Haun tulokset

Ohje Tulosta tämä sivu 
Hakuehdot
Pienennä

Voimassa oleva lainsäädäntö

Rajaa perusasiakirjoihin: Tosi, Asiakirjan kokoelma: 2, 3, 4, Hae vain voimassa olevasta lainsäädännöstä: Tosi, Luettelonumero, 1. taso: Kalastus, Luettelonumero, 2. taso: Yhteinen kalastuspolitiikka, Luettelonumero, 3. taso: Kalavarojen säilytys, Luettelonumero, 4. taso: Muut säilyttämistoimenpiteet

 1 2 Seuraava5 

Tulokset 1 - 10 / 48

Tallenna nimike

Komission delegoitu asetus (EU) 2018/211, annettu 21 päivänä marraskuuta 2017, Itämerta koskevan poisheittämissuunnitelman laatimisesta lohelle

EUVL L 41, 14.2.2018, s. 1—3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Tallenna nimike

Komission delegoitu asetus (EU) 2018/161, annettu 23 päivänä lokakuuta 2017, purkamisvelvoitetta koskevasta de minimis -poikkeuksesta tiettyjen pienten pelagisten lajien kalastusten osalta Välimerellä

EUVL L 30, 2.2.2018, s. 1—5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Tallenna nimike

Komission delegoitu asetus (EU) 2018/46, annettu 20 päivänä lokakuuta 2017, tiettyjä pohjakalakantojen kalastuksia ja syvänmerenkalastuksia luoteisilla vesialueilla koskevasta poisheittämissuunnitelmasta vuonna 2018

EUVL L 7, 12.1.2018, s. 13—20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Tallenna nimike

Komission päätös, annettu 23 päivänä lokakuuta 2017, Vietnamin sosialistiselle tasavallalle annettavasta ilmoituksesta, jonka mukaan se mahdollisesti todetaan laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen torjuntaa koskevaan yhteistyöhön osallistumattomaksi kolmanneksi maaksi

EUVL C 364, 27.10.2017, s. 3—9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Tallenna nimike

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/1949, annettu 25 päivänä lokakuuta 2017, Sri Lankan yksilöimisestä sellaiseksi kolmanneksi maaksi, jonka komissio katsoo yhteistyöhön osallistumattomaksi kolmanneksi maaksi laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskevasta yhteisön järjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2008 mukaisesti, annetun täytäntöönpanopäätöksen 2014/715/EU kumoamisesta

EUVL L 276, 26.10.2017, s. 62—63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Tallenna nimike

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/918, annettu 23 päivänä toukokuuta 2017, Saint Vincent ja Grenadiinien toteamisesta laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen torjuntaa koskevaan yhteistyöhön osallistumattomaksi kolmanneksi maaksi

EUVL L 139, 30.5.2017, s. 70—77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Tallenna nimike

Komission päätös, annettu 23 päivänä toukokuuta 2017, Liberian tasavallalle annettavasta ilmoituksesta, jonka mukaan se mahdollisesti todetaan laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen torjuntaa koskevaan yhteistyöhön osallistumattomaksi kolmanneksi maaksi

EUVL C 169, 30.5.2017, s. 11—16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Tallenna nimike

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/889, annettu 23 päivänä toukokuuta 2017, Komorien liiton toteamisesta laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen torjuntaa koskevaan yhteistyöhön osallistumattomaksi kolmanneksi maaksi

EUVL L 135, 24.5.2017, s. 35—45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Tallenna nimike

Komission delegoitu asetus (EU) 2017/87, annettu 20 päivänä lokakuuta 2016, piikkikampelan kalastusta Mustallamerellä koskevasta poisheittämissuunnitelmasta

EUVL L 14, 18.1.2017, s. 9—11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Tallenna nimike

Komission delegoitu asetus (EU) 2017/86, annettu 20 päivänä lokakuuta 2016, tiettyjä pohjakalojen kalastuksia Välimerellä koskevasta poisheittämissuunnitelmasta

EUVL L 14, 18.1.2017, s. 4—8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

 1 2 Seuraava5 

Tulokset 1 - 10 / 48