Bruxelles, 2.12.2015

COM(2015) 615 final

ANEXĂ

la

Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului

de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor

{SWD(2015) 264 final}
{SWD(2015) 265 final}
{SWD(2015) 266 final}


ANEXA I

CERINȚE DE ACCESIBILITATE PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 3 PENTRU PRODUSE ȘI SERVICII

PRODUSE ȘI SERVICII

CERINȚE DE ACCESIBILITATE

SECȚIUNEA I

Echipamente informatice și sisteme de operare de uz general

1. Proiectare și fabricare 

Pentru a garanta o utilizare previzibilă optimă de către persoanele cu limitări funcționale, inclusiv persoanele cu handicap și cele cu deficiențe legate de vârstă, produsele trebuie să fie proiectate și fabricate în așa fel încât să fie accesibile următoarele elemente:

(a)informațiile privind utilizarea produsului, furnizate chiar pe produs (etichetare, instrucțiuni, mesaje de avertizare), care:

(I)trebuie să fie disponibile prin intermediul mai multor canale senzoriale;

(II)trebuie să fie ușor de înțeles;

(III)trebuie să fie sesizabile;

(IV)trebuie să fie disponibile în caractere de dimensiuni adecvate condițiilor de utilizare previzibile;

(b)ambalajul produsului, inclusiv informațiile furnizate în cadrul acestuia (deschidere, închidere, utilizare, eliminare);

(c)instrucțiunile privind utilizarea, instalarea, întreținerea, depozitarea și eliminarea produsului, care trebuie să respecte următoarele cerințe:

(I)conținutul instrucțiunilor trebuie să fie disponibil în formate de text care să permită generarea altor formate de asistență, putând fi prezentate în diferite moduri și prin intermediul mai multor canale senzoriale; și

(II)instrucțiunile trebuie să ofere alternative la conținutul netextual;

(d)interfața pentru utilizatori a produsului (manipulare, controale și feedback, intrare și de ieșire de date) în conformitate cu punctul 2;

(e)funcționalitatea produsului, punând la dispoziție funcții adaptate nevoilor persoanelor cu limitări funcționale, în conformitate cu punctul 2;

(f)interacțiunea produsului cu dispozitivele de asistență.

 

2. Proiectarea interfeței pentru utilizatori și a funcționalității

Pentru ca proiectarea și interfața pentru utilizatori a produselor, astfel cum sunt menționate la literele (d) și (e) de la punctul 1, să fie făcute accesibile, ele trebuie concepute astfel încât să respecte, după caz, următoarele cerințe:

(a)disponibilitatea comunicărilor și a orientărilor prin intermediul mai multor canale senzoriale;

(b)disponibilitatea unor moduri de comunicare și de orientare altele decât discursul;

(c)disponibilitatea unor funcții flexibile de mărire a imaginii și de contrast;

(d)disponibilitatea unei culori alternative pentru transmiterea informațiilor;

(e)disponibilitatea unor metode flexibile pentru separarea și controlul informațiilor din prim plan și a celor din fundal, inclusiv pentru reducerea zgomotului de fond și îmbunătățirea clarității;

(f)disponibilitatea unei funcții de reglare a volumului de către utilizator;

(g)disponibilitatea unei comenzi secvențiale și a unor posibilități de comandă altele decât cele bazate pe motricitatea fină;

(h)disponibilitatea unor moduri de funcționare cu rază de acțiune și intensitate limitate;

(i)disponibilitatea unei funcții care să permită evitarea declanșării unor crize determinate de fotosensibilitate.

SECȚIUNEA II

Terminale pentru autoservire: bancomate, automate pentru tichete și automate de check-in

1. Proiectare și fabricare

Pentru a garanta o utilizare previzibilă optimă de către persoanele cu limitări funcționale, inclusiv persoanele cu handicap și cele cu deficiențe legate de vârstă, produsele trebuie să fie proiectate și fabricate în așa fel încât să fie accesibile următoarele elemente:

(a)informațiile privind utilizarea produsului, furnizate chiar pe produs (etichetare, instrucțiuni, mesaje de avertizare), care:

(I)trebuie să fie disponibile prin intermediul mai multor canale senzoriale;

(II)trebuie să fie ușor de înțeles;

(III)trebuie să fie sesizabile;

(IV)trebuie să fie disponibile în caractere de dimensiuni adecvate condițiilor de utilizare previzibile;

(b)interfața pentru utilizatori a produsului (manipulare, controale și feedback, intrare și de ieșire de date) în conformitate cu punctul 2;

(c)funcționalitatea produsului, punând la dispoziție funcții adaptate nevoilor persoanelor cu limitări funcționale, în conformitate cu punctul 2;

(d)interacțiunea produsului cu dispozitivele de asistență.

 

2. Proiectarea interfeței pentru utilizatori și a funcționalității

Pentru ca proiectarea și interfața pentru utilizatori a produselor, astfel cum sunt menționate la literele (b) și (c) de la punctul 1, să fie făcute accesibile, ele trebuie concepute astfel încât să respecte, după caz, următoarele cerințe:

(a)disponibilitatea comunicărilor și a orientărilor prin intermediul mai multor canale senzoriale;

(b)disponibilitatea unor moduri de comunicare și de orientare altele decât discursul;

(c)disponibilitatea unor funcții flexibile de mărire a imaginii și de contrast;

(d)disponibilitatea unei culori alternative pentru transmiterea informațiilor;

(e)disponibilitatea unor metode flexibile pentru separarea și controlul informațiilor din prim plan și a celor din fundal, inclusiv pentru reducerea zgomotului de fond și îmbunătățirea clarității;

(f)disponibilitatea unei funcții de reglare a volumului de către utilizator;

(g)disponibilitatea unei comenzi secvențiale și a unor posibilități de comandă altele decât cele bazate pe motricitatea fină;

(h)disponibilitatea unor moduri de funcționare cu rază de acțiune și intensitate limitate;

(i)disponibilitatea unei funcții care să permită evitarea declanșării unor crize declanșate de fotosensibilitate.

