Help Print this page 
Procedure 2013/0027/COD

COM (2013) 48: Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD houdende maatregelen om een hoog gemeenschappelijk niveau van netwerk- en informatiebeveiliging in de Unie te waarborgen

Adopted acts: 32016L1148

European Commission
Economic and Social Committee
Council of the European Union
The European Data Protection Supervisor
European Committee of the Regions
European Parliament
Legal basis: Commission:
TFUE/art 114
;
TFEU/art 294 par 6

Council of the European Union:
TFEU/art 294 par 6
;
European Parliament:
TFEU/art 294 par 6
Procedure: Gewone wetgevingsprocedure (COD)
Medebeslissingsprocedure (COD)
Type of file: Voorstel voor een richtlijn
EuroVoc thesaurus: +transmissienet; computercriminaliteit; openbare veiligheid; gegevensbescherming; doorgeven van informatie; intergouvernementele samenwerking (EU); uitwisseling van informatie; Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging
Directory code: 19.40.00.00 Ruimte van vrijheid, veiligheid en justitie / Programma's
European Commission 07/02/2013 : Aanneming door de Commissie
Show procedure title
Leading person: Neelie KROES
Leading service: Directoraat-generaal Communicatienetwerken, Inhoud en Technologie
Decision mode: Schriftelijke procedure
Addressee: Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming
Addressee for formal act: Europees Parlement ; Raad van de Europese Unie
Addressee for mandatory consultation: Europees Economisch en Sociaal Comité
Addressee for optional consultation: Europees Comité van de Regio's
Legal basis: TFUE/art 114
Procedure: Gewone wetgevingsprocedure (COD)
Type of file: Voorstel voor een richtlijn
Documents: COM/2013/48/FINAL
CSST/2013/6342
CELEX number of the main document: 52013PC0048
European Commission 07/02/2013 : Toezending aan de Raad
Show procedure title
European Commission 07/02/2013 : Toezending aan Europees Parlement
Show procedure title
European Commission 07/02/2013 : Aanvulling
Show procedure title
Documents: SWD/2013/31/FINAL
CSST/2013/6342/ADD 1
CELEX number of the main document: 52013SC0031
European Commission 07/02/2013 : Aanvulling
Show procedure title
Documents: SWD/2013/32/FINAL
CSST/2013/6342/ADD 2
CELEX number of the main document: 52013SC0032
Economic and Social Committee 22/05/2013 : Advies Europees Economisch en Sociaal Comité
Show procedure title
Decision mode: Aanneming zonder debat
Rapporteur: Thomas MCDONOGH
Documents: CESE/2013/1414
JO C/2013/271/133
CELEX number of the main document: 52013AE1414
Council of the European Union 06/06/2013 : Beraadslagingen in de Raad
Show procedure title
Council agenda: PUNT "B" VAN DE AGENDA VAN DE RAAD
Council session: 3243
Subject: VERVOER, TELECOMMUNICATIE EN ENERGIE
Documents: CS-PRES/2013/10457
The European Data Protection Supervisor 14/06/2013 : Advies van Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming
Show procedure title
Documents: JO C/2014/32/19
CELEX number of the main document: 52014XX0204(05)
European Committee of the Regions 03/07/2013 : Advies van het Comité van de regio's
Show procedure title
Rapporteur: Robert BRIGHT
Documents: CDR/2013/1646
JO C/2013/280/19
CELEX number of the main document: 52013IR1646
European Parliament 13/03/2014 : Advies EP in 1e lezing
Show procedure title
Decision: Goedkeuring met wijzigingen
Rapporteur: Andreas SCHWAB
Documents: A7/2014/103
JO C/2017/378/658
TA/2014/244/P7
CELEX number of the main document: 52014AP0244
European Commission 10/06/2014 : Standpunt Commissie inzake amendement EP in 1e lezing
Show procedure title
Decision: Gedeeltelijke toezegging
Council of the European Union 08/12/2015 : Beraadslagingen in de Raad
Show procedure title
Procedure: Gewone wetgevingsprocedure (COD)
Documents: ST 14673 2015 INIT
Council of the European Union 18/12/2015 : Beraadslagingen in de Raad
Show procedure title
Documents: ST 15229 2015 REV 2
Council of the European Union 10/02/2016 : Beraadslagingen in de Raad
Show procedure title
Council of the European Union 21/04/2016 : Beraadslagingen in de Raad
Show procedure title
Council of the European Union 28/04/2016 : Beraadslagingen in de Raad
Show procedure title
Documents: ST 5581 2016 COR 1
Council of the European Union 29/04/2016 : Beraadslagingen in de Raad
Show procedure title
Documents: ST 8300 2016 INIT
Council of the European Union 13/05/2016 : Beraadslagingen in de Raad
Show procedure title
Documents: ST 8896 2016 INIT
Council of the European Union 17/05/2016 : Standpunt van Raad in 1e lezing en motivering
Show procedure title
Council of the European Union 17/05/2016 : Beraadslagingen in de Raad
Show procedure title
Documents: ST 5581 2016 COR 1
European Commission 30/05/2016 : Vaststelling van mededeling Commissie over standpunt Raad in 1e lezing
Show procedure title
Leading person: Günther OETTINGER
Leading service: Directoraat-generaal Communicatienetwerken, Inhoud en Technologie
Addressee for formal act: Raad van de Europese Unie ; Europees Parlement
Addressee for information: Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming ; Europees Comité van de Regio's ; Europees Economisch en Sociaal Comité
Addressee for mandatory consultation: Nationale parlementen
Legal basis: TFEU/art 294 par 6
Procedure: Medebeslissingsprocedure (COD)
Documents: COM/2016/363/FINAL
CELEX number of the main document: 52016PC0363
Council of the European Union 31/05/2016 : Beraadslagingen in de Raad
Show procedure title
Procedure: Gewone wetgevingsprocedure (COD)
Documents: ST 9690 2016 INIT
European Parliament 09/06/2016 : Ontvangst door het Europees Parlement van het standpunt van de Raad in 1e lezing
Show procedure title
European Parliament 06/07/2016 : Advies EP in 2e lezing
Show procedure title
Decision: Goedkeuring zonder wijzigingen
Rapporteur: Andreas SCHWAB
Documents: A8/2016/211
TA/2016/303/P8
Council of the European Union European Parliament 06/07/2016 : Ondertekening door de voorzitter van het EP en de voorzitter van de Raad
Show procedure title
Legal basis: TFEU/art 294 par 6
Procedure: Gewone wetgevingsprocedure (COD)
Documents: 32016L1148
PE 26 2016 INIT
CELEX number of the main document: 32016L1148
Council of the European Union 08/07/2016 : Beraadslagingen in de Raad
Show procedure title
Documents: ST 10811 2016 INIT
Council of the European Union 13/07/2016 : Beraadslagingen in de Raad
Show procedure title
Documents: ST 10811 2016 REV 1

Activities of the institutions