Akceptuj Nie akceptuj

EUR-Lex Wyniki wyszukiwania

Ten dokument pochodzi ze strony internetowej EUR-Lex

Wyniki wyszukiwania

obowiązujące akty prawne

Tylko akty podstawowe: Aktywowano, Kategoria klasyfikacji dokumentu: 2, 3, 4, Wyszukaj tylko obowiązujące akty prawne: Aktywowano, Kod klasyfikacji, 1. poziom: Rybołówstwo, Kod klasyfikacji, 2. poziom: Wspólna polityka rybołówstwa, Kod klasyfikacji, 3. poziom: Ochrona zasobów, Kod klasyfikacji, 4. poziom: Kwoty połowowe i zarządzanie zasobami
2

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1026/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określonych środków podejmowanych w celu ochrony stad ryb względem państw pozwalających na niezrównoważone połowy

Dz.U. L 316 z 14.11.2012, str. 34—37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Ten dokument został opublikowany w wydaniu(-iach) specjalnym(-ych) (HR)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/473 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa

Dz.U. L 83 z 25.3.2019, str. 18—37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Rozporządzenie Rady (UE) 2019/124 z dnia 30 stycznia 2019 r. ustalające uprawnienia do połowów na rok 2019 w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb, mające zastosowanie w wodach Unii oraz, dla unijnych statków rybackich, w niektórych wodach nienależących do Unii

Dz.U. L 29 z 31.1.2019, str. 1—166 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokumenty powiązane:
 • Poprawki wprowadzone przez 32019R0529 Zastąpienie załącznik IB tabela od/z: 01/01/2019
 • Poprawki wprowadzone przez 32019R0529 Zastąpienie artykuł 27 ustęp 2 od/z: 01/01/2019
 • Poprawki wprowadzone przez 32019R0529 Zastąpienie załącznik IJ od/z: 01/01/2019
 • Poprawki wprowadzone przez 32019R0529 Zastąpienie załącznik IV od/z: 01/01/2019
 • Poprawki wprowadzone przez 32019R0529 Zastąpienie załącznik IA dodatek od/z: 01/01/2019
 • Poprawki wprowadzone przez 32019R0529 Zastąpienie załącznik IH od/z: 01/01/2019
 • Poprawki wprowadzone przez 32019R0529 Zastąpienie załącznik VII od/z: 01/01/2019
 • Poprawki wprowadzone przez 32019R0529 Zastąpienie załącznik IA tabela od/z: 01/01/2019
 • Poprawki wprowadzone przez 32019R0529 Zastąpienie załącznik III od/z: 01/01/2019
 • Poprawki wprowadzone przez 32019R0529 Zastąpienie załącznik VIII od/z: 01/01/2019
 • Poprawki wprowadzone przez 32019R0529 Dodatek artykuł 28a od/z: 01/01/2019

Rozporządzenie Rady (UE) 2018/2058 z dnia 17 grudnia 2018 r. ustalające uprawnienia do połowów na rok 2019 w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb w Morzu Czarnym

Dz.U. L 329 z 27.12.2018, str. 8—12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1969 z dnia 12 grudnia 2018 r. wprowadzające odliczenia od kwot połowowych w roku 2018 w odniesieniu do niektórych stad z powodu przełowienia tych stad w poprzednich latach

Dz.U. L 316 z 13.12.2018, str. 12—18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Wszystkie wersje ujednolicone:
Dokumenty powiązane:
 • Poprawki wprowadzone przez 32019R0479 Zastąpienie załącznik od/z: 20/12/2018
2