SECȚIUNEA III

Servicii de telefonie, inclusiv serviciile de urgență și echipamentele terminale aferente cu capacități informatice avansate utilizate de consumatori

A. Servicii

1.Pentru a garanta o utilizare previzibilă optimă de către persoanele cu limitări funcționale, inclusiv persoanele cu handicap, serviciile prestate trebuie să respecte următoarele cerințe:

(a)garantarea accesibilității produselor utilizate pentru prestarea serviciului, în conformitate cu cerințele prevăzute în partea B „Echipamente terminale aferente cu capacități informatice avansate utilizate de consumatori”;

(b)furnizarea de informații cu privire la modul de funcționare al serviciului și la caracteristicile și funcționalitățile în materie de accesibilitate după cum urmează:

(I)conținutul informațiilor trebuie să fie disponibil în formate de text care să permită generarea altor formate de asistență, putând fi prezentate în diferite moduri de către utilizatori și prin intermediul mai multor canale senzoriale;

(II)trebuie oferite alternative la conținutul netextual;

(III)informațiile electronice, inclusiv aplicațiile online conexe necesare pentru prestarea serviciului trebuie să fie furnizate în conformitate cu litera (c).

(c)    realizarea accesibilității site-urilor web într-o manieră coerentă și adecvată pentru perceperea, utilizarea și înțelegerea lor de către utilizatori, inclusiv adaptabilitatea prezentării și interacțiunii conținutului, furnizând, după caz, o alternativă electronică accesibilă, precum și într-o manieră care să faciliteze interoperabilitatea cu diferiți agenți utilizatori și tehnologii de asistență disponibile la nivelul Uniunii și la nivel internațional;

(d)furnizarea de informații accesibile pentru a facilita complementaritatea cu serviciile de asistență;

(e)includerea unor funcții, practici, politici și proceduri, precum și a unor modificări ale funcționării serviciului menite să răspundă nevoilor persoanelor cu limitări funcționale.

B. Echipamente terminale aferente cu capacități informatice avansate utilizate de consumatori

1. Proiectare și fabricare

Pentru a garanta o utilizare previzibilă optimă de către persoanele cu limitări funcționale, inclusiv persoanele cu handicap și cele cu deficiențe legate de vârstă, produsele trebuie să fie proiectate și fabricate în așa fel încât să fie accesibile următoarele elemente:

(a)informațiile privind utilizarea produsului, furnizate chiar pe produs (etichetare, instrucțiuni, mesaje de avertizare), care:

(I)trebuie să fie disponibile prin intermediul mai multor canale senzoriale;

(II)trebuie să fie ușor de înțeles;

(III)trebuie să fie sesizabile;

(IV)trebuie să fie disponibile în caractere de dimensiuni adecvate condițiilor de utilizare previzibile;

(b)ambalajul produsului, inclusiv informațiile furnizate în cadrul acestuia (deschidere, închidere, utilizare, eliminare);

(c)instrucțiunile privind utilizarea, instalarea, întreținerea, depozitarea și eliminarea produsului, care trebuie să respecte următoarele cerințe:

(I)conținutul instrucțiunilor trebuie să fie disponibil în formate de text care să permită generarea altor formate de asistență, putând fi prezentate în diferite moduri și prin intermediul mai multor canale senzoriale; și

(II)instrucțiunile trebuie să ofere alternative la conținutul netextual;

(d)interfața pentru utilizatori a produsului (manipulare, controale și feedback, intrare și de ieșire de date) în conformitate cu punctul 2;

(e)funcționalitatea produsului, punând la dispoziție funcții adaptate nevoilor persoanelor cu limitări funcționale, în conformitate cu punctul 2;

(f)interacțiunea produsului cu dispozitivele de asistență.

 

2. Proiectarea interfeței pentru utilizatori și a funcționalității

Pentru ca proiectarea și interfața pentru utilizatori a produselor, astfel cum sunt menționate la literele (d) și (e) de la punctul 1, să fie făcute accesibile, ele trebuie concepute astfel încât să respecte, după caz, următoarele cerințe:

(a)disponibilitatea comunicărilor și a orientărilor prin intermediul mai multor canale senzoriale;

(b)disponibilitatea unor moduri de comunicare și de orientare altele decât discursul;

(c)disponibilitatea unor funcții flexibile de mărire a imaginii și de contrast;

(d)disponibilitatea unei culori alternative pentru transmiterea informațiilor;

(e)disponibilitatea unor metode flexibile pentru separarea și controlul informațiilor din prim plan și a celor din fundal, inclusiv pentru reducerea zgomotului de fond și îmbunătățirea clarității;

(f)disponibilitatea unei funcții de reglare a volumului de către utilizator;

(g)disponibilitatea unei comenzi secvențiale și a unor posibilități de comandă altele decât cele bazate pe motricitatea fină;

(h)disponibilitatea unor moduri de funcționare cu rază de acțiune și intensitate limitate;

(i)disponibilitatea unei funcții care să permită evitarea declanșării unor crize declanșate de fotosensibilitate.

