EUR-Lex Sökresultat

Tillbaka till EUR-Lex förstasida

Det här dokumentet är ett utdrag från EUR-Lex webbplats

Träffar

gällande lagstiftning

Sök enbart efter gällande lagstiftning: Ja, Endast grundläggande rättsakter: Ja, Dokumentsektor: 2, 3, 4, Kapitel i registret, nivå 1: Fiske, Kapitel i registret, nivå 2: Gemensamma fiskeripolitiken, Kapitel i registret, nivå 3: Bevarande av resurserna, Kapitel i registret, nivå 4: Fångstkvoter och förvaltning av bestånden
2

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/473 av den 19 mars 2019 om Europeiska fiskerikontrollbyrån

EUT L 83, 25.3.2019, s. 18–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1026/2012 av den 25 oktober 2012 om vissa åtgärder i syfte att bevara fiskbestånd i fråga om länder som tillåter ohållbart fiske

EUT L 316, 14.11.2012, s. 34–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Det här dokumentet har publicerats i en specialutgåva (HR)

Kommissionens förordning (EU) 2021/375 av den 24 februari 2021 om stängning av fisket efter torsk i områdena 1 och 2b med fartyg som för vissa medlemsstaters flagg

EUT L 72, 3.3.2021, s. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/252 av den 29 januari 2021 om avdrag från Portugals fångstkvot för ansjovis på grund av överfiske under det föregående året

EUT L 58, 19.2.2021, s. 12–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Rådets förordning (EU) 2021/92 av den 28 januari 2021 om fastställande för 2021 av fiskemöjligheterna avseende vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfiskefartyg, i vissa andra vatten

EUT L 31, 29.1.2021, s. 31–192 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Celexnummer:
32021R0092
Alla konsoliderade versioner:
Länkade dokument:
  • ändrad genom 32021R0406 ersätter bilaga IB tabell antaget den: 01/01/2021
  • ändrad genom 32021R0406 ersätter bilaga IA tabell antaget den: 01/01/2021

Rådets förordning (EU) 2021/91 av den 28 januari 2021 om fastställande av fiskemöjligheterna för unionsfiskefartyg med avseende på vissa djuphavsbestånd för 2021 och 2022

EUT L 31, 29.1.2021, s. 20–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Celexnummer:
32021R0091
Alla konsoliderade versioner:
Länkade dokument:
  • ändrad genom 32021R0406 ersätter bilaga tabell antaget den: 01/01/2021
2