EUR-Lex Paieškos rezultatai

Grįžti į „EUR-Lex“ pradžios puslapį

Šis dokumentas gautas iš interneto svetainės „EUR-Lex“

Paieškos rezultatai

Galiojantys teisės aktai

Tik galiojantys teisės aktai: Taip, Tik pagrindiniai aktai: Taip, Dokumento sektorius: 2, 3, 4, Rodyklės kodas, 1 lygmuo: Žuvininkystė, Rodyklės kodas, 2 lygmuo: Bendroji žuvininkystės politika, Rodyklės kodas, 3 lygmuo: Išteklių išsaugojimas, Rodyklės kodas, 4 lygmuo: Sugavimo kvotos ir žuvų išteklių valdymas
2

2019 m. kovo 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/473 dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros

OL L 83, 2019 3 25, p. 18—37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1026/2012 dėl tam tikrų priemonių siekiant išsaugoti žuvų išteklius, susijusių su valstybėmis, kurios leidžia vykdyti netausiąją žvejybą

OL L 316, 2012 11 14, p. 34—37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (HR)

Tarybos reglamentas (ES) 2021/92 2021 m. sausio 28 d. kuriuo 2021 metams nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės, taikomos Sąjungos vandenyse žvejojantiems laivams ir kai kuriuose Sąjungai nepriklausančiuose vandenyse žvejojantiems Sąjungos žvejybos laivams

OL L 31, 2021 1 29, p. 31—192 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

CELEX numeris:
32021R0092
Visos konsoliduotosios redakcijos:
Susiję dokumentai:
 • iš dalies pakeitė 32021R0406 pakeitimas priedas IA lentelė priimtas (-a): 01/01/2021
 • iš dalies pakeitė 32021R0406 pakeitimas priedas IB lentelė priimtas (-a): 01/01/2021
 • iš dalies pakeitė 32021R0703 pakeitimas priedas VI punktas 6 priimtas (-a): 01/01/2021
 • iš dalies pakeitė 32021R0703 pakeitimas straipsnis 7 dalis 1 priimtas (-a): 01/01/2021
 • iš dalies pakeitė 32021R0703 pakeitimas priedas IC lentelė priimtas (-a): 01/01/2021
 • iš dalies pakeitė 32021R0703 papildymas straipsnis 7a priimtas (-a): 01/01/2021
 • iš dalies pakeitė 32021R0703 papildymas straipsnis 9 dalis 3 tekstas priimtas (-a): 01/01/2021
 • iš dalies pakeitė 32021R0703 papildymas straipsnis 9 dalis 2 tekstas priimtas (-a): 01/01/2021
 • iš dalies pakeitė 32021R0703 pakeitimas priedas IB lentelė priimtas (-a): 01/01/2021
 • iš dalies pakeitė 32021R0703 pakeitimas straipsnis 14 priimtas (-a): 01/01/2021
 • iš dalies pakeitė 32021R0703 pakeitimas straipsnis 60 tekstas priimtas (-a): 01/01/2021
 • iš dalies pakeitė 32021R0703 pakeitimas priedas IH priimtas (-a): 01/01/2021
 • iš dalies pakeitė 32021R0703 pakeitimas straipsnis 11 dalis 2 pastraipa 1 punktas (d) tekstas priimtas (-a): 01/01/2021
 • iš dalies pakeitė 32021R0703 pakeitimas straipsnis 11 dalis 2 pastraipa 1 punktas (c) tekstas priimtas (-a): 01/01/2021
 • iš dalies pakeitė 32021R0703 papildymas straipsnis 7 dalis 1a priimtas (-a): 01/01/2021
 • iš dalies pakeitė 32021R0703 pakeitimas priedas ID lentelė priimtas (-a): 01/01/2021
 • iš dalies pakeitė 32021R0703 pakeitimas straipsnis 11 dalis 2 pastraipa 1 sakinys 1 priimtas (-a): 01/01/2021
 • iš dalies pakeitė 32021R0703 pakeitimas straipsnis 11 dalis 5 pastraipa 1 punktas (b) tekstas priimtas (-a): 01/01/2021
 • iš dalies pakeitė 32021R0703 pakeitimas priedas VI punktas 4 priimtas (-a): 01/01/2021
 • iš dalies pakeitė 32021R0703 pakeitimas priedas II skyrius III punktas 5 priimtas (-a): 01/01/2021
 • iš dalies pakeitė 32021R0703 pakeitimas priedas IA lentelė priimtas (-a): 01/01/2021

Tarybos reglamentas (ES) 2021/91 2021 m. sausio 28 d. kuriuo 2021 ir 2022 metams Sąjungos žvejybos laivams nustatomos tam tikrų giliavandenių žuvų išteklių žvejybos galimybės

OL L 31, 2021 1 29, p. 20—30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

CELEX numeris:
32021R0091
Visos konsoliduotosios redakcijos:
Susiję dokumentai:
 • iš dalies pakeitė 32021R0406 pakeitimas priedas lentelė priimtas (-a): 01/01/2021
 • iš dalies pakeitė 32021R0703 pakeitimas straipsnis 8 dalis 1 priimtas (-a): 01/01/2021
 • iš dalies pakeitė 32021R0703 pakeitimas priedas dalis 2 lentelė priimtas (-a): 01/01/2021
2