EUR-Lex Meklēšanas rezultāti

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Meklēšanas rezultāti

spēkā esošos tiesību aktus

Meklēt tikai spēkā esošus tiesību aktus: Aktivizēts, Dokumenta sektors: 2, 3, 4, Tikai pamatakti: Aktivizēts, Direktorija kods, 1. līmenis: Zivsaimniecība, Direktorija kods, 2. līmenis: Kopējā zivsaimniecības politika, Direktorija kods, 3. līmenis: Resursu saglabāšana, Direktorija kods, 4. līmenis: Citi saglabāšanas pasākumi
4

Komisijas Regula (EEK) Nr. 3715/85 (1985. gada 27. decembris), ar ko nosaka dažus tehniskus un kontroles pasākumus attiecībā uz zvejas darbībām kuģiem, kuri peld ar Portugāles karogu, zvejai citu dalībvalstu, izņemot Spānijas, ūdeņos

OV L 360, 31.12.1985., 1./6. lpp. (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 04 Sējums 001 Lpp. 159 - 164
Cits(-i) īpašais(-ie) izdevums(-i) (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Komisijas Regula (EEK) Nr. 3716/85 (1985. gada 27. decembris), ar ko nosaka dažus tehniskus un kontroles pasākumus attiecībā uz zvejas darbībām Spānijas ūdeņos, ko veic kuģi ar citas dalībvalsts, izņemot Portugāles, karogu

OV L 360, 31.12.1985., 7./13. lpp. (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 04 Sējums 001 Lpp. 165 - 171
Cits(-i) īpašais(-ie) izdevums(-i) (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Komisijas Regula (EEK) nr. 3531/85 (1985. gada 12. decembris), ar ko kuģiem, kuri peld ar Spānijas karogu, nosaka dažus tehniskus un kontroles pasākumus attiecībā uz zvejas darbībām citu dalībvalstu, izņemot Portugāles, ūdeņos

OV L 336, 14.12.1985., 20./26. lpp. (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 04 Sējums 001 Lpp. 143 - 149
Cits(-i) īpašais(-ie) izdevums(-i) (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Komisijas Regula (EEK) Nr. 3440/84 (1984. gada 6. decembris) par ierīču piestiprināšanu pie traļiem, dāņu vadiem un līdzīgiem tīkliem

OV L 318, 7.12.1984., 23./27. lpp. (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 04 Sējums 001 Lpp. 117 - 121
Cits(-i) īpašais(-ie) izdevums(-i) (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

CELEX numurs:
31984R3440
Visas konsolidētās versijas:
Saistītie dokumenti:
  • Grozīts ar 31987R0955 Nomaiņa pants 6.7 pieņemts(-a): 05/04/1987
  • Grozīts ar 31987R0955 Nomaiņa pants 6.2 pieņemts(-a): 05/04/1987
  • Grozīts ar 31987R0955 Nomaiņa pants 5.5 pieņemts(-a): 05/04/1987
  • Grozīts ar 31987R0955 Nomaiņa pants 6.3 pieņemts(-a): 05/04/1987
  • Grozīts ar 31987R0955 Nomaiņa pants 6.6 pieņemts(-a): 05/04/1987
  • Grozīts ar 31989R2122 Papildinājums pants 5.7 pieņemts(-a): 14/08/1989
  • Grozīts ar 31989R2122 Papildinājums pants 5.6 pieņemts(-a): 14/08/1989
  • Grozīts ar 31989R2122 Papildinājums pants 11.4 pieņemts(-a): 14/08/1989
  • Grozīts ar 31989R2122 Nomaiņa pants 6 pieņemts(-a): 14/08/1989
  • Grozīts ar 32007R0146 Papildinājums pants 8.4 pieņemts(-a): 19/02/2007

Komisijas Regula (EEK) Nr. 148/83 (1983. gada 21. janvāris), ar ko ievieš uzraudzības sistēmu dažu zivsaimniecības produktu eksporta kontrolei

OV L 18, 22.1.1983., 19./20. lpp. (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 04 Sējums 001 Lpp. 58 - 59
Cits(-i) īpašais(-ie) izdevums(-i) (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

4