Kiida heaks Keeldu

EUR-Lex Otsingu tulemused

Tagasi EUR-Lexi avalehele

See dokument on väljavõte EUR-Lexi veebisaidilt.

Otsingutulemused

Kehtivad õigusaktid

Ainult alusaktid: Jah, Dokumendi sektor: 2, 3, 4, Ainult kehtivad õigusaktid: Jah, Loendi kood, 1. tasand: Kalandus, Loendi kood, 2. tasand: Ühine kalanduspoliitika, Loendi kood, 3. tasand: Struktuurimeetmed
2

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1130, 14. juuni 2017, kalalaevade omaduste määratlemise kohta

ELT L 169, 30.6.2017, lk 1—7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 508/2014, 15. mai 2014 , Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2328/2003, (EÜ) nr 861/2006, (EÜ) nr 1198/2006 ja (EÜ) nr 791/2007 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1255/2011

ELT L 149, 20.5.2014, lk 1—66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Kõik konsolideeritud versioonid:
Seotud dokumendid:
 • Suhe 32015R0895 alates: 02/07/2015
 • Suhe 32015R0895 alates: 02/07/2015
 • Muudetud 32017R1787 Asendamine lisa III alates: 07/10/2017
 • Muudetud 32019R0497 Lisamine artikkel 13 lõige 9
 • Muudetud 32019R0497 Lisamine artikkel 25 lõige 3a
 • Muudetud 32019R0497 Lisamine artikkel 33 lõige 1 punkt (d)
 • Muudetud 32019R0497 Asendamine artikkel 33 lõige 2
 • Muudetud 32019R1022 Asendamine artikkel 34 lõige 4 alates: 16/07/2019
 • Muudetud 32019R1022 Lisamine artikkel 34 lõige 4a alates: 16/07/2019

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1343/2011, 13. detsember 2011 , mis käsitleb teatavaid kalapüüki käsitlevaid sätteid Vahemere üldise kalanduskomisjoni (GFCM) lepinguga hõlmatud piirkonnas ning millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1967/2006, mis käsitleb Vahemere kalavarude säästva kasutamise majandamismeetmeid

ELT L 347, 30.12.2011, lk 44—61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Dokument on avaldatud eriväljaandes (HR)

Kõik konsolideeritud versioonid:
Seotud dokumendid:
 • Muudetud 32015R2102 Asendamine artikkel 27 lõige 5 Tekst
 • Muudetud 32015R2102 Lisamine artikkel 15a alates: 28/11/2015
 • Muudetud 32015R2102 Lisamine jaotis II peatükk IV alates: 28/11/2015
 • Muudetud 32015R2102 Lisamine artikkel 23b alates: 28/11/2015
 • Muudetud 32015R2102 Asendamine artikkel 27 lõige 3 Tekst
 • Muudetud 32015R2102 Asendamine artikkel 27 lõige 2 lause 1 Text
 • Muudetud 32015R2102 Lisamine artikkel 23a alates: 28/11/2015
 • Muudetud 32015R2102 Asendamine artikkel 27 lõige 2 Tekst
 • Muudetud 32015R2102 Lisamine jaotis II peatükk V alates: 28/11/2015
 • Muudetud 32015R2102 Lisamine jaotis III peatükk Ia alates: 28/11/2015
 • Muudetud 32015R2102 Lisamine jaotis II peatükk VI alates: 28/11/2015
 • Muudetud 32019R0982 Lisamine jaotis (alajaotis) III peatükk III alates: 10/07/2019
 • Muudetud 32019R0982 Repeal artikkel 17a alates: 10/07/2019
 • Muudetud 32019R0982 Lisamine lisa V alates: 10/07/2019
 • Muudetud 32019R0982 Lisamine artikkel 3 punkt (f) alates: 10/07/2019
 • Muudetud 32019R0982 Lisamine jaotis (alajaotis) III peatükk IV alates: 10/07/2019
 • Muudetud 32019R0982 Lisamine jaotis (alajaotis) II peatükk IVA alates: 10/07/2019
 • Muudetud 32019R0982 Lisamine artikkel 16ca alates: 10/07/2019
 • Muudetud 32019R0982 Asendamine artikkel 3 Tekst alates: 10/07/2019
 • Muudetud 32019R0982 Lisamine jaotis (alajaotis) II peatükk IIA alates: 10/07/2019
 • Muudetud 32019R0982 Lisamine lisa VII alates: 10/07/2019
 • Muudetud 32019R0982 Lisamine artikkel 23a lõige 8 alates: 10/07/2019
 • Muudetud 32019R0982 Lisamine artikkel 3 punkt (e) alates: 10/07/2019
 • Muudetud 32019R0982 Lisamine jaotis (alajaotis) IIa alates: 10/07/2019
 • Muudetud 32019R0982 Lisamine jagu Ia alates: 10/07/2019
 • Muudetud 32019R0982 Lisamine lisa IV alates: 10/07/2019
 • Muudetud 32019R0982 Asendamine artikkel 2 lõige 1 lõik 1 alates: 10/07/2019
 • Muudetud 32019R0982 Lisamine jaotis (alajaotis) II peatükk I jagu III alates: 10/07/2019
 • Muudetud 32019R0982 Lisamine lisa VI alates: 10/07/2019
 • Muudetud 32019R0982 Lisamine artikkel 16cb alates: 10/07/2019
 • Muudetud 32019R0982 Lisamine lisa VIII alates: 10/07/2019
 • Muudetud 32019R0982 Asendamine artikkel 23a lõige 1 punkt (a) alates: 10/07/2019
2