SECȚIUNEA IV

Servicii mass-media audiovizuale și echipamente aferente cu capacități informatice avansate utilizate de consumatori

A. Servicii

1. Pentru a garanta o utilizare previzibilă optimă de către persoanele cu limitări funcționale, inclusiv persoanele cu handicap, serviciile prestate trebuie să respecte următoarele cerințe:

(a) garantarea accesibilității produselor utilizate pentru prestarea serviciului, în conformitate cu cerințele prevăzute în partea B „Echipamente terminale aferente cu capacități informatice avansate utilizate de consumatori”;

(b) furnizarea de informații cu privire la modul de funcționare al serviciului și la caracteristicile și funcționalitățile în materie de accesibilitate după cum urmează:

(I)conținutul informațiilor trebuie să fie disponibil în formate de text care să permită generarea altor formate de asistență, putând fi prezentate în diferite moduri de către utilizatori și prin intermediul mai multor canale senzoriale;

(II)trebuie oferite alternative la conținutul netextual;

(III)informațiile electronice, inclusiv aplicațiile online conexe necesare pentru prestarea serviciului trebuie să fie furnizate în conformitate cu litera (c).

(c)    realizarea accesibilității site-urilor web într-o manieră coerentă și adecvată pentru perceperea, utilizarea și înțelegerea lor de către utilizatori, inclusiv adaptabilitatea prezentării și interacțiunii conținutului, furnizând, după caz, o alternativă electronică accesibilă, precum și într-o manieră care să faciliteze interoperabilitatea cu diferiți agenți utilizatori și tehnologii de asistență disponibile la nivelul Uniunii și la nivel internațional;

(d)    furnizarea de informații accesibile pentru a facilita complementaritatea cu serviciile de asistență;

(e) includerea unor funcții, practici, politici și proceduri, precum și a unor modificări ale funcționării serviciului menite să răspundă nevoilor persoanelor cu limitări funcționale.

B. Echipamente aferente cu capacități informatice avansate utilizate de consumatori

1. Proiectare și fabricare

Pentru a garanta o utilizare previzibilă optimă de către persoanele cu limitări funcționale, inclusiv persoanele cu handicap și cele cu deficiențe legate de vârstă, produsele trebuie să fie proiectate și fabricate în așa fel încât să fie accesibile următoarele elemente:

(a)informațiile privind utilizarea produsului, furnizate chiar pe produs (etichetare, instrucțiuni, mesaje de avertizare), care:

(I)trebuie să fie disponibile prin intermediul mai multor canale senzoriale;

(II)trebuie să fie ușor de înțeles;

(III)trebuie să fie sesizabile;

(IV)trebuie să fie disponibile în caractere de dimensiuni adecvate condițiilor de utilizare previzibile;

(b)ambalajul produsului, inclusiv informațiile furnizate în cadrul acestuia (deschidere, închidere, utilizare, eliminare);

(c)instrucțiunile privind utilizarea, instalarea, întreținerea, depozitarea și eliminarea produsului, care trebuie să respecte următoarele cerințe:

(I)conținutul instrucțiunilor trebuie să fie disponibil în formate de text care să permită generarea altor formate de asistență, putând fi prezentate în diferite moduri și prin intermediul mai multor canale senzoriale; și

(II)instrucțiunile trebuie să ofere alternative la conținutul netextual;

(d)interfața pentru utilizatori a produsului (manipulare, controale și feedback, intrare și de ieșire de date) în conformitate cu punctul 2;

(e)funcționalitatea produsului, punând la dispoziție funcții adaptate nevoilor persoanelor cu limitări funcționale, în conformitate cu punctul 2;

(f)interacțiunea produsului cu dispozitivele de asistență.

 

2. Proiectarea interfeței pentru utilizatori și a funcționalității

Pentru ca proiectarea și interfața pentru utilizatori a produselor, astfel cum sunt menționate la literele (d) și (e) de la punctul 1, să fie făcute accesibile, ele trebuie concepute astfel încât să respecte, după caz, următoarele cerințe:

(a)disponibilitatea comunicărilor și a orientărilor prin intermediul mai multor canale senzoriale;

(b)disponibilitatea unor moduri de comunicare și de orientare altele decât discursul;

(c)disponibilitatea unor funcții flexibile de mărire a imaginii și de contrast;

(d)disponibilitatea unei culori alternative pentru transmiterea informațiilor;

(e)disponibilitatea unor metode flexibile pentru separarea și controlul informațiilor din prim plan și a celor din fundal, inclusiv pentru reducerea zgomotului de fond și îmbunătățirea clarității;

(f)disponibilitatea unei funcții de reglare a volumului de către utilizator;

(g)disponibilitatea unei comenzi secvențiale și a unor posibilități de comandă altele decât cele bazate pe motricitatea fină;

(h)disponibilitatea unor moduri de funcționare cu rază de acțiune și intensitate limitate;

(i)disponibilitatea unei funcții care să permită evitarea declanșării unor crize declanșate de fotosensibilitate.

