EUR-Lex Meklēšanas rezultāti

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Meklēšanas rezultāti

spēkā esošos tiesību aktus

Meklēt tikai spēkā esošus tiesību aktus: Aktivizēts, Tikai pamatakti: Aktivizēts, Dokumenta sektors: 2, 3, 4, Direktorija kods, 1. līmenis: Zivsaimniecība, Direktorija kods, 2. līmenis: Kopējā zivsaimniecības politika, Direktorija kods, 3. līmenis: Resursu saglabāšana, Direktorija kods, 4. līmenis: Citi saglabāšanas pasākumi
2

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/2015 (2020. gada 21. augusts), ar ko nosaka detalizētus noteikumus par to, kā 2021.–2023. gadā īstenot izkraušanas pienākumu dažās rietumu ūdeņu zvejniecībās

OV L 415, 10.12.2020., 22./38. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

CELEX numurs:
32020R2015
Visas konsolidētās versijas:

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/3 (2019. gada 28. augusts), ar ko izveido izmetumu plānu gliemeņu Venus spp. zvejniecībām konkrētos Itālijas teritoriālajos ūdeņos

OV L 2, 6.1.2020., 1./4. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

CELEX numurs:
32020R0003
Visas konsolidētās versijas:
Saistītie dokumenti:
  • Grozīts ar 32020R2237 Atcelšana pants 5 nenumurēts punkts 3 pieņemts(-a): 29/12/2020

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/161 (2017. gada 23. oktobris), ar kuru dažām mazo pelaģisko sugu zvejniecībām, kas darbojas Vidusjūrā, nosaka de minimis atbrīvojumu no izkraušanas pienākuma

OV L 30, 2.2.2018., 1./5. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

CELEX numurs:
32018R0161
Visas konsolidētās versijas:
Saistītie dokumenti:
  • Grozīts ar 32020R2012 Nomaiņa pants 4 nenumurēts punkts 2 pieņemts(-a): 01/01/2021
  • Derīgumu pagarināja 32020R2012 pieņemts(-a): 01/01/2021 to [lv]: 31/12/2023
2