Help Print this page 
Procedure 2005/0807/CNS

COM (2004) 728 - 2: Ettepanek Nõukogu direktiiv kohta, milles sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad käibemaksu tagastamiseks vastavalt direktiivile 77/388/EMÜ maksukohustuslastele, kelle registrijärgne asukoht ei ole riigi territooriumil, vaid teises liikmesriigis

Adopted acts: 32008L0009

European Commission
Economic and Social Committee
European Parliament
Council of the European Union
Legal basis: Commission:
31977L0388-A29BIS ; 31977L0388-A29BIS
;

Procedure: Nõuandemenetlus (CNS)
Type of file: ETTEPANEK DIREKTIIVI KOHTA
Direktiiv
EuroVoc thesaurus: +elukoht; käibemaks; ELi riigid; enammakstud maksusumma tagastamine
Directory code: 09.30.10.00 Maksustamine / Kaudne maksustamine / Käibelt arvestatav maks / käibemaks
European Commission 29/10/2004 : Vastuvõtmine komisjonis
Show procedure title
Leading person: Frits BOLKESTEIN
Leading service: Maksunduse ja tolliliidu peadirektoraat
Decision mode: Kirjalik menetlus
Addressee: Euroopa Parlament ; Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
Addressee for formal act: Euroopa Liidu Nõukogu
Legal basis:
31977L0388-A29BIS ; 31977L0388-A29BIS
Procedure: Nõuandemenetlus (CNS)
Type of file: ETTEPANEK DIREKTIIVI KOHTA
Documents: COM/2004/728/FINAL
CS/2004/14248
C6/2005/251
IP/2004/1331
BULLETIN/2004/10/1.3.31
JO C/2005/24/10
CELEX number of the main document: 52004PC0728(02)
European Commission 03/11/2004 : Edastamine nõukogule
Show procedure title
European Commission 03/11/2004 : Edastamine parlamendile
Show procedure title
Economic and Social Committee 26/10/2005 : Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus
Show procedure title
Decision mode: Häälteenamus
Rapporteur: Umberto BURANI
Documents: CESE/2005/1260
BULLETIN/2005/10/1.3.17
JO C/2006/28/86
CELEX number of the main document: 52005AE1260
European Parliament 01/12/2005 : Parlamendi arvamus ühel lugemisel
Show procedure title
Decision: Kõikide muudatusettepanekutega heakskiitmine
Rapporteur: Zsolt László BECSEY
Documents: A6/2005/324
TA/2005/459/P6
BULLETIN/2005/12/1.3.32
CELEX number of the main document: 52005AP0459
European Commission 01/12/2005 : Komisjoni seisukoht parlamendis ühel lugemisel tehtud muudatuste suhtes
Show procedure title
Decision: Tagasilükkamine
Council of the European Union 05/05/2006 : Arutelu nõukogus
Show procedure title
Council agenda: NÕUKOGU ISTUNGI PÄEVAKORRA PUNKT B
Council session: 2726
Subject: MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED
Documents: CS/2006/9047
PRES/2006/110
Council of the European Union 07/06/2006 : Arutelu nõukogus
Show procedure title
Council agenda: NÕUKOGU ISTUNGI PÄEVAKORRA PUNKT B
Council session: 2734
Subject: MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED
Documents: PRES/2006/154
Council of the European Union 05/06/2007 : Arutelu nõukogus
Show procedure title
Council agenda: NÕUKOGU ISTUNGI PÄEVAKORRA PUNKT B
Council session: 2804
Subject: MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED
Documents: CS/2007/10493
PRES/2007/126
Council of the European Union 13/11/2007 : Arutelu nõukogus
Show procedure title
Council agenda: NÕUKOGU ISTUNGI PÄEVAKORRA PUNKT B
Council session: 2828
Subject: MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED
Documents: PRES/2007/251
Council of the European Union 04/12/2007 : Nõukogu poliitiline kokkulepe
Show procedure title
Council agenda: NÕUKOGU ISTUNGI PÄEVAKORRA PUNKT B
Council session: 2836
Subject: MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED
Documents: CS/2007/16271
PRES/2007/270
BULLETIN/2007/12/1.10.18
Council of the European Union 12/02/2008 : Vastuvõtmine nõukogus
Show procedure title
Council agenda: NÕUKOGU ISTUNGI PÄEVAKORRA PUNKT A
Council session: 2847
Subject: MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED
Type of file: Direktiiv
Documents: CS/2007/16240
CS/2008/5962
PRES/2008/32
IP/2008/208
BULLETIN/2008/1/1.11.24
JO L/2008/44/23
CELEX number of the main document: 32008L0009

Activities of the institutions