SECȚIUNEA V

Servicii de transport de călători aerian, feroviar, maritim și cu autobuzul; site-uri web utilizate pentru prestarea de servicii de transport de călători; servicii integrate pe dispozitivele mobile, sisteme inteligente de emitere a biletelor și transmitere în timp real a informațiilor; terminale pentru autoservire, automate pentru tichete și automate de check-in utilizate pentru prestarea de servicii de transport de călători

A. Servicii

1. Pentru a garanta o utilizare previzibilă optimă de către persoanele cu limitări funcționale, inclusiv persoanele cu handicap, serviciile prestate trebuie să respecte următoarele cerințe:

(a) furnizarea de informații cu privire la modul de funcționare al serviciului și la caracteristicile și funcționalitățile în materie de accesibilitate după cum urmează:

(I)conținutul informațiilor trebuie să fie disponibil în formate de text care să permită generarea altor formate de asistență, putând fi prezentate în diferite moduri de către utilizatori și prin intermediul mai multor canale senzoriale;

(II)trebuie oferite alternative la conținutul netextual;

(III)informațiile electronice, inclusiv aplicațiile online conexe necesare pentru prestarea serviciului trebuie să fie furnizate în conformitate cu litera (b).

(b)    realizarea accesibilității site-urilor web într-o manieră coerentă și adecvată pentru perceperea, utilizarea și înțelegerea lor de către utilizatori, inclusiv adaptabilitatea prezentării și interacțiunii conținutului, furnizând, după caz, o alternativă electronică accesibilă, precum și într-o manieră care să faciliteze interoperabilitatea cu diferiți agenți utilizatori și tehnologii de asistență disponibile la nivelul Uniunii și la nivel internațional;

(c) includerea unor funcții, practici, politici și proceduri, precum și a unor modificări ale funcționării serviciului menite să răspundă nevoilor persoanelor cu limitări funcționale.

B. Site-uri web utilizate pentru prestarea de servicii de transport de călători

(a)Realizarea accesibilității site-urilor web într-o manieră coerentă și adecvată pentru perceperea, utilizarea și înțelegerea lor de către utilizatori, inclusiv adaptabilitatea prezentării și interacțiunii conținutului, furnizând, după caz, o alternativă electronică accesibilă, precum și într-o manieră care să faciliteze interoperabilitatea cu diferiți agenți utilizatori și tehnologii de asistență disponibile la nivelul Uniunii și la nivel internațional.

C. Servicii integrate pe dispozitivele mobile, sisteme inteligente de emitere a biletelor și transmitere în timp real a informațiilor

1. Pentru a garanta o utilizare previzibilă optimă de către persoanele cu limitări funcționale, inclusiv persoanele cu handicap, serviciile prestate trebuie să respecte următoarele cerințe:

(a) furnizarea de informații cu privire la modul de funcționare al serviciului și la caracteristicile și funcționalitățile în materie de accesibilitate după cum urmează:

(I)conținutul informațiilor trebuie să fie disponibil în formate de text care să permită generarea altor formate de asistență, putând fi prezentate în diferite moduri de către utilizatori și prin intermediul mai multor canale senzoriale;

(II)trebuie oferite alternative la conținutul netextual;

(III)informațiile electronice, inclusiv aplicațiile online conexe necesare pentru prestarea serviciului trebuie să fie furnizate în conformitate cu litera (b).

(b)    realizarea accesibilității site-urilor web într-o manieră coerentă și adecvată pentru perceperea, utilizarea și înțelegerea lor de către utilizatori, inclusiv adaptabilitatea prezentării și interacțiunii conținutului, furnizând, după caz, o alternativă electronică accesibilă, precum și într-o manieră care să faciliteze interoperabilitatea cu diferiți agenți utilizator și tehnologii de asistență disponibile la nivelul Uniunii și la nivel internațional;

D. Terminale pentru autoservire, automate pentru tichete și automate de check-in utilizate pentru prestarea de servicii de transport de călători

1.    Proiectare și fabricare

Pentru a garanta o utilizare previzibilă optimă de către persoanele cu limitări funcționale, inclusiv persoanele cu handicap și cele cu deficiențe legate de vârstă, produsele trebuie să fie proiectate și fabricate în așa fel încât să fie accesibile următoarele elemente:

(a)informațiile privind utilizarea produsului, furnizate chiar pe produs (etichetare, instrucțiuni, mesaje de avertizare), care:

(I)trebuie să fie disponibile prin intermediul mai multor canale senzoriale;

(II)trebuie să fie ușor de înțeles;

(III)trebuie să fie sesizabile;

(IV)trebuie să fie disponibile în caractere de dimensiuni adecvate condițiilor de utilizare previzibile;

(b)interfața pentru utilizatori a produsului (manipulare, controale și feedback, intrare și de ieșire de date) în conformitate cu punctul 2;

(c)funcționalitatea produsului, punând la dispoziție funcții adaptate nevoilor persoanelor cu limitări funcționale, în conformitate cu punctul 2;

(d)interacțiunea produsului cu dispozitivele de asistență.

