EUR-Lex Přístup k právu Evropské unie

Zpět na úvodní stránku EUR-Lex

Tento dokument je výňatkem z internetových stránek EUR-Lex

Úřední věstník Evropské unie

Aktuální vydání

Výsledky 1 -  242  z 242

DatumL (právní předpisy)C (informace a oznámení)
18/06/2024Zobrazit akty (počet aktů: 11)Zobrazit akty (počet aktů: 17)
17/06/2024Zobrazit akty (počet aktů: 7)Zobrazit akty (počet aktů: 71)
14/06/2024Zobrazit akty (počet aktů: 14)Zobrazit akty (počet aktů: 20)
13/06/2024Zobrazit akty (počet aktů: 62)Zobrazit akty (počet aktů: 17)
12/06/2024Zobrazit akty (počet aktů: 8)Zobrazit akty (počet aktů: 7)
11/06/2024Zobrazit akty (počet aktů: 3)Zobrazit akty (počet aktů: 5)

Výsledky 1 -  242  z 242

Úřední věstník Evropské unie je úředním věstníkem pro právní akty EU a jiné akty a úřední informace orgánů, institucí, agentur a jiných subjektů EU.

Zveřejňuje se od pondělí do pátku – a v naléhavých případech v sobotách, nedělích a státních svátcích – v jazycích, které jsou v době zveřejnění úředními jazyky EU (v současnosti jde o 24 jazyků).

EUR-Lex obsahuje elektronickou verzi všech Úředních věstníků od 30. prosince 1952, kdy byl zveřejněn první Úřední věstník Evropského společenství uhlí a oceli.

Po vstupu Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii v platnost v roce 1958 byl rozhodnutím Rady Evropského hospodářského společenství a Rady Evropského společenství pro atomovou energii ze dne 15. září 1958 (Úřední věstník č. 17, 6.10.1958, s. 390 a 419) vytvořen Úřední věstník Evropských společenství.

Od července 2013 je autentické a má právní účinky pouze elektronické vydání Úředního věstníku zveřejněné v EUR-Lexu.

Od 1. října 2023 Úřední věstník již není seskupením aktů, na jehož začátku se uvádí obsah. Namísto toho je každý akt zveřejněn jednotlivě jako autentický Úřední věstník ve formátu PDF. Další informace najdete v tomto videu s přepisem.

Úřední věstník se v současné době skládá ze dvou řad:

  • L – právní předpisy obsahující převážně sekundární právo EU (zejména nařízení, směrnice, rozhodnutí, stanoviska a doporučení) a mezinárodní dohody
  • C – informace a oznámení obsahující přípravné akty, oznámení, shrnutí rozsudků Soudního dvora Evropské unie, výroční zprávy Evropského účetního dvora, prohlášení Evropského hospodářského a sociálního výboru a Evropského výboru regionů, výzvy k vyjádření zájmu o programy a projekty EU atd.

Další informace o Úředním věstníku Evropské unie (struktura, řady, zvláštní vydání, autenticita atd.) najdete na stránkách Nápovědy.

Právní základ pro vydávání Úředního věstníku Evropské unie: