EUR-Lex Výsledky vyhledávání

Zpět na úvodní stránku EUR-Lex

Tento dokument je výňatkem z internetových stránek EUR-Lex

Výsledky vyhledávání

platné právní předpisy

vyhledávat jen platné právní předpisy: Aktivní, omezit na základní akty: Aktivní, Odvětví dokumentu: 2, 3, 4, Kód rejstříku, 1. úroveň: Rybolov, Kód rejstříku, 2. úroveň: Vnější vztahy, Kód rejstříku, 3. úroveň: Smlouvy s nečlenskými zeměmi
19

Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím o zemědělství a rybolovu

Úř. věst. L 328, 22.11.1986, s. 77—88 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
zvláštní vydání v českém jazyce: Kapitola 03 Svazek 007 S. 126 - 137
Jiná zvláštní vydání (ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Dohoda mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Madagaskarské demokratické republiky

Úř. věst. L 73, 18.3.1986, s. 26—30 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
zvláštní vydání v českém jazyce: Kapitola 04 Svazek 001 S. 194 - 200
Jiná zvláštní vydání (ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Celexové číslo:
21986A0318(01)
Související dokumenty:
 • Pozměněno 21987A0410(03) Nahrazení protokol 1 článek 1 přijato dne: 28/11/1986
 • Pozměněno 21987A0410(03) Nahrazení protokol 1 článek 2 přijato dne: 28/11/1986
 • Pozměněno 21987A0410(03) Nahrazení příloha bod 2 písmeno (b) přijato dne: 28/11/1986
 • Pozměněno 21989A0816(02) Nahrazení příloha přijato dne: 21/05/1989 to [cs]: 20/05/1992
 • Pozměněno 21989A0816(02) Nahrazení protokol 1 přijato dne: 21/05/1989 to [cs]: 20/05/1992
 • Pozměněno 21989A0816(02) Nahrazení protokol 2 přijato dne: 21/05/1989 to [cs]: 20/05/1992
 • Pozměněno 21993A0430(01) Nahrazení příloha přijato dne: 21/05/1992 to [cs]: 20/05/1995
 • Pozměněno 21996A0323(01) Nahrazení příloha přijato dne: 21/05/1995 to [cs]: 20/05/1998
 • Nahrazeno 21998A1104(02) Nahrazení příloha přijato dne: 21/05/1998 to [cs]: 20/05/2001
 • Pozměněno 22001A1114(02) Nahrazení příloha přijato dne: 21/05/2001 to [cs]: 20/05/2004
 • Pozměněno 22005A0413(02) Nahrazení příloha přijato dne: 01/01/2004 to [cs]: 31/12/2006
 • Zrušeno 22007A1217(02)
 • Pozměněno 22007A1217(03) Nahrazení příloha přijato dne: 01/01/2007 to [cs]: 31/12/2012

Nařízení Rady (EHS) č. 568/86 ze dne 24. února 1986 o používání protokolu č. 4 připojeného k Aktu o přistoupení Španělska a Portugalska s ohledem na mechanismus dodatečných závazků v rámci dohod o rybolovu mezi Společenstvím a třetími zeměmi

Úř. věst. L 55, 1.3.1986, s. 103—105 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
zvláštní vydání v českém jazyce: Kapitola 04 Svazek 001 S. 191 - 193
Jiná zvláštní vydání (FI, SV, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským hospodářským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a autonomní vládou Faerských ostrovů na straně druhé o lovu lososů ve faerských vodách

Úř. věst. L 122, 7.5.1985, s. 2—3 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
zvláštní vydání v českém jazyce: Kapitola 04 Svazek 001 S. 129 - 130
Jiná zvláštní vydání (ES, PT, FI, SV, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Nařízení Rady (EHS) č. 225/85 ze dne 29. ledna 1985, kterým se stanoví některá zvláštní opatření týkající se zvláštního režimu rybolovu v Grónsku

Úř. věst. L 29, 1.2.1985, s. 18—18 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
zvláštní vydání v českém jazyce: Kapitola 04 Svazek 001 S. 127 - 127
Jiná zvláštní vydání (ES, PT, FI, SV, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Dohoda mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Republiky Rovníková Guinea o rybolovu při pobřeží Rovníkové Guiney

Úř. věst. L 188, 16.7.1984, s. 2—6 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
zvláštní vydání v českém jazyce: Kapitola 04 Svazek 001 S. 112 - 116
Jiná zvláštní vydání (ES, PT, FI, SV, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Celexové číslo:
21984A0716(01)
Související dokumenty:
 • Pozměněno 21987A0130(01) Nahrazení protokol přijato dne: 27/06/1986 to [cs]: 26/06/1989
 • Pozměněno 21987A0130(01) Nahrazení příloha přijato dne: 27/06/1986 to [cs]: 26/06/1989
 • Pozměněno 21989A1017(04) Nahrazení příloha přijato dne: 27/06/1989 to [cs]: 26/06/1992
 • Pozměněno 21995A0731(01) Nahrazení příloha přijato dne: 01/07/1994 to [cs]: 30/06/1997
 • Pozměněno 21998A0117(02) Nahrazení příloha přijato dne: 01/07/1997 to [cs]: 30/06/2000
 • Pozměněno 22000A1227(03) Nahrazení příloha přijato dne: 01/07/2000 to [cs]: 30/06/2001

Nařízení Rady (EHS) č. 2213/80 ze dne 27. června 1980 o uzavření Dohody mezi vládou Republiky Guinea Bissau a Evropským hospodářským společenstvím o rybolovu při pobřeží Guineje Bissau a o dvou výměnách dopisů týkajících se této záležitosti

Úř. věst. L 226, 29.8.1980, s. 33—33 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
zvláštní vydání v českém jazyce: Kapitola 04 Svazek 001 S. 26 - 26
Jiná zvláštní vydání (EL, ES, PT, FI, SV, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Dohoda o rybolovu mezi Evropským hospodářským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a autonomní vládou Faerských ostrovů na straně druhé

Úř. věst. L 226, 29.8.1980, s. 12—15 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
zvláštní vydání v českém jazyce: Kapitola 11 Svazek 014 S. 110 - 113
Jiná zvláštní vydání (EL, ES, PT, FI, SV, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Dohoda o rybolovu mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím

Úř. věst. L 226, 29.8.1980, s. 48—50 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
zvláštní vydání v českém jazyce: Kapitola 11 Svazek 014 S. 134 - 136
Jiná zvláštní vydání (EL, ES, PT, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

19