Help Print this page 
Procedure 1982/1021/CNS

COM (1982) 443: PROPOSAL FOR A THIRTEENTH COUNCIL DIRECTIVE ON THE HARMONIZATION OF THE LAWS OF THE MEMBER STATES RELATING TO TURNOVER TAXES - ARRANGEMENTS FOR THE REFUND OF VALUE ADDED TAX TO TAXABLE PERSONS NOT ESTABLISHED IN COMMUNITY TERRITORY

Adopted acts: 31986L0560

European Commission
European Parliament
Council of the European Union
Legal basis: Commission:
31977L0388-A17P4 ; 31977L0388-A17P4 ; 31977L0388-A17P4 ; 31977L0388-A17P4
;
Directive/CEE/CS 388/77/art 17 par 4
;

Procedure: Nõuandemenetlus (CNS)
Type of file: ETTEPANEK DIREKTIIVI KOHTA
Direktiiv
EuroVoc thesaurus: +maksude kooskõlastamine; teenuste osutamise vabadus; teenuste pakkumine; käibemaks; maksuvabastus
Directory code: 09.30.10.00 Maksustamine / Kaudne maksustamine / Käibelt arvestatav maks / käibemaks
European Commission 09/07/1982 : Vastuvõtmine komisjonis
Show procedure title
Leading service: Maksunduse ja tolliliidu peadirektoraat
Associated service: Eelarve peadirektoraat ; VII peadirektoraat – transport ; III peadirektoraat – tööstus
Addressee for formal act: Euroopa Liidu Nõukogu
Addressee for mandatory consultation: Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ; Euroopa Parlament
Legal basis:
31977L0388-A17P4 ; 31977L0388-A17P4 ; 31977L0388-A17P4 ; 31977L0388-A17P4
; Directive/CEE/CS 388/77/art 17 par 4
Procedure: Nõuandemenetlus (CNS)
Type of file: ETTEPANEK DIREKTIIVI KOHTA
Remarks: VALGE RAAMAT
Documents: COM/1982/443/FINAL
CS/1982/8827
1/1982/558
JO C/1982/223/5
CELEX number of the main document: 51982PC0481 ; 51982PC0443
European Commission 19/07/1982 : Edastamine nõukogule
Show procedure title
European Commission 22/07/1982 : Edastamine parlamendile
Show procedure title
Other 27/04/1983 : Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus
Show procedure title
Documents: JO C/1983/176/22
CELEX number of the main document: 51983AC0441
European Parliament 18/05/1983 : Parlamendi arvamus ühel lugemisel
Show procedure title
Decision: Kõikide muudatusettepanekutega heakskiitmine
Rapporteur: ROGALLA
Documents: JO C/1983/161/111
CELEX number of the main document: 51983AP0088
European Commission 18/05/1983 : Komisjoni seisukoht parlamendis ühel lugemisel tehtud muudatuste suhtes
Show procedure title
Decision: Kokkulepe
Remarks: NÕUSOLEK JÄÄB JÕUSSE
European Commission 24/06/1983 : Muudetud ettepaneku vastuvõtmine komisjonis
Show procedure title
Leading service: Maksunduse ja tolliliidu peadirektoraat
Associated service: Eelarve peadirektoraat ; VII peadirektoraat – transport ; III peadirektoraat – tööstus
Decision mode: Volitamismenetlus
Addressee for formal act: Euroopa Liidu Nõukogu
Procedure: Nõuandemenetlus (CNS)
Type of file: ETTEPANEK DIREKTIIVI KOHTA
Remarks: VALGE RAAMAT

EP arvamuse tagajärjel võetud meetmed

MSK ARVAMUSE TAGAJÄRJEL VÕETUD MEETMED
Documents: COM/1983/413/FINAL
CS/1983/8213
JO C/1983/196/6
CELEX number of the main document: 51983PC0413
European Commission 01/07/1983 : Muudetud ettepaneku edastamine nõukogule
Show procedure title
European Commission 07/07/1983 : Muudetud ettepaneku edastamine parlamendile
Show procedure title
Council of the European Union 17/11/1986 : Vastuvõtmine nõukogus
Show procedure title
Council agenda: NÕUKOGU ISTUNGI PÄEVAKORRA PUNKT A
Council session: 1118
Procedure: Nõuandemenetlus (CNS)
Type of file: Direktiiv
Documents: JO L/1986/326/40
CELEX number of the main document: 31986L0560

Activities of the institutions