Help Print this page 
Procedure 2012/0039/COD

COM (2012) 89: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS lemmikloomade mittekaubandusliku liikumise kohta

Adopted acts: 32013R0576

European Commission
Economic and Social Committee
European Parliament
Council of the European Union
Legal basis: Commission:
TFUE/art 43 par 2, art 168 par 4
;

Procedure: Seadusandlik tavamenetlus (COD)
Type of file: ETTEPANEK MÄÄRUSE KOHTA
MÄÄRUS
EuroVoc thesaurus: +veterinaarkontroll; loomahaigus; koduloom; tervisekontroll; loomade transport; terviseohutuse sertifikaat
Directory code: 03.50.30.00 Põllumajandus / Õigusaktide ühtlustamine ja tervishoiumeetmed / Loomade tervis ja zootehnika
European Commission 05/03/2012 : Vastuvõtmine komisjonis
Show procedure title
Leading person: John DALLI
Leading service: Tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraat
Decision mode: Kirjalik menetlus
Addressee for formal act: Euroopa Liidu Nõukogu ; Euroopa Parlament
Addressee for mandatory consultation: Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ; Euroopa Regioonide Komitee
Legal basis: TFUE/art 43 par 2, art 168 par 4
Procedure: Seadusandlik tavamenetlus (COD)
Type of file: ETTEPANEK MÄÄRUSE KOHTA
Documents: COM/2012/89/FINAL
CSST/2012/7326
JO C/2012/171/2
CELEX number of the main document: 52012PC0089 ; 52012XC0616(01)
European Commission 05/03/2012 : Edastamine nõukogule
Show procedure title
European Commission 05/03/2012 : Edastamine parlamendile
Show procedure title
Economic and Social Committee 23/05/2012 : Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus
Show procedure title
Rapporteur: Nikolaos LIOLIOS
Documents: CESE/2012/1308
JO C/2012/229/119
CELEX number of the main document: 52012AE1308
European Commission 23/05/2013 : Komisjoni seisukoht parlamendis 1. lugemisel tehtud muudatuste suhtes
Show procedure title
Decision: Kokkulepe
European Parliament 23/05/2013 : Parlamendi arvamus 1. lugemisel
Show procedure title
Decision: Kõikide muudatusettepanekutega heakskiitmine
Rapporteur: Horst SCHNELLHARDT
Documents: A7/2012/371
JO C/2016/55/212
TA/2013/220/P7
CELEX number of the main document: 52013AP0220
Council of the European Union 06/06/2013 : Nõukogu heakskiit 1. lugemisel
Show procedure title
Council agenda: NÕUKOGU ISTUNGI PÄEVAKORRA PUNKT A
Council session: 3243
Subject: TRANSPORT, TELEKOMMUNIKATSIOON JA ENERGEETIKA
Type of file: MÄÄRUS
Documents: CS-PRES/2013/10457
CSST/2013/10173
European Parliament Council of the European Union 12/06/2013 : Allkiri EP presidendi ja nõukogu eesistuja poolt
Show procedure title
Type of file: MÄÄRUS
Documents: CSPE/2013/9
PE-CONS/2013/9
JO L/2013/178/1
CELEX number of the main document: 32013R0576

Activities of the institutions