Help Print this page 
Procedure 2004/0079/CNS

COM (2004) 246: Proposal for a Council Directive on the common system of value added tax (Recast)

Adopted acts: 32006L0112R(12), 32006L0112

European Commission
Economic and Social Committee
European Parliament
Council of the European Union
Legal basis: Commission: ;

Procedure: Nõuandemenetlus (CNS)
Type of file: ETTEPANEK DIREKTIIVI KOHTA
Direktiiv
EuroVoc thesaurus: maksude kooskõlastamine; käibemaks
Directory code: 09.30.10.00 Maksustamine / Kaudne maksustamine / Käibelt arvestatav maks / käibemaks
European Commission 15/04/2004 : Vastuvõtmine komisjonis
Show procedure title
Leading person: Frits BOLKESTEIN
Leading service: Maksunduse ja tolliliidu peadirektoraat
Decision mode: Kirjalik menetlus
Addressee for formal act: Euroopa Liidu Nõukogu
Addressee for mandatory consultation: Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ; Euroopa Parlament
Addressee for optional consultation: Euroopa Regioonide Komitee
Legal basis:
Procedure: Nõuandemenetlus (CNS)
Type of file: ETTEPANEK DIREKTIIVI KOHTA
Documents: COM/2004/246/FINAL
CS/2004/8470
C6/2004/9
BULLETIN/2004/4/1.3.46
JO C/2004/122/55
CELEX number of the main document: 52004PC0246
European Commission 15/04/2004 : Edastamine nõukogule
Show procedure title
European Commission 15/04/2004 : Edastamine parlamendile
Show procedure title
Economic and Social Committee 15/09/2004 : Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus
Show procedure title
Decision mode: Häälteenamus
Rapporteur: Umberto BURANI
Documents: CESE/2004/1202
BULLETIN/2004/9/1.3.15
JO C/2005/74/21
CELEX number of the main document: 52004AE1202
European Parliament 10/05/2005 : Parlamendi arvamus ühel lugemisel
Show procedure title
Decision: Heakskiitmine muudatusettepanekuta
Rapporteur: Ian HUDGHTON
Documents: A6/2005/97
TA/2005/164/P6
BULLETIN/2005/5/1.3.18
JO C E/2006/92/63
CELEX number of the main document: 52005AP0164
Council of the European Union 28/11/2006 : Vastuvõtmine nõukogus
Show procedure title
Council agenda: NÕUKOGU ISTUNGI PÄEVAKORRA PUNKT A
Council session: 2766
Subject: MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED
Type of file: Direktiiv
Documents: CS/2006/15604
PRES/2006/332
BULLETIN/2006/11/1.10.23
JO L/2006/347/1
JO L/2007/335/60
JO L/2015/323/31
CELEX number of the main document: 32006L0112R(12) ; 32006L0112

Activities of the institutions