Výsledky vyhľadávania

Pomoc Vytlačiť túto stránku 
Kritériá vyhľadávania
Menej

platné právne predpisy

Obmedziť na základné akty: Zvolené, Sektor dokumentu: 2, 3, 4, Vyhľadať len platné právne predpisy: Zvolené, Kód adresára, 1. úroveň: Rybárstvo, Kód adresára, 2. úroveň: Spoločná rybárska politika, Kód adresára, 3. úroveň: Organizácia trhu

 1 2 Nasledujúci9 

Výsledky 1 - 10 z 86

Uloženie položky

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 z  11. decembra 2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 104/2000

Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 1 – 21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Uloženie položky

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1343/2011 z  13. decembra 2011 o niektorých ustanoveniach týkajúcich sa rybolovu v oblasti dohody o GFCM (Všeobecná rybárska komisia pre Stredozemné more) a o zmene a doplnení nariadenia Rady (ES) č. 1967/2006 o riadiacich opatreniach pre trvalo udržateľné využívanie zdrojov rybného hospodárstva v Stredozemnom mori

Ú. v. EÚ L 347, 30.12.2011, s. 44 – 61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Tento dokument bol uverejnený v osobitnom vydaní (HR)
Uloženie položky

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 640/2010 zo 7. júla 2010 , ktorým sa zriaďuje program dokumentácie úlovkov tuniaka modroplutvého ( Thunnus thynnus ) a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1984/2003

Ú. v. EÚ L 194, 24.7.2010, s. 1 – 22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Tento dokument bol uverejnený v osobitnom vydaní (HR)
Uloženie položky

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/317 z 2. marca 2018, ktorým sa stanovuje výnimka z nariadenia Rady (ES) č. 1967/2006, pokiaľ ide o minimálnu vzdialenosť od pobrežia a minimálnu hĺbku mora pri love afie priesvitnej (Aphia minuta) záťahovými sieťami ovládanými z lode v určitých pobrežných vodách Talianska

Ú. v. EÚ L 62, 5.3.2018, s. 1 – 3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Uloženie položky

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2383 z 19. decembra 2017, ktorým sa predlžuje platnosť výnimky z nariadenia Rady (ES) č. 1967/2006, pokiaľ ide o minimálnu vzdialenosť od pobrežia a minimálnu hĺbku mora pre plavidlá s vlečnými sieťami „volantina“ loviace v pobrežných vodách Slovinska

Ú. v. EÚ L 340, 20.12.2017, s. 32 – 34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Uloženie položky

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/929 z 31. mája 2017, ktorým sa stanovuje výnimka z nariadenia Rady (ES) č. 1967/2006, pokiaľ ide o minimálnu vzdialenosť od pobrežia a minimálnu hĺbku mora pre rybolov záťahovými sieťami ovládanými z lode v pobrežných vodách Grécka

Ú. v. EÚ L 141, 1.6.2017, s. 3 – 5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Uloženie položky

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/677 z 10. apríla 2017 o predĺžení platnosti výnimky z nariadenia (ES) č. 1967/2006, pokiaľ ide o minimálnu vzdialenosť od pobrežia a minimálnu hĺbku, udelená na lov afie priesvitnej (Aphia minuta) záťahovými sieťami ovládanými z lode v určitých pobrežných vodách Španielska (Murcia)

Ú. v. EÚ L 98, 11.4.2017, s. 4 – 6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Uloženie položky

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/218 zo 6. februára 2017 o registri rybárskej flotily Únie

Ú. v. EÚ L 34, 9.2.2017, s. 9 – 17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Uloženie položky

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1046/2014 z  28. júla 2014 , ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde vzhľadom na kritériá výpočtu dodatočných nákladov, ktoré prevádzkovateľom vzniknú pri rybolove, chove, spracovaní a uvádzaní na trh určitých produktov rybolovu a akvakultúry z najvzdialenejších regiónov

Ú. v. EÚ L 291, 7.10.2014, s. 1 – 3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Uloženie položky

2014/117/EÚ: Odporúčanie Komisie z  3. marca 2014 o vypracovaní a vykonávaní plánov produkcie a uvádzania na trh podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry

Ú. v. EÚ L 65, 5.3.2014, s. 31 – 38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

 1 2 Nasledujúci9 

Výsledky 1 - 10 z 86