 - 323
Muu eriväljaanne (CS, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)