 

2. Proiectarea interfeței pentru utilizatori și a funcționalității

Pentru ca proiectarea și interfața pentru utilizatori a produselor, astfel cum sunt menționate la literele (b) și (c) de la punctul 1, să fie făcute accesibile, ele trebuie concepute astfel încât să respecte, după caz, următoarele cerințe:

(a)disponibilitatea comunicărilor și a orientărilor prin intermediul mai multor canale senzoriale;

(b)disponibilitatea unor moduri de comunicare și de orientare altele decât discursul;

(c)disponibilitatea unor funcții flexibile de mărire a imaginii și de contrast;

(d)disponibilitatea unei culori alternative pentru transmiterea informațiilor;

(e)disponibilitatea unor metode flexibile pentru separarea și controlul informațiilor din prim plan și a celor din fundal, inclusiv pentru reducerea zgomotului de fond și îmbunătățirea clarității;

(f)disponibilitatea unei funcții de reglare a volumului de către utilizator;

(g)disponibilitatea unei comenzi secvențiale și a unor posibilități de comandă altele decât cele bazate pe motricitatea fină;

(h)disponibilitatea unor moduri de funcționare cu rază de acțiune și intensitate limitate;

(i)disponibilitatea unei funcții care să permită evitarea declanșării unor crize declanșate de fotosensibilitate.

 

SECȚIUNEA VI

Servicii bancare; site-uri web utilizate pentru prestarea de servicii bancare; servicii bancare integrate pe dispozitivele mobile; terminale pentru autoservire, inclusiv bancomate utilizate pentru prestarea de servicii bancare

A. Servicii (în general)

1. Pentru a garanta o utilizare previzibilă optimă de către persoanele cu limitări funcționale, inclusiv persoanele cu handicap, serviciile prestate trebuie să respecte următoarele cerințe:

(a) garantarea accesibilității produselor utilizate pentru prestarea serviciului, în conformitate cu cerințele prevăzute în partea D;

(b) furnizarea de informații cu privire la modul de funcționare al serviciului și la caracteristicile și funcționalitățile în materie de accesibilitate după cum urmează:

(I)conținutul informațiilor trebuie să fie disponibil în formate de text care să permită generarea altor formate de asistență, putând fi prezentate în diferite moduri de către utilizatori și prin intermediul mai multor canale senzoriale;

(II)trebuie oferite alternative la conținutul netextual;

(III)informațiile electronice, inclusiv aplicațiile online conexe necesare pentru prestarea serviciului trebuie să fie furnizate în conformitate cu litera (c).

(c)    realizarea accesibilității site-urilor web într-o manieră coerentă și adecvată pentru perceperea, utilizarea și înțelegerea lor de către utilizatori, inclusiv adaptabilitatea prezentării și interacțiunii conținutului, furnizând, după caz, o alternativă electronică accesibilă, precum și într-o manieră care să faciliteze interoperabilitatea cu diferiți agenți utilizatori și tehnologii de asistență disponibile la nivelul Uniunii și la nivel internațional;

(d) includerea unor funcții, practici, politici și proceduri, precum și a unor modificări ale funcționării serviciului menite să răspundă nevoilor persoanelor cu limitări funcționale.

B. Site-uri web utilizate pentru prestarea de servicii bancare

Pentru a garanta o utilizare previzibilă optimă de către persoanele cu limitări funcționale, inclusiv persoanele cu handicap, serviciile prestate trebuie să respecte următoarele cerințe:

(a) realizarea accesibilității site-urilor web într-o manieră coerentă și adecvată pentru perceperea, utilizarea și înțelegerea lor de către utilizatori, inclusiv adaptabilitatea prezentării și interacțiunii conținutului, furnizând, după caz, o alternativă electronică accesibilă, precum și într-o manieră care să faciliteze interoperabilitatea cu diferiți agenți utilizatori și tehnologii de asistență disponibile la nivelul Uniunii și la nivel internațional;

C. Servicii bancare integrate pe dispozitivele mobile

1.Pentru a garanta o utilizare previzibilă optimă de către persoanele cu limitări funcționale, inclusiv persoanele cu handicap, serviciile prestate trebuie să respecte următoarele cerințe:

(a) furnizarea de informații cu privire la modul de funcționare al serviciului și la caracteristicile și funcționalitățile în materie de accesibilitate după cum urmează:

(I)conținutul informațiilor trebuie să fie disponibil în formate de text care să permită generarea altor formate de asistență, putând fi prezentate în diferite moduri de către utilizatori și prin intermediul mai multor canale senzoriale;

(II)trebuie oferite alternative la conținutul netextual;

(III)informațiile electronice, inclusiv aplicațiile online conexe necesare pentru prestarea serviciului trebuie să fie furnizate în conformitate cu litera (b).

(b)    realizarea accesibilității site-urilor web într-o manieră coerentă și adecvată pentru perceperea, utilizarea și înțelegerea lor de către utilizatori, inclusiv adaptabilitatea prezentării și interacțiunii conținutului, furnizând, după caz, o alternativă electronică accesibilă, precum și într-o manieră care să faciliteze interoperabilitatea cu diferiți agenți utilizatori și tehnologii de asistență disponibile la nivelul Uniunii și la nivel internațional;

D. Terminale pentru autoservire, inclusiv bancomate utilizate pentru prestarea de servicii bancare

1. Proiectare și fabricare

Pentru a garanta o utilizare previzibilă optimă de către persoanele cu limitări funcționale, inclusiv persoanele cu handicap și cele cu deficiențe legate de vârstă, produsele trebuie să fie proiectate și fabricate în așa fel încât să fie accesibile următoarele elemente:

(a)informațiile privind utilizarea produsului, furnizate chiar pe produs (etichetare, instrucțiuni, mesaje de avertizare), care:

(I)trebuie să fie disponibile prin intermediul mai multor canale senzoriale;

(II)trebuie să fie ușor de înțeles;

(III)trebuie să fie sesizabile;

(IV)trebuie să fie disponibile în caractere de dimensiuni adecvate condițiilor de utilizare previzibile;

(b)interfața pentru utilizatori a produsului (manipulare, controale și feedback, intrare și de ieșire de date) în conformitate cu punctul 2;

(c)funcționalitatea produsului, punând la dispoziție funcții adaptate nevoilor persoanelor cu limitări funcționale, în conformitate cu punctul 2;

(d)interacțiunea produsului cu dispozitivele de asistență.

