Kiida heaks Keeldu

EUR-Lex Otsingu tulemused

See dokument on väljavõte EUR-Lexi veebisaidilt.

Otsingutulemused

Kehtivad õigusaktid

Ainult alusaktid: Jah, Dokumendi sektor: 2, 3, 4, Ainult kehtivad õigusaktid: Jah, Loendi kood, 1. tasand: Kalandus, Loendi kood, 2. tasand: Ühine kalanduspoliitika, Loendi kood, 3. tasand: Kalavarude kaitse, Loendi kood, 4. tasand: Püügikvoodid ja kalavarude majandamine
2

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1026/2012, 25. oktoober 2012 , milles käsitletakse kalavarude kaitseks võetavaid teatavaid meetmeid seoses mittesäästvat kalapüüki lubavate riikidega

ELT L 316, 14.11.2012, lk 34—37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Dokument on avaldatud eriväljaandes (HR)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/473, 19. märts 2019, Euroopa Kalanduskontrolli Ameti kohta

ELT L 83, 25.3.2019, lk 18—37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Nõukogu määrus (EL) 2019/124, 30. jaanuar 2019, millega määratakse 2019. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügi võimalused, mida kohaldatakse liidu vetes ning liidu kalalaevade suhtes teatavates vetes väljaspool liitu

ELT L 29, 31.1.2019, lk 1—166 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Kõik konsolideeritud versioonid:
Seotud dokumendid:
 • Muudetud 32019R0529 Asendamine artikkel 27 lõige 2 alates: 01/01/2019
 • Muudetud 32019R0529 Asendamine lisa VIII alates: 01/01/2019
 • Muudetud 32019R0529 Asendamine lisa III alates: 01/01/2019
 • Muudetud 32019R0529 Asendamine lisa IA liide alates: 01/01/2019
 • Muudetud 32019R0529 Asendamine lisa IJ alates: 01/01/2019
 • Muudetud 32019R0529 Asendamine lisa IV alates: 01/01/2019
 • Muudetud 32019R0529 Asendamine lisa VII alates: 01/01/2019
 • Muudetud 32019R0529 Asendamine lisa IA tabel alates: 01/01/2019
 • Muudetud 32019R0529 Asendamine lisa IH alates: 01/01/2019
 • Muudetud 32019R0529 Lisamine artikkel 28a alates: 01/01/2019
 • Muudetud 32019R0529 Asendamine lisa IB tabel alates: 01/01/2019

Nõukogu määrus (EL) 2018/2058, 17. detsember 2018, millega määratakse kindlaks teatavate Musta mere kalavarude ja kalavarurühmade püügi võimalused 2019. aastaks

ELT L 329, 27.12.2018, lk 8—12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Nõukogu määrus (EL) 2018/2025, 17. detsember 2018, millega kehtestatakse 2019. ja 2020. aastaks liidu kalalaevadele püügivõimalused teatavate süvamere kalavarude osas

ELT L 325, 20.12.2018, lk 7—17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/1969, 12. detsember 2018, millega vähendatakse teatavate kalavarude 2018. aasta püügikvoote eelmistel aastatel ülepüütud koguse võrra

ELT L 316, 13.12.2018, lk 12—18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Kõik konsolideeritud versioonid:
Seotud dokumendid:
 • Muudetud 32019R0479 Asendamine lisa alates: 20/12/2018
2