Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Procedure 2005_807

European Commission
Economic and Social Committee
European Parliament
Council of the European Union
Legal basis:
Commission: 12002E ; 31977L0388-A29BIS ; 31977L0388-A29BIS;

Procedure:
Nõuandemenetlus (CNS)
Type of file:
ETTEPANEK DIREKTIIVI KOHTA
Direktiiv
EuroVoc thesaurus:
elukoht; käibemaks; ELi riigid
Directory code:
09.30.10.00 Maksustamine / Kaudne maksustamine / Käibelt arvestatav maks / käibemaks
Leading person:
Frits BOLKESTEIN
Leading service:
Maksunduse ja tolliliidu peadirektoraat
Decision mode:
Kirjalik menetlus
Addressee:
Euroopa Parlament ; Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
Addressee for formal act:
Euroopa Liidu Nõukogu
Legal basis:
12002E ; 31977L0388-A29BIS ; 31977L0388-A29BIS
Procedure:
Nõuandemenetlus (CNS)
Type of file:
ETTEPANEK DIREKTIIVI KOHTA
Documents:
COM/2004/728/FINAL
CS/2004/14248
C6/2005/251
IP/2004/1331
BULLETIN/2004/10/1.3.31
JO C/2005/24/10
CELEX number of the main document:
52004PC0728(02)
Decision mode:
Häälteenamus
Rapporteur:
Umberto BURANI
Documents:
CESE/2005/1260
BULLETIN/2005/10/1.3.17
JO C/2006/28/86
CELEX number of the main document:
52005AE1260
Decision:
Kõikide muudatusettepanekutega heakskiitmine
Rapporteur:
Zsolt László BECSEY
Documents:
A6/2005/324
TA/2005/459/P6
BULLETIN/2005/12/1.3.32
CELEX number of the main document:
52005AP0459
Council agenda:
NÕUKOGU ISTUNGI PÄEVAKORRA PUNKT B
Council session:
2726
Subject:
MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED
Documents:
CS/2006/9047
PRES/2006/110
Council agenda:
NÕUKOGU ISTUNGI PÄEVAKORRA PUNKT B
Council session:
2734
Subject:
MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED
Documents:
PRES/2006/154
Council agenda:
NÕUKOGU ISTUNGI PÄEVAKORRA PUNKT B
Council session:
2804
Subject:
MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED
Documents:
CS/2007/10493
PRES/2007/126
Council agenda:
NÕUKOGU ISTUNGI PÄEVAKORRA PUNKT B
Council session:
2828
Subject:
MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED
Documents:
PRES/2007/251
Council agenda:
NÕUKOGU ISTUNGI PÄEVAKORRA PUNKT B
Council session:
2836
Subject:
MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED
Documents:
CS/2007/16271
PRES/2007/270
BULLETIN/2007/12/1.10.18
Council agenda:
NÕUKOGU ISTUNGI PÄEVAKORRA PUNKT A
Council session:
2847
Subject:
MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED
Type of file:
Direktiiv
Documents:
CS/2007/16240
CS/2008/5962
PRES/2008/32
IP/2008/208
BULLETIN/2008/1/1.11.24
JO L/2008/44/23
CELEX number of the main document:
32008L0009

Activities of the institutions