 

2. Proiectarea interfeței pentru utilizatori și a funcționalității 

Pentru ca proiectarea și interfața pentru utilizatori a produselor, astfel cum sunt menționate la literele (b) și (c) de la punctul 1, să fie făcute accesibile, ele trebuie concepute astfel încât să respecte, după caz, următoarele cerințe:

(a)disponibilitatea comunicărilor și a orientărilor prin intermediul mai multor canale senzoriale;

(b)disponibilitatea unor moduri de comunicare și de orientare altele decât discursul;

(c)disponibilitatea unor funcții flexibile de mărire a imaginii și de contrast;

(d)disponibilitatea unei culori alternative pentru transmiterea informațiilor;

(e)disponibilitatea unor metode flexibile pentru separarea și controlul informațiilor din prim plan și a celor din fundal, inclusiv pentru reducerea zgomotului de fond și îmbunătățirea clarității;

(f)disponibilitatea unei funcții de reglare a volumului de către utilizator;

(g)disponibilitatea unei comenzi secvențiale și a unor posibilități de comandă altele decât cele bazate pe motricitatea fină;

(h)disponibilitatea unor moduri de funcționare cu rază de acțiune și intensitate limitate;

(i)disponibilitatea unei funcții care să permită evitarea declanșării unor crize declanșate de fotosensibilitate.

SECȚIUNEA VII

Cărți electronice

A. Servicii

1.Pentru a garanta o utilizare previzibilă optimă de către persoanele cu limitări funcționale, inclusiv persoanele cu handicap, serviciile prestate trebuie să respecte următoarele cerințe:

(a) garantarea accesibilității produselor utilizate pentru prestarea serviciului, în conformitate cu cerințele prevăzute în partea B „Produse”;

(b) furnizarea de informații cu privire la modul de funcționare al serviciului și la caracteristicile și funcționalitățile în materie de accesibilitate după cum urmează:

(I)conținutul informațiilor trebuie să fie disponibil în formate de text care să permită generarea altor formate de asistență, putând fi prezentate în diferite moduri de către utilizatori și prin intermediul mai multor canale senzoriale;

(II)trebuie oferite alternative la conținutul netextual;

(III)informațiile electronice, inclusiv aplicațiile online conexe necesare pentru prestarea serviciului trebuie să fie furnizate în conformitate cu litera (c).

(c)    realizarea accesibilității site-urilor web într-o manieră coerentă și adecvată pentru perceperea, utilizarea și înțelegerea lor de către utilizatori, inclusiv adaptabilitatea prezentării și interacțiunii conținutului, furnizând, după caz, o alternativă electronică accesibilă, precum și într-o manieră care să faciliteze interoperabilitatea cu diferiți agenți utilizatori și tehnologii de asistență disponibile la nivelul Uniunii și la nivel internațional;

(d)    furnizarea de informații accesibile pentru a facilita complementaritatea cu serviciile de asistență;

(e) includerea unor funcții, practici, politici și proceduri, precum și a unor modificări ale funcționării serviciului menite să răspundă nevoilor persoanelor cu limitări funcționale.

B. „Produse”

1. Proiectare și fabricare

Pentru a garanta o utilizare previzibilă optimă de către persoanele cu limitări funcționale, inclusiv persoanele cu handicap și cele cu deficiențe legate de vârstă, produsele trebuie să fie proiectate și fabricate în așa fel încât să fie accesibile următoarele elemente:

(a)informațiile privind utilizarea produsului, furnizate chiar pe produs (etichetare, instrucțiuni, mesaje de avertizare), care:

(I)trebuie să fie disponibile prin intermediul mai multor canale senzoriale;

(II)trebuie să fie ușor de înțeles;

(III)trebuie să fie sesizabile;

(IV)trebuie să fie disponibile în caractere de dimensiuni adecvate condițiilor de utilizare previzibile;

(b)ambalajul produsului, inclusiv informațiile furnizate în cadrul acestuia (deschidere, închidere, utilizare, eliminare);

(c)instrucțiunile privind utilizarea, instalarea, întreținerea, depozitarea și eliminarea produsului, care trebuie să respecte următoarele cerințe:

(I)conținutul instrucțiunilor trebuie să fie disponibil în formate de text care să permită generarea altor formate de asistență, putând fi prezentate în diferite moduri și prin intermediul mai multor canale senzoriale; și

(II)instrucțiunile trebuie să ofere alternative la conținutul netextual;

(d)interfața pentru utilizatori a produsului (manipulare, controale și feedback, intrare și de ieșire de date) în conformitate cu punctul 2;

(e)funcționalitatea produsului, punând la dispoziție funcții adaptate nevoilor persoanelor cu limitări funcționale, în conformitate cu punctul 2;

(f)interacțiunea produsului cu dispozitivele de asistență.

2. Proiectarea interfeței pentru utilizatori și a funcționalității 

Pentru ca proiectarea și interfața pentru utilizatori a produselor, astfel cum sunt menționate la literele (d) și (e) de la punctul 1, să fie făcute accesibile, ele trebuie concepute astfel încât să respecte, după caz, următoarele cerințe:

(a)disponibilitatea comunicărilor și a orientărilor prin intermediul mai multor canale senzoriale;

(b)disponibilitatea unor moduri de comunicare și de orientare altele decât discursul;

(c)disponibilitatea unor funcții flexibile de mărire a imaginii și de contrast;

(d)disponibilitatea unei culori alternative pentru transmiterea informațiilor;

(e)disponibilitatea unor metode flexibile pentru separarea și controlul informațiilor din prim plan și a celor din fundal, inclusiv pentru reducerea zgomotului de fond și îmbunătățirea clarității;

(f)disponibilitatea unei funcții de reglare a volumului de către utilizator;

(g)disponibilitatea unei comenzi secvențiale și a unor posibilități de comandă altele decât cele bazate pe motricitatea fină;

(h)disponibilitatea unor moduri de funcționare cu rază de acțiune și intensitate limitate;

(i)disponibilitatea unei funcții care să permită evitarea declanșării unor crize declanșate de fotosensibilitate.

SECȚIUNEA VIII

Comerț electronic

A. Servicii

1.Pentru a garanta o utilizare previzibilă optimă de către persoanele cu limitări funcționale, inclusiv persoanele cu handicap, serviciile prestate trebuie să respecte următoarele cerințe:

(a) furnizarea de informații cu privire la modul de funcționare al serviciului și la caracteristicile și funcționalitățile în materie de accesibilitate după cum urmează:

(I)conținutul informațiilor trebuie să fie disponibil în formate de text care să permită generarea altor formate de asistență, putând fi prezentate în diferite moduri de către utilizatori și prin intermediul mai multor canale senzoriale;

(II)trebuie oferite alternative la conținutul netextual;

(III)informațiile electronice, inclusiv aplicațiile online conexe necesare pentru prestarea serviciului trebuie să fie furnizate în conformitate cu litera (b).

(b)    realizarea accesibilității site-urilor web într-o manieră coerentă și adecvată pentru perceperea, utilizarea și înțelegerea lor de către utilizatori, inclusiv adaptabilitatea prezentării și interacțiunii conținutului, furnizând, după caz, o alternativă electronică accesibilă, precum și într-o manieră care să faciliteze interoperabilitatea cu diferiți agenți utilizatori și tehnologii de asistență disponibile la nivelul Uniunii și la nivel internațional;

SECTȚIUNEA IX - CERINȚE DE ACCESIBILITATE PENTRU ALTE ACTE ALE UNIUNII MENȚIONATE ÎN CAPITOLUL VI

Partea A – Produse

1.Proiectare și fabricare

Pentru a garanta o utilizare previzibilă optimă de către persoanele cu limitări funcționale, inclusiv persoanele cu handicap și cele cu deficiențe legate de vârstă, produsele trebuie să fie proiectate și fabricate în așa fel încât să fie accesibile următoarele elemente:

(a)informațiile privind utilizarea produsului, furnizate chiar pe produs (etichetare, instrucțiuni, mesaje de avertizare), care:

(i)trebuie să fie disponibile prin intermediul mai multor canale senzoriale;

(ii)trebuie să fie ușor de înțeles;

(iii)trebuie să fie sesizabile;

(iv)trebuie să fie disponibile în caractere de dimensiuni adecvate condițiilor de utilizare previzibile;

(b)ambalajul produsului, inclusiv informațiile furnizate în cadrul acestuia (deschidere, închidere, utilizare, eliminare);

(c)instrucțiunile privind utilizarea, instalarea, întreținerea, depozitarea și eliminarea produsului, care trebuie să respecte următoarele cerințe:

(i)conținutul instrucțiunilor trebuie să fie disponibil în formate de text care să permită generarea altor formate de asistență, putând fi prezentate în diferite moduri și prin intermediul mai multor canale senzoriale; și

(ii)instrucțiunile trebuie să ofere alternative la conținutul netextual;

(d)interfața pentru utilizatori a produsului (manipulare, controale și feedback, intrare și de ieșire de date) în conformitate cu punctul 2;

(e)funcționalitatea produsului, punând la dispoziție funcții adaptate nevoilor persoanelor cu limitări funcționale, în conformitate cu punctul 2;

(f)interacțiunea produsului cu dispozitivele de asistență.

2.    Proiectarea interfeței pentru utilizatori și a funcționalității

Pentru ca proiectarea și interfața pentru utilizatori a produselor, astfel cum sunt menționate la literele (d) și (e) de la punctul 1, să fie făcute accesibile, ele trebuie concepute astfel încât să respecte, după caz, următoarele cerințe:

(a)disponibilitatea comunicărilor și a orientărilor prin intermediul mai multor canale senzoriale;

(b)disponibilitatea unor moduri de comunicare și de orientare altele decât discursul;

(c)disponibilitatea unor funcții flexibile de mărire a imaginii și de contrast;

(d)disponibilitatea unei culori alternative pentru transmiterea informațiilor;

(e)disponibilitatea unor metode flexibile pentru separarea și controlul informațiilor din prim plan și a celor din fundal, inclusiv pentru reducerea zgomotului de fond și îmbunătățirea clarității;

(f)disponibilitatea unei funcții de reglare a volumului de către utilizator;

(g)disponibilitatea unei comenzi secvențiale și a unor posibilități de comandă altele decât cele bazate pe motricitatea fină;

(h)disponibilitatea unor moduri de funcționare cu rază de acțiune și intensitate limitate;

(i)disponibilitatea unei funcții care să permită evitarea declanșării unor crize declanșate de fotosensibilitate.

Partea B – Servicii

1.Pentru a garanta o utilizare previzibilă optimă de către persoanele cu limitări funcționale, inclusiv persoanele cu handicap, serviciile prestate trebuie să respecte următoarele cerințe:

(a)realizarea accesibilității mediului construit în care este prestat serviciul, inclusiv infrastructura de transport în conformitate cu partea C, fără a aduce atingere legislației naționale și a Uniunii privind protecția patrimoniului național cu valoare artistică, istorică sau arheologică;

(b)realizarea accesibilității instalațiilor, inclusiv vehiculele, ambarcațiunile și echipamentele necesare pentru prestarea serviciului după cum urmează:

(i)proiectarea spațiului construit trebuie să fie conformă cu cerințele prevăzute în partea C în ceea ce privește îmbarcarea, debarcarea, circulația și utilizarea;

(ii)informațiile trebuie să fie disponibile în diferite moduri și prin intermediul mai multor canale senzoriale;

(iii)trebuie oferite alternative la conținutul vizual netextual;

(c)garantarea accesibilității produselor utilizate pentru prestarea serviciului, în conformitate cu cerințele prevăzute în partea A;

(d)furnizarea de informații cu privire la modul de funcționare al serviciului și la caracteristicile și funcționalitățile în materie de accesibilitate după cum urmează:

(i)conținutul informațiilor trebuie să fie disponibil în formate de text care să permită generarea altor formate de asistență, putând fi prezentate în diferite moduri de către utilizatori și prin intermediul mai multor canale senzoriale;

(ii)trebuie oferite alternative la conținutul netextual;

(iii)informațiile electronice, inclusiv aplicațiile online conexe necesare pentru prestarea serviciului trebuie să fie furnizate în conformitate cu litera (e).

(e)realizarea accesibilității site-urilor web într-o manieră coerentă și adecvată pentru perceperea, utilizarea și înțelegerea lor de către utilizatori, inclusiv adaptabilitatea prezentării și interacțiunii conținutului, furnizând, după caz, o alternativă electronică accesibilă, precum și într-o manieră care să faciliteze interoperabilitatea cu diferiți agenți utilizatori și tehnologii de asistență disponibile la nivelul Uniunii și la nivel internațional;

(f)furnizarea de informații accesibile pentru a facilita complementaritatea cu serviciile de asistență;

(g)includerea unor funcții, practici, politici și proceduri, precum și a unor modificări ale funcționării serviciului menite să răspundă nevoilor persoanelor cu limitări funcționale.

Partea C – Mediul construit

1.Pentru a garanta o utilizare previzibilă autonomă a mediului construit de către persoanele cu limitări funcționale, inclusiv persoanele cu handicap, cerințele de accesibilitate trebuie să includă următoarele aspecte ale zonelor destinate accesului public:

(a)utilizarea zonelor și a instalațiilor exterioare conexe;

(b)împrejurimile clădirilor;

(c)utilizarea intrărilor;

(d)utilizarea căilor de circulație orizontală;

(e)utilizarea căilor de circulație verticală;

(f)utilizarea sălilor deschise publicului;

(g)utilizarea echipamentelor și a instalațiilor;

(h)utilizarea toaletelor și a instalațiilor sanitare;

(i)utilizarea ieșirilor, a căilor de evacuare și a elementelor pentru planificarea măsurilor de urgență;

(j)comunicări și orientări prin intermediul mai multor canale senzoriale;

(k)utilizarea instalațiilor și a clădirilor în scopul pentru care au fost destinate;

(l)protecția împotriva pericolelor în mediul interior și exterior.

SECȚIUNEA X - CERINȚE DE ACCESIBILITATE ÎN SENSUL ARTICOLULUI 3 ALINEATUL (10) ÎN CEEA CE PRIVEȘTE MEDIUL CONSTRUIT ÎN CARE SUNT PRESTATE SERVICIILE INCLUSE ÎN DOMENIUL DE APLICARE AL PREZENTEI DIRECTIVE

Pentru a garanta o utilizare previzibilă autonomă de către persoanele cu limitări funcționale, inclusiv persoanele cu handicap, a mediului construit în care este prestat serviciul menționat la articolul 3 alineatul (10), cerințele de accesibilitate trebuie să includă următoarele aspecte ale zonelor destinate accesului public:

(a)utilizarea zonelor și a instalațiilor exterioare conexe aflate sub responsabilitatea prestatorului de servicii;

(b)împrejurimile clădirilor aflate sub responsabilitatea prestatorului de servicii;

(c)utilizarea intrărilor;

(d)utilizarea căilor de circulație orizontală;

(e)utilizarea căilor de circulație verticală;

(f)utilizarea sălilor deschise publicului;

(g)utilizarea echipamentelor și a instalațiilor utilizate pentru prestarea serviciului;

(h)utilizarea toaletelor și a instalațiilor sanitare;

(i)utilizarea ieșirilor, a căilor de evacuare și a elementelor pentru planificarea măsurilor de urgență;

(j)comunicări și orientări prin intermediul mai multor canale senzoriale;

(k)utilizarea instalațiilor și a clădirilor în scopul pentru care au fost destinate;

(l)protecția împotriva pericolelor în mediul interior și exterior.