EUR-Lex Sökresultat

Tillbaka till EUR-Lex förstasida

Det här dokumentet är ett utdrag från EUR-Lex webbplats

Träffar

gällande lagstiftning

Sök enbart efter gällande lagstiftning: Ja, Endast grundläggande rättsakter: Ja, Dokumentsektor: 2, 3, 4, Kapitel i registret, nivå 1: Fiske, Kapitel i registret, nivå 2: Gemensamma fiskeripolitiken, Kapitel i registret, nivå 3: Bevarande av resurserna, Kapitel i registret, nivå 4: Andra bevarandeåtgärder
2

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/3 av den 28 augusti 2019 om upprättande av en utkastplan för venusmusslor (Venus spp.) i vissa delar av Italiens territorialvatten

EUT L 2, 6.1.2020, s. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Celexnummer:
32020R0003
Alla konsoliderade versioner:
Länkade dokument:
  • ändrad genom 32020R2237 upphävande artikel 5 stycke 3 antaget den: 29/12/2020

Kommissionens Delegerade Förordning (EU) 2019/2238 av den 1 oktober 2019 om fastställande av närmare bestämmelser för genomförandet av landningsskyldigheten för vissa demersala fisken i Nordsjön för perioden 2020–2021

EUT L 336, 30.12.2019, s. 34–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Celexnummer:
32019R2238
Alla konsoliderade versioner:
Länkade dokument:
  • ändrad genom 32020R1758 ersätter artikel 10 led (n) mening stycke 2 antaget den: 01/01/2020
  • ändrad genom 32020R1758 ersätter artikel 6 punkt 4 antaget den: 01/01/2020
  • ändrad genom 32020R1758 tillägg artikel 10 led (o) antaget den: 01/01/2020
  • ändrad genom 32020R1758 ersätter artikel 3 punkt 3 antaget den: 01/01/2020
  • upphävd genom 32020R2014 antaget den: 01/01/2021
  • upphävd genom 32020R2014 upphör delvis antaget den: 01/01/2022

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/161 av den 23 oktober 2017 om fastställande av ett undantag av mindre betydelse från landningsskyldigheten för vissa fisken efter små pelagiska arter i Medelhavet

EUT L 30, 2.2.2018, s. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Celexnummer:
32018R0161
Alla konsoliderade versioner:
Länkade dokument:
  • ändrad genom 32020R2012 ersätter artikel 4 stycke 2 antaget den: 01/01/2021
  • giltigheten förlängd genom 32020R2012 antaget den: 01/01/2021 to [sv]: 31/12/2023
2