Help Print this page 
Procedure 2014/0121/COD

COM (2014) 213: Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft en van Richtlijn 2013/34/EU wat bepaalde onderdelen van de verklaring inzake corporate governance betreft

Adopted acts: 32017L0828

European Commission
Economic and Social Committee
The European Data Protection Supervisor
European Parliament
Council of the European Union
Legal basis: Commission:
TFUE/art 50, 114
;

Procedure: Gewone wetgevingsprocedure (COD)
Type of file: Voorstel voor een richtlijn
EuroVoc thesaurus: +raad van bestuur; tussenhandelaar; beheerscontrole; bescherming van de vennoten; arbeidsbezoldiging; personenvennootschap; toegang tot de informatie; aandeelhouder; openbaarheid van het bestuur; leiding van een onderneming
Directory code: 17.10.00.00 Ondernemingsrecht / Vennootschapsrecht
European Commission 09/04/2014 : Aanneming door de Commissie
Show procedure title
Leading person: Michel BARNIER
Leading service: Directoraat-generaal Interne Markt en Diensten
Decision mode: Mondelinge procedure
Consultation: Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming
Addressee for formal act: Europees Parlement ; Raad van de Europese Unie
Addressee for mandatory consultation: Europees Economisch en Sociaal Comité
Legal basis: TFUE/art 50, 114
Procedure: Gewone wetgevingsprocedure (COD)
Type of file: Voorstel voor een richtlijn
Documents: COM/2014/213/FINAL
CSST/2014/8847
IP/2014/396
CELEX number of the main document: 52014PC0213
European Commission 09/04/2014 : Aanvulling
Show procedure title
Documents: SWD/2014/126/FINAL
CSST/2014/8847/ADD 1
CELEX number of the main document: 52014SC0126
European Commission 09/04/2014 : Aanvulling
Show procedure title
Documents: SWD/2014/127/FINAL
CSST/2014/8847/ADD 2
CELEX number of the main document: 52014SC0127
European Commission 09/04/2014 : Aanvulling
Show procedure title
Documents: SWD/2014/128/FINAL
CSST/2014/8847/ADD 3
CELEX number of the main document: 52014SC0128
European Commission 10/04/2014 : Toezending aan de Raad
Show procedure title
European Commission 10/04/2014 : Toezending aan Europees Parlement
Show procedure title
Economic and Social Committee 09/07/2014 : Advies Europees Economisch en Sociaal Comité
Show procedure title
Decision mode: Goedkeuring zonder debat
Rapporteur: Michael SMYTH
Documents: CESE/2014/2817
JO C/2014/451/87
CELEX number of the main document: 52014AE2817
The European Data Protection Supervisor 28/10/2014 : Advies van Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming
Show procedure title
Documents: JO C/2014/417/8
CELEX number of the main document: 52014XX1121(01)
European Parliament 08/07/2015 : Advies EP in 1e lezing
Show procedure title
Decision: Verwijzing naar parl. commissie
Rapporteur: Sergio Gaetano COFFERATI
Documents: A8/2015/158
JO C/2017/265/177
TA/2015/257/P8
CELEX number of the main document: 52015AP0257
Council of the European Union 13/12/2016 : Beraadslagingen in de Raad
Show procedure title
Procedure: Gewone wetgevingsprocedure (COD)
Documents: ST 15248 2016 INIT
European Parliament 14/03/2017 : Advies EP in 1e lezing
Show procedure title
Decision: Goedkeuring met wijzigingen
Rapporteur: Sergio Gaetano COFFERATI ; Věra JOUROVÁ
Documents: A8/2015/158
TA/2017/67/P8
Council of the European Union 22/03/2017 : Beraadslagingen in de Raad
Show procedure title
Procedure: Gewone wetgevingsprocedure (COD)
Documents: ST 7269 2017 INIT
Council of the European Union 23/03/2017 : Beraadslagingen in de Raad
Show procedure title
Documents: PE 2 2017 INIT
Council of the European Union 27/03/2017 : Beraadslagingen in de Raad
Show procedure title
Council of the European Union 28/03/2017 : Beraadslagingen in de Raad
Show procedure title
Documents: ST 7526 2017 ADD 1
Council of the European Union 03/04/2017 : Goedkeuring door Raad in 1e lezing
Show procedure title
Documents: ST 7936 2017 INIT
European Parliament Council of the European Union 17/05/2017 : Ondertekening door de voorzitter van het EP en de voorzitter van de Raad
Show procedure title
Documents: PE 2 2017 REV 2
CELEX number of the main document: 32017L0828

Activities of the institutions