EUR-Lex Výsledky vyhledávání

Zpět na úvodní stránku EUR-Lex

Tento dokument je výňatkem z internetových stránek EUR-Lex

Výsledky vyhledávání

platné právní předpisy

vyhledávat jen platné právní předpisy: Aktivní, omezit na základní akty: Aktivní, Odvětví dokumentu: 2, 3, 4, Kód rejstříku, 1. úroveň: Rybolov, Kód rejstříku, 2. úroveň: Vnější vztahy, Kód rejstříku, 3. úroveň: Mnohostranné vztahy
2

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1236/2010 ze dne 15. prosince 2010 , kterým se stanoví systém kontroly a vynucování platný v oblasti vymezené Úmluvou o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severovýchodním Atlantiku a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 2791/1999

Úř. věst. L 348, 31.12.2010, s. 17—33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Dokument byl zveřejněn v rámci zvláštního vydání (HR)

Celexové číslo:
32010R1236
Všechna konsolidovaná znění:
Související dokumenty:
 • Pozměněno 32012R0603 Vložení článek 12.1 BI přijato dne: 08/07/2012
 • Pozměněno 32015R1341 Nahrazení článek 42 přijato dne: 07/08/2015
 • Pozměněno 32015R1341 Nahrazení článek 44 odstavec 1 bod (b) přijato dne: 07/08/2015
 • Pozměněno 32015R1341 Dokončení článek 40 odstavec 3 přijato dne: 07/08/2015
 • Pozměněno 32015R1341 Nahrazení článek 12 odstavec 2 přijato dne: 07/08/2015
 • Pozměněno 32015R1341 Nahrazení článek 41 odstavec 1 FR 1 přijato dne: 07/08/2015
 • Pozměněno 32015R1341 Dokončení článek 11 přijato dne: 07/08/2015
 • Pozměněno 32016R0096 Nahrazení článek 25 odstavec 2 přijato dne: 05/02/2016
 • Pozměněno 32016R0096 Nahrazení článek 26 odstavec 2 přijato dne: 05/02/2016
 • Pozměněno 32016R0096 Nahrazení článek 25 odstavec 4 přijato dne: 05/02/2016
 • Pozměněno 32016R0096 Nahrazení článek 3 bod 13 přijato dne: 05/02/2016
 • Pozměněno 32016R0096 Dokončení příloha II přijato dne: 05/02/2016
 • Pozměněno 32016R0096 Vložení článek 26 odstavec 2a přijato dne: 05/02/2016
 • Pozměněno 32016R0096 Vložení článek 25 odstavec 3a přijato dne: 05/02/2016
 • Pozměněno 32016R0096 Nahrazení článek 26 odstavec 4 přijato dne: 05/02/2016
 • Pozměněno 32016R0096 Dokončení příloha III přijato dne: 05/02/2016
 • Pozměněno 32016R0096 Vložení článek 29 odstavec 2 Znění přijato dne: 05/02/2016
 • Pozměněno 32016R0096 Nahrazení článek 26 odstavec 1 přijato dne: 05/02/2016
 • Pozměněno 32016R0096 Nahrazení článek 23 přijato dne: 05/02/2016
 • Pozměněno 32016R0096 Vložení článek 26 odstavec 3a přijato dne: 05/02/2016
 • Pozměněno 32016R0096 Nahrazení článek 3 bod 6 přijato dne: 05/02/2016
 • Pozměněno 32016R0096 Nahrazení článek 25 odstavec 1 Znění přijato dne: 05/02/2016
 • Pozměněno 32016R0096 Nahrazení článek 24 odstavec 1 přijato dne: 05/02/2016
 • Pozměněno 32016R0096 Změna příloha Znění přijato dne: 05/02/2016
 • Pozměněno 32016R0096 Vložení článek 26 odstavec 1a přijato dne: 05/02/2016
 • Pozměněno 32016R0096 Nahrazení článek 9 odstavec 1 bod (d) TEXT přijato dne: 05/02/2016
 • Pozměněno 32016R0096 Nahrazení článek 3 bod 10 přijato dne: 05/02/2016
 • Pozměněno 32016R0096 Nahrazení článek 25 Znění přijato dne: 05/02/2016
 • Pozměněno 32016R0096 Nahrazení článek 22 přijato dne: 05/02/2016
 • Pozměněno 32016R0096 Nahrazení článek 24 odstavec 2 L 1 přijato dne: 05/02/2016
 • Pozměněno 32016R0096 Nahrazení kapitola IV Znění přijato dne: 05/02/2016

Rozhodnutí Rady (EU) 2020/765 ze dne 29. května 2020 o uzavření jménem Evropské unie protokolu o změně Mezinárodní úmluvy na ochranu tuňáků v Atlantiku

Úř. věst. L 187, 12.6.2020, s. 1—2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/124 ze dne 15. října 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/833 ze dne 20. května 2019, kterým se stanoví ochranná a donucovací opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku, mění nařízení (EU) 2016/1627 a zrušují nařízení Rady (ES) č. 2115/2005 a (ES) č. 1386/2007

Úř. věst. L 34I , 6.2.2020, s. 1—78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Celexové číslo:
32020R0124
Všechna konsolidovaná znění:
Související dokumenty:
 • Pozměněno 32020R0989 Nahrazení příloha bod 35 přijato dne: 13/07/2020
 • Pozměněno 32020R0989 Nahrazení příloha bod 11 přijato dne: 13/07/2020
 • Pozměněno 32020R0989 Nahrazení příloha bod 12 přijato dne: 13/07/2020
 • Pozměněno 32020R0989 Nahrazení příloha bod 3 přijato dne: 13/07/2020
 • Pozměněno 32020R0989 Nahrazení příloha bod 5 přijato dne: 13/07/2020
 • Pozměněno 32020R0989 Nahrazení příloha bod 31 přijato dne: 13/07/2020
 • Pozměněno 32020R0989 Nahrazení příloha bod 36 přijato dne: 13/07/2020
 • Pozměněno 32020R0989 Nahrazení příloha bod 41 přijato dne: 13/07/2020
 • Pozměněno 32020R0989 Nahrazení příloha bod 32 přijato dne: 13/07/2020

Rozhodnutí Rady (EU) 2019/2025 ze dne 18. listopadu 2019 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Protokolu o změně Mezinárodní úmluvy na ochranu tuňáků v Atlantiku

Úř. věst. L 313, 4.12.2019, s. 1—2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2