EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Procedure 185430

European Commission
Council of the European Union
Economic and Social Committee
European Committee of the Regions
Type of file:
Teatis
EuroVoc thesaurus:
tegevusprogramm; ringhääling; tehnoloogiline muutus
Directory code:
13.20.60.00 Tööstuspoliitika ja siseturg / Tööstuspoliitika: tegevus sektorite kaupa / Infotehnoloogia, telekommunikatsioon ja andmetöötlus
Decision mode:
Ühehäälsus
Rapporteur:
Bo GREEN
Documents:
CESE/2004/324
BULLETIN/2004/1/2/1.3.127
JO C/2004/110/125
CELEX number of the main document:
52004AE0324
Council agenda:
NÕUKOGU ISTUNGI PÄEVAKORRA PUNKT B
Council session:
2543
Subject:
TRANSPORT, TELEKOMMUNIKATSIOON JA ENERGEETIKA
Documents:
PRES/2003/327
BULLETIN/2003/11/1.3.76
Leading person:
Erkki LIIKANEN
Leading service:
Infoühiskonna ja meedia peadirektoraat
Decision mode:
Kirjalik menetlus
Addressee:
Euroopa Parlament ; Euroopa Liidu Nõukogu ; Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ; Euroopa Regioonide Komitee
Type of file:
Teatis
Documents:
COM/2003/541/FINAL
CS/2003/12753
IP/2003/1276
BULLETIN/2003/9/1.3.60
JO C/2004/96/17
CELEX number of the main document:
52